Rüyada Güneş Görmek

Rüyada Güneş Güneşi tuttuğunu, kendine mal ettiğini, kendisinin güneş olduğunu yahut güneşin yerinde durduğunu veya onun gibi ışıklar saçtığını gören kimse -ehil ve layıksa- bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebelere gelir. Rüya sahibi makam için ehil değilse bile, büyük hayra, saadet ve itibara işarettir. Siyah olmadığı halde, ışıktan mahrum bir güneşi elinde tutan; sıkıntısından kurtulur.Bazı tabirciler güneşi, valideyle yorumlamışlardır.

Güneşin parlayarak evinde doğduğunu gören; bir kadın akrabasıyla evlenir. Güneşin başka bir evden doğduğunu gören, dışarıdan bir kadın alır. Bu rüya, her halükarda hayırlı ve faydalı bir evliliğin habercisidir. Güneşe secde etmek; günah işlemektir. Güneşin yere inmesi; devlet başkanının şanına delalettir. Karanlık bir güneşi elinde tutmak; istenmeyen bir şeyin meydana geleceğine işarettir. Güneşi karanlık bulutlar altında kaybolurken görmek; devlet idarecilerinden birinin vefatına delalettir. Güneşle konuşmak; devlet başkanı sayesinde izzet ve itibara kavuşmaktır.

İki güneşin birbiriyle çarpıştıklarını görmek; iki devlet arasında çıkacak savaşı haber verir. Güneşin parlayarak doğduğunu ve semada yükseldiğini görmek; devlet başkanının (padişahın) heybet ve şanının artmasına delalet eder. Bu rüyayı gören; hastaysa, şifa bulur, gurbetteki yakınına kavuşur. Güneşin battıktan sonra tekrar doğduğunu gören; ümidini kestiği bir işte muvaffak olur.Kazancı çoğalır. Boşanmışsa; tekrar evlenir.

Güneşin batıdan doğduğunu görenin başına, hayret edilecek bir iş gelir. Güneşin semanın etrafında dönmesi, devlet başkanının güçlü ve hür iktidarına işarettir.Abdulgani’en Nablusi, İbn-i Kesir ve Nafi gibi büyük tabircilere göre, güneş; halifeyi, padişahı, emirleri, meşhur alimleri ve milletleri temsil eder. Güneşte bir eksiklik görmek, işaret ettiği bu şahıslardaki noksana delalettir. Rüya buna göre tabir edilmelidir. Güneşte meydana gelecek değişikler tek şahsı değil, bütün insanları alakadar eder.

Güneşin tekrar doğması; ileride makam sahibi olacak bir şahsın doğumudur. Güneşin batışı; devlet idarecilerinden birinin ölümüdür. Güneşi bulutlarla kaplı görmek, devlet işlerindeki güçlükleri ifade eder. Parlak olması ise, bunun aksidir. Kırmızı bir güneş; idarecilerin zulmüne işarettir. Güneşin üzerinde siyah vb. lekeler görmek; siyasi hayattaki gizli kapaklı işlere delalettir.

Güneşi simsiyah görmek; idareciler için itibar ve otorite kaybıdır. Yeşilimsi bir güneş; devlet idarecilerinin dindarlığına işarettir. Sarı renkli güneş, alimlerin ve diğer büyüklerin sıkıntı ve üzüntü içinde olduklarını gösterir.Gökyüzünde parlak iki güneş görmek; iki komşu hükumet arasında sulhe işarettir. Semada birbiriyle çarpışan iki güneşten birinin sönmesi veya parçalanması, savaşan iki devletten birinin helakine delalettir.

Harbeden iki güneşin yerlerine dönmeleri, vuruşan iki devletin muharebe sonunda eski hallerine devam edeceklerine işaret eder. Ayrıca iki güneşin birbirleriyle çarpıştıklarını görmek; bir padişahın diğerine harp ilan edeceğine delalettir.Güneşin semadan inerek yanına geldiğini yahut bizzat güneşin yanına gittiğini gören, padişaha yakın olur.

Güneşin yanına gelerek, koluna veya koynuna girdiğini yahut güneşe dahil olduğunu gören, devlet başkanından büyük lutuf görür. Ehilse, makam sahibi olur. Bu, herkes için hayırlı bir rüyadır. Güneşin yakıcı ışıklarına maruz kalan; zulme uğrar. Güneş ışıklarının yumuşak ve okşayıcı olması, bunun zıddıdır.Güneşe inkılab eylediğini, ona dönüştüğünü gören şehzade, hükümdar olur. Halktan biri bu rüyayı görürse, hükümdar gibi itibara kavuşur. Adaletli davranır veya ya çok zengin yahutta alim olur.Güneşin büyüyerek, nurunun arttığını görmek; mala ve hükumetin nüfuzuna yani gücüne işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.