Rüyada Gümüş tabiri Görmek

Rüyada Gümüş tabiri Rüyada görülen gümüş, birikmiş mala, külçe halindeki gümüş ve beyaz ve güzel cariyeye delâlet eder. Çünkü gümüş kadınların takındıkları şeylerdendir.Rüyada madeninden külçe halinde gümüş çıkardığını gören kimse, güzel bir kadına hile eder. Eğer çıkardığı gümüş çoksa, o kimse define bulur.Gümüş erittiğini gören kimse, hanımıyla münakaşa ye mücadele ederek halkın diline düşer.Rüyada kırık – dökük ve gerekse sağlam olsun kendisine bir şey verildiğini gören kimsenin, yanına emanet olarak bir mal bırakır. Gümüşten olan aynanın tâbiri —aynaya bakmadığı takdirde— böyledir.Gümüş aynada yüzüne baktığını gören kimse, halk içinde makamından dolayı çirkin göreceği bir şey isabet eder. Gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur.

‘Bir kimse rüyada, bir mağarada gümüş madenine girdiğini ve orada külçe halinde gümüşe rastladığını görse, hanımı kend* işinde veya başka bir hususta hile yapar.Gümüş veya altından mamul, ibrik, tabak, kâse ve çanaklar erbabı için ticaret edeceği şeylere veya: «Onlar altın tepsiler ve destiler-le tavaf (ve ziyaret) edilecektir. (Sûre-i Zuhruf, âyet 71.) «Onlara gümüşten billur kablar, kupalar dolaştırır.» (Sûre-i İnsan, âyet 15.), «Ebedî (tâze)Iiğe nıazhar edilmiş evlâdlar (hizmet için) etraflarında dolanırlar, «maî» (kaynağın) dan (dolu) büyük kablarla, ibriklerle ve kadehlerle.» (Sûre-i El-Vakıa, âyet 17-18.) mealindeki âyetler gereğince, Cennete girmeyi gerektiren salih amellere delâlet eder.

Güzel ve kıymetli kabların bayağı ve kıymetsiz kablarla beraber görülmesi, fesada, bid’ata ve rüya sahibinin saplanıp kaldığı bir şüpheye delâlet eder.Küıç, eğer, süngü ve mızrak gibilerin gümüşten olan bezekleri, düşmanı kaçırmaya ve kendisini çekemeyenleri kahretmeye delâlet eder.

Rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya gümüşten bir şey ya da kab içerisinde tanımadığı gümüş paralar verildiğini gören kimse, yakında bir şeyi gizler veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeyler emanet bırakılır. O kimse Allah (C.C.)’dan korksun ve emaneti sahibine versin.Eğer o tanımadığı gümüş parayı veya gümüşten dökülmüş şeyi rüya sahibi başka bir kimseye verdiğini görse, rüya sahibi herhangi bir sırrını o kimseye söyler veya bir malını onun yanında emanet olarak bırakır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.