Yuri Derenikoviç Apresyan Kimdir?

Sovyet dilbilimcisi (Moskova 1930). Yapısal yöntemleri savundu ve geliştirdi, özgün çalışmalarıyla anlam bilim ve sözlük-bilimi etkiledi.

Kuram açısından bilimsel kesinliğe ulaşmak amacıyla uzun, somut araştırmalara girişti; nevarki ilginç çözümlemeler yaptıysa da sonuç bakımından başarısız oldu: Anlamların ve Yapılı Anlambilim Alanlarının Dağıtımsal Çözümlemesi (1962) adlı ilk önemli makalesi, yepyeni bir yöntem getirmesine karşın yanlış dilbilgisi örnekleri kapsadığı için büyük eleştirilere yolaçtı.

Apresyan’ın amacı, dağıtımsa! ve dönüşümsel çözümlemelerle anlambilimsel sınıflandırmalar yapmak ve sözlük anlamlarının dizgeli bir tanımını vermektir; bu tanıma ulaşmak içinse sözlük anlamlarının oluşturucu ve ayırıcı özelliKlerini ayrıştırmaya çalışır. 1969’dan bu yana, sözlüğün birleştirici ve üstdil konusundaki çalışmalarının sonucu olarak, Î.A. Mel-çuk ve A.K. Jolkovskiy’in önerdiği «anlam – Metim örneğine uygun bir sözlük üzerine çalışmaktadır.

Başlıca yapıtları: dilbilim örneklerinin sınıflandırmasını yaptığı Çağdaş Yapısal Dilbilim Düşünce ve Yöntemleri (1966), Rusça’daki Fiillerin Anlambili-mi Üstüne Deneysel İnceleme (19G7).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.