Rüyada Gusül Abdesti Görmek

Rüyada Gusül Abdesti Rüyada cünüplükten dolayı veya cum’a namazı için gusletmek, günahlardan tevbe etmeye ana ve babası veyahut ahbapları hakkında gereken iyiliği yerine getirmeye delâlet eder.Eğer guslü kış gününde ve soğuk su ile yaparsa bu rüya bazan üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıklara delâlet eder.

Eğer kış gününde sıcak su ile gusletse, bir takım fayda, kâr, ticaret ve hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.Bayram için guslettiğini gören kimse, bekâr ise evlenir. Ay veya gün tutulmasından dolayı gusletse, bazan rüya sahibi korkunç bir şeye düşer. Veya güneş ve ayın delâlet ettiği bir kimse tarafından kendisine bir sıkıntı ve mihnet erişir. Yağmur duası için gusletmenin tâbiri de böyledir.Ölüyü yıkamak için gusletmek gafil ve cahil kimseden ayrılmaya delâlet eder.

Rüyada gusleden kâfir ise, Müslüman olur. Deli ise iyileşir.Rüyada Mekke’ye veya ihrama girmek için gusletse, ferahlık, sevinç ve kayıp kimselerle bir araya gelmeye ve borçları ödemeye delâlet eder. Şeytanı taşlamak ve tavaf etmek için gusletmenin tâbiri de böyledir. Bazan şeytan taşlamak için gusletmek düşmana galip gelmeye delâlet eder.

Tavaf yapmak için gusletmek, geçimini temin etmek için çalışmaya veya melik ve onlardan daha aşağı bir rütbede bulunan büyük adamlara hizmet etmeye yahut hanımı ile cima yapmaya ya da ana ve babasmı ziyaret etmeye delâlet eder.Rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini gören kimse, hasta ise, Allah (C.C.) ona şifâ ihsan eder, borçlu ise, borcımu öder, hapis-se, hapislikten kurtulur.

Üzüntülü ise, üzüntü ve kederden halâs olur, hacca gitmemiş ise gider, eğer fakir ise, Allah (C.C.) onu zengin yapar. Eğer ticaret ve san’atı birtakım müşkülâta uğramış ve alış-verişi durmuş, tüccar veya esnaf ise, Allah (C.C.) onun ticaret ve san’atma kolaylık verir ve servetini ona iade eder, üzüntü ve kederini giderir.Eğer o kimse vazifeden alınmışsa, Allah (C.C.) onun memuriyetini iade eder. «İşte hem yıkanacak, hem içecek soğuk (bir su).» (Sûre-i Sad, âyet 42.) mealindeki âyetin ifade buyurduğuna göre Eyyûb (A.S.) gusledip yeni elbiseler giydiğinde Allah (C.C.) onun, çoluk çocuğunu ve elinden gitmiş her şeyini yeniden o’na verdi.

Gusledip yeni elbise giymediğini gören kimsenin, üzüntü ve kederi gider ve vücudu sıhhatli olur. Guslettiğini ve eski elbise giydiğini gören kimsenin üzüntü ve kederi gider, ancak fakirleşir.Guslünün tamamlandığını gören kimsenin işi de tamamlanır. Guslünü tamamlayamadığını gören kimsenin arzu ettiği işi de tamamlanmaz.Gusletmek için bir havuza veya küçük bir kuyuya ve bunlar gibi şeylere girdiğini gören kimse, ise, bekârsa bir kadınla evlenir.

Tünelde guslettiğini veya abdest aldığını gören kimse, çalman şeyini bulur.Bir kimse fazla sıcak su ile guslettiğini görse, o suyun sıcaklığı nisbetinde o kimse üzüntü ve kedere düşer. Rüyada sıcak su içmek: «Bağırsaklarını parça parça eden kaynak sudan içirilen kimseler gibi midir?» ( Sûre-i Muhamıned, âyet 15.) mealindeki âyetin işaret ettiğine göre makbul değildir.Bazı tâbirciler, rüyada gusletmek, evlenmeye delâlet eder, deuiler. Rüyada tanınmayan bir kadının guslettiğinin görülmesi, yağmur yağmasına delâlet eder.Birisiyle aralarında dostluk ve sevgi veya kin ve düşmanlık bulu-rjaı bir kimse rüyada ellerini çoğan otu ile yıkadığını görse, onların aralarında o durumun kesilmesine ve korkudan kurtulmaya delâlet eder.

Birisinden ümidli ise, ümidini keser. Bir günah işlemişse tevbe eder.Bazı tâbirciler çoğan otu ve sabunla yıkanmak, borç ödemeye, üzvıtü ve kederin gitmesine delâlet eder. Bazı tâbirciler de, ellerini yağ ve gibi bir şeyden dolayı yıkadığını gören kimse, o şeyden ümidini keser ve mahrum olur, dediler.Rüyada elbise yıkamak, dinde salihliğe delâlet eder. Rüyada sarı renkli bir elbiseyi yıkadığını veya o elbisesinin sarılığını giderdiğini gören kimse, hastalıktan kurtulur. Bazı tâbirciler elbise yıkamak, borcu çdemeye ielâlet eder, bazıları da gizli olan şeylerin açığa çıkmasına delâlet eder, dediler.Rüyada ölü yıkamak, onun borcunu ödemeye delâlet eder.

Ölünün, kmdi kendini yıkadığının görülmesi, O ölünün, evlâd ve torunlarının üzün,f,ü ve kederden kurtulmalarma, hayra ermelerine mal ve evlâdça artmalarına delâlet eder.Bir insanın bir ölüyü yıkadığını görmesi, dini bozuk bir kimsenin meydana çıkmasına ve o kimsenin o insan vasıtası ve irşadıyla tevbe etmesine delâlet eder.

Bir kimse rüyada bir ölünün elbisesini yıkatmak için birisini aradığını görse, o ölünün o insanın duasına veya onun için sadaka vermesine veya borcunu ödemesine yahut vasiyetini yerine getirmesine veya hayatında zulmetmiş olduğu kimselerden helallik istemesine ya da bunlar gibi ölünün mes’ul tutulacağı şeylerde o insana ihtiyaçlı olduğuna delâlet eder.Eğer ölünün elbisesini bir insanın yıkadığını görse, o ölünün âhi-rette kurtulması o insan ile mümkün olacağına delâlet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.