Zihni Derin

Zihni Derin 1880 yılında Muğla’da doğmuştur. Babası Muğla’nın Kuloğulları ailesinden Mehmet Ali Beydir.

Z. Derin 1897 de Muğla İdadisi’nden, 1900 de Selanik Ziraat Ameliyat Mektebinden, 1904 te Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisinden mezun olmuştur. 1905 yılında Aydın İli Orman ve Maden Muamelât Kâtipliği ile Devlet Memurluğuna başlamıştır.

Sırasiyle Rodos’ta Akdeniz Adaları (o zamanki adiyle Cezayir-i Bahr-ı Sefit) İli Orman Müfettişliği Kâtipliğinde Gediz ve Simav İlçeleri Orman Müfettiş Vekâletinde bulunduktan sonra, 1907 de ayni ilçelerde Orman Müfettişi olmuştur, iki yılı geçince, Akdeniz Adaları İli Orman Müfettişliğine aktarılmıştır..

1909’dan 1912’ye kadar Selanik Ziraat Mek-tebi’nde Kimya, Ziraat Sanatları ve Jeoloji Öğretmenliği yapmıştır.

Selanik’te 1911 ‘de Maide Hanımla evlenmiştir, iki erkek bir kız çocukları olmuştur.

1914’den 1920’ye kadar, Zihni Bey, Bursa’-da Sultanı Mektebinde (Lise) ve Kız Öğretmen Okulunda Tabii İlimler okutmuş ve Bursa Millî Eğitim Müdür Vekilliği görevinde bulunmuştur.

1920’de Yunanlıların işgalinden hemen önce Bursa’dan ayrılıp, kara yolundan Ankara’ya gelmiş; Millî Mücadele Hükümetinin kurduğu iktisat Bakanlığında ilk tarım Genel Müdürü olmuştur. 1924’e kadar bu görevde kalmıştır.

1924 – 1927 yılları arasında Tarım Bakanlığı birinci sınıf müfettişi iken, Sovyet Rusya’nın Batum Bölgesinde bir süre yaptığı incelemelerin ardından, yurda döndüğünde, Rize’de ilk çay

yetiştirme teşebbüsüne önayak olmuştur.

1927’den 1929’a kadar İstanbul Erkek Öğretmen Okulunda, Nişantaşı Kız Ortaokulunda, Vefa Ortaokulunda, İstanbul Erkek Lisesinde Kimya ve Tabii ilimler Öğretmenliği yapmış; bu arada Halkalı Ziraat Mektebinde ders vermiştir. 1930’da Ankara Orta Öğretmen Okulunda Tabii İlimler Öğretmenliğine atanmış, bir yandan ayni okulda Müdür Muavinliği görevinde bulunmuştur. 1932 – 1936 yıllarında Gazi Terbiye Enstitüsü, ismet Paşa Kız Enstitüsü ve Gazi Lisesinde Tabii İlimler, Fizik ve Biyoloji Öğretmeni olarak çalışmıştır.

1936’da Trakya’da İkinci Umumî Müfettişlik Tarım Müşavirliğine atanan Zihni Derin, 1937’de Tarım Umum Müdürlüğü Mütehassıs Müşaviri ve 1939’da Baş Müşaviri olmuştur.

1936’da Tarım Bakanlığı hizmetine dönmek için öğretmenliği bırakınca, Türkiye’de çay yetiştirme ülküsünü bir gün gerçekleştirmek üzere Rize’de oniki yıl önce nüve olarak başlattığı çay fidanlığı ile yeniden ilgilenmiştir. Tarım Bakanlığında 1945’te emekliye ayrılıncaya kadar, ondan sonra da 1950 tarihine değin ücretli organizatör sıfatı ile vazife gördüğü ondört yıl içinde Rize’de çay ziraatı ve sanayinin yerleşip tutunması ve gelişmesi yolunda emek vermiştir.

1964 Ağustos’unda tertiplenen çayın kırkıncı yılı jübilesine katılmak üzere Ankara’dan Rize’ye götürülmüş ve orada geçirdiği bir kaza sonucu kalça kemiği kırılmış; Ankara’da üçbu-cuk ay Hastahane tedavisinden sonra, eskisi gibi yürüyecek hale kavuşmuş, bilâhare 25 Ağustos 1965’te Ankara’da vefat etmiştir.

20 thoughts on “Zihni Derin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.