Yamakoğlu Çetesi

Tabur İmamı İbrahim Ethem
Aslen Rize’nin Kalkandere ilçesinde Yamakoğulları’ndan olan İbrahim Ethem, Batum’u teslim alan Teşkilat-ı Mahsusa Birliklerinde görevli bir subaydır. Teşkilat-ı Mahsusa Taburunda “ İmam” olarak görev yapmakta iken Adapazarı bölgesinde yoğunlaşan düşman faaliyetleri üzerine burada görevlendirilir. Adapazarı gerek Ankara’da kurulan milli hükümet, gerekse de işgal kuvvetleri ve İstanbul hükümeti tarafından stratejik bir bölgedir.

Adapazarı’na varan Yamakoğlu İbrahim Ethem çoğunluğu kendi akrabalarından olan bir milis grubu kurar. Tarihe “ Yamakoğlu Çetesi” olarak geçen bu milis grubunda yer alan kahramanlardan tespit edebildiklerimiz şunlardır. Tahiroğlu Durali, Milis Yüzbaşı Durali oğlu Ahmet, İbrahim Ethem’in kardeşi Mustafa, Tahir oğlu İsmail, Tahiroğlu İsmail’in kardeşleri Aziz ile Tevfık. Çetede Yamakoğulları akrabalarının dışında çoğunluğu Rizeli ve Kalkandereli olan gönüllüler de bulunuyordu. 1920 Yılı ortalarınd.. bu bölgede teşkilatlanan ve faaliyete başlayan çete Yunanlılara. İngilizlere, Rum ve Ermeni çetelerine ve İstanbul hükümeti güçlerine karşı savaşıyordu.

Bölgede İstanbul hükümetinin ve azınlıkların çıkardığı isyanların bastırılmasında ve Geyve’nin geri alınmasında önemli yararlılıkları görüldü. Düzenli ordunun kuruluşu ile birlikte Ali Fuat Cebesoy’ un kolordusunda katılan Yamakoğlu çetesi Sakarya Savaşı öncesi, Sakarya’nın batısında ordugâh kuran Yunan birliklerine karşı sayısız vur-kaç eylemi gerçekleştirdiler. Sakarya’yı gece karanlığında sallarla geçen İbrahim Ethem Müfrezesi baskından sonra yine aynı şekilde geri dönüyorlardı. Böylece hem “örtme ve keşif’ görevini yerine getirirken, hem de ihtiyaçları olan silah ve cephaneyi düşmandan temin ediyorlardı.

Sakarya savaşı öncesi bir gece baskını sırasında Müfreze Komutanı İbrahim Ethem Bey ile kardeşi Mustafa başta olmak üzere çetenin önde gelen kişileri şehit düşerler. Yunanlılar bu kahraman insanlarımızın cesetlerini Sakarya nehrine atar. Daha önce de Geyve’nin geri alınışı sırasında yaralanan Tahiroğlu İsmail’in bulunduğu hastanenin İngiliz Zırhlıları tarafından bombalanması üzerine O da şehit olur. Çetenin dağılması üzerine aileleri, başta İbrahim Ethem Beyin eşi Meryem Hanım, Tahir oğlu İbrahim’in annesi Fatma Hanım eşyaları ve sığırlarıyla birlikte göç ederek Rize -Karadereye yerleşirler. Bu şehit ailelerine daha sonra şehit aylığı bağlanır.

One thought on “Yamakoğlu Çetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.