Rüyada Gümüş para tabiri Görmek

Rüyada Gümüş para tabiri Rüyada görülen gümüş akçe, yanında gebe kadın olan kimse için çocuğa delâlet eder. Bazan gümüş para, zikir ve teşbihe, bazan da ızdırab veren dövmeye delâlet eder.Tabircilerden bazıları, rüyada gümüş paraya isabet ettiğini gören kimse, uyanıklıkta gördüğü gümüş kadar paraya isabet eder, dediler.Eğer gümüş paralar dağarcık ve cüzdan içinde olursa rüyayı görene bir sır emanet edilir. Ve o sırrı gümüş paraları muhafaza ettiği miktarca muhafaza eder.Gümüş para söze delâlet eder.

Eğer gümüş safi ve temiz olursa, o paralar ilim ve güzel sözdür yahut ihtiyacı gidermek yahut namazdır.Gümüş paraların sayısı iyi amellerin sayısıdır. Gümüş paraların genişliği, dünyanın genişliğidir.Bir kimse pazısına gümüş paraların kuvvetlice bağlı olduğunu görse, o paralar o kimsenin kazanacağı sanatıdır.Bir kimsenin rüyada kendisini bir insandan şu kadar gümüş para alacağı olduğunu görmesi, onun için o insan üzerinde hak ve sevaba ve yapması lâzım olan şahitliğe delâlet eder.

Eğer o insan mezkûr gü-mü.j paraları kırık olarak verse o insan şahitliğinden döner.Bir kimse sağlam bir gümüş parayı zayi ettiğini görse, o kimse kendisinin nasihatim dinlemeyen cahil bir adama nasihat eder. Zira o kimse sağlam sözü zayi etmiş sayılır.Gümüş ve altın paraların sesleri güzel söze delâlet eder.Üzerinde nakış olmıyan sade gümüş paralar kendisine takva olan söze delâlet eder.

Üzerinde resim bulunan gümüş paraları görmek, onu yüklenen ve basan hakkında bid’ata delâlet eder.Kesilmiş gümüş paralar devamlı bir düşmanlıktır.Rüyada gümüş paraları aldığım görmek, vermeyi görmekten hayırlıdır.Bir kimse rüyada kendisi ile beraber olan on adet gümüş parayı beş adet olarak görse o kimsenin malına o nisbette noksanlık gelir. Kendisiyle beraber olan beş gümüş paranın on adet olması, malının o nisbette çoğalmasına, yine diğer sayılarda fazlalık, fazlalığa, noksanlık da, noksanlığa delâlet eder.

Halis ve temiz gümüş, rüya sahibinin dininin temizliğine ve herkes için onun iyi muamelesine delâlet eder.Rüyada gümüş paralardan saçılan şey, güzel ve hoş sözdür.Bir kimse elinde bulunan bir gümüş parayı fülüs ve pula döndüğünü görse o kimse iflâs eder. Elindeki fülüs ve pulun gümüş para olduğunu görse o kimse ticaret ve kazanca ve hayır ve nasihata nail olur.Bir kimse elinde olan gümüş paranın yarım olduğunu görse, elinde bulunan malının yarısı kadarını ziyan eder. Eğer dörtte bire döndüğünü görse yine bu nisbetçe ziyana uğrar. Eğer gümüş paranın altına dönüştüğünü görse, o kimse kâr ve kazançla meşgul olur.Gümüş parayı altın parçası olarak görmek, malın gitmesine delâlet eder.

Gümüş paraların bulunması kazanç, fayda ve sevinçtir.Ayarı düşük gümüş, hıyanet, yaramazlık, yalan ve haram mal ile geçim ve büyük günah işlemektir.Bazı tâbirciler, bir kimse rüyada yeni paraları bir kimseye verdiğini görse, bu kimse diğeri üzerine sağlar. Aksi halde de tabir böyledir.Bir kimse bir gümüş parasının zayi olduğunu yahut çalındığını görse, o kimse çocuğu hakkında şikâyet eder.

Yahut çocuğu tarafından, kötü gördüğü ve hoşlanmadığı bir şey kendisine erişir.Bir daha gelmemek üzere gümüş paraların kendisinden çıktığını gören kimsenin çocuğu yahut çocuğundan başka bir yakını ölür.Bir kimse rüyada gümüş parayı çalıp onu sadaka verdiğini görse, duymadığı bir sözü nakleder. Bazıları da, görülen gümüş paralar şerre delildir, üzerinde sikke ve damga vurulan her şey ve düşük ayarlı gümüş para kötü sözdür, dediler.Gümüş paralar, kendisiyle kalb yaralarına ilâç edilen ve mahzun kimselerin hüzün ve kederlerini gideren merhemdir. Yine gümüş paralar, üzüntü ve kedere de delâlet eder.

Eğer gümüş paralar kalp olursa, söz ve fiilde kin, hile, nifak ve amelde riyaya delâlet eder.Kendisinden yüzük ve sair gibi süs eşyası yapılmış olan gümüşler, vilâyet yahut nahiye ya da biriktirilmiş maldır.Gümüş paralar hapse, dövmeye ve alış verişe de delâlet eder. Gümüş paralar, korkudan emin olmaya ve rızkın genişliğine delâlet eder.Gümüş paralar altın ile karışık olduğu halde, duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalığın şifa bulmasına delâlet eder.v

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.