Rüyada Göz tabiri Görmek

Rüyada Göz tabiri Rüyada göz görmek dinle tabir olunur. Uyku aleminde gözlerinin görmediğini veya yerinden çıkmış olduğunu gören; büyük bir günah işleyerek gözünü islama kapatmıştır. Fakat, bir rivayete göre dünyada saadeti ve rızkı çok olur. Başka bir görüşe göre, çocuklarını kaybeder. Bir kısım tabirci, bu rüya sahibinin marifet ve idrak kabiliyetinin az olduğunu, etrafındaki insanların kıymetini bilmediğini söylemişlerdir. Rüyasında iki gözünün beyaz olduğunu gören uzun zaman üzüntü çeker.Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Göz; insanın dini, hidayeti, hak ile batılı birbirinden ayırması ve ileri görüşlülüğü ile tabir olunur. Rüyasında gözlerini garip ve değişik bir vaziyette gören; gözlerinin kuvvetini kaybeder.

Gözlerinin herhangi bir madenden olduğunu gören; üzüntüye düşer. Gözlerini kapanmış gören; islamı terkeder, başka bir dine girer. Kur’an’ı unutur. Amayken görmeye başlayan; hidayete erer. Hakk’a iman eder. Gözlerin açılması tabirciler tarafından şunlarla yorumlanmıştır. Din, mal, evlat, ileri görüşlülük, iman, irşat yani Hakk yolunu öğretmek ve şifa.İbn-i Kesir şöyle diyor: Gözlerinin kör olduğunu görmek gurbete delalettir. Birinin görmeyen gözlerini tedavi etmek istemesine karşı çıkan, buna mani olan; haram bir fiil işler. Bu rüyanın aksini gören, muradına nail olur yahut günahlarına tevbe ederek Hakk’ın rahmetine erişir. Bir kadının bu rüyaları görmesi yukarıdakiler gibi yorumlanır.
Ayrıca kadının kocasını da temsil eder.

Bir kısım tabirci hastalıklı göz rüyasını, evlatla tefsir etmişlerdir. Sağ göz; erkek, sol göz; kız çocuğunu temsil eder. Bir amayı elinden tutup götüren; dalalete düşen birini doğru yola getirir. Kendisini tek gözlü gören büyük bir günah işleyerek dininin yarısını kaybeder yahut kardeşinden menfaat bekler veyahutta ya oğlu, ya erkek kardeşi vefat eder. Belki de malının yarısını kaybeder. Başka bir kısım tabirciye göre, bu rüyayı gören; ömrünün yarısını geçirmiştir. Meşhur bir Hadise göre Cennet’e girer.İbn’ül Eş’as diyor ki: Rüyada tek gözlü olmak; çok kötüdür. Çünkü iblis ve Deccal tek gözlüdürler.Gözlerinden hasta olduğunu gören dindar ve zenginse buna mukabil evladı ve erkek kardeşi yoksa, malı sebebiyle bir musibete uğrar yahut hastalanır.

Gözlerinde ağrı olduğunu gören; dinde fesada düşerek helak olma derecesine gelir. Ağrının azlığı ve çokluğu buna göre yorumlanır. Gözlerindeki ağrının azaldığını yahut geçtiğini görmek; din ve itikadın artmasıdır. Rüya sahibi Allah’ın izniyle acilen şifasına kavuşur. Gözlerini tedavi etmek; şunlarla tabir olunur: Dinde selamet, malda artış, göz aydınlığı, uzaktaki biradere kavuşmak ve evlat sahibi olmak. Süslemek maksadıyla gözlerine sürme çeken; kendisine manevi güzellik kazandıracak bir emri yerine getirir. Bekarsa; evlenir, fakirse; eline helal mal geçer yahut iki hanım sahibi olur. Gözlerine uygun olmayan bir şeyle sürme çeken, gayr-ı meşru münasebetlerde bulunur.İbn-i Kesir ve Nafi şöyle söylüyorlar: İnsanın gözü; evlat, eş, arkadaş ve dinle yorumlanır.

Dindar bir şahsın gözünü kaybetmesi; zekatını vermemesi namazını kılmaması ve başka büyük günahlar işlemesidir. Yüz adet gözü olduğunu veya gözünü eline aldığını gören; zengin olur. Gözde ağrı görmek, dinde noksandır. En kötüsü amalıktır.İbn-i Fuzale demiştir ki: Göz; insanın itibarıdır. Göz rüyası, insanın rakibini ve su kaynağını temsil eder. Melek gözü casustur. Salih bir insanın gözünde musibet olduğunu görmesi, evladı yoksa malına nispet edilir ve servetinde keder olur. Bir kafirin gözünde noksan olduğunu görmesi; malı ve evladıyla yorumlanır. Gözlerini ayaklarında gören ve onlarla yürüyen; iki kızını, iki işçisiyle evlendirir.

Gözünü alıp götürdüklerini gören hastalanır. Gözlerini tedavi eden dinini ıslah eder veya bir erkek evlada kavuşur ve onu çok sever yahut gurbetteki biraderinden haber alarak sevinir.Rüyasında gözlerini bilinenden daha kuvvetli gören; dini vazifelerini gizli olarak eda eder. Bu onun için daha hayırlıdır. Gözünde leke ve zayıflık olduğunu ve halkı bundan haberdar etmediğini görmek; yukarıdaki yorumun tam aksidir. Gözlerindeki beyazlığın açıldığını gören; gurbetteki yakınıyla birleşir. Üzüntüsünden kurtulur. Gözlerde beyazlığın mevcudiyeti, bunun aksidir.Gözünde mavi bir leke gören; günahkardır. Kalbinde göz görenin içine hikmetli sözler doğar ve bunları etrafa duyurur. Bir şahsın gözünü yediğini görmek; onun malını yemektir.

Gözlerinde kirpik olmadığını görmek; dinden uzaklaşmaktır. Kirpiklerini yolan; düşman tarafından üzülür. Göz kapaklarının beyazladığını görmek; baş, göz veya kulakta hastalık habercisidir.İnsan bedeninde normal görünüşlü göz veya çok çeşitli gözler görmek; mala delalet eder. Bazı tabircilere göre, güzel göz; sihir, hayat ve ölümle yorumlanır. Gözler aile efradı, akrabalar vb. ile de tabir olunur. Gözlerin güzel olması; hidayet, ilim ve ileri görüşlülüktür. Rüya sahibinin hastası varsa, şifaya kavuşur. Kafirse imana gelir. Bu herkes için iyi bir rüyadır. Makam ve zenginliktir. Bazı görüşlere göre, gözleri bedenin herhangi bir yerinde görmek; musibet ve yaralı hastalıktır. Tarif edilmeyecek kadar büyük göz gören; Allah’ın inayetine, lutfuna kavuşur. Gözlerin bulunduğu yeri dümdüz görmek; Allah’ın gazabına uğramaktır. Gözdeki arıza, ayak hastalığına da delalet eder.

Gözün bir şahsın üzerine düşmesi, o kişiyi görmektir.Gözde kir ve çapak; uykusuzluğa ve gurur duyulan bir arkadaştan ayrılmaya işarettir. Gözlerinin kulaklarına dönüştüğünü gören; ama olur. Gözde kırmızılık görmek; öfkelenmeye sebep olacak bir hadiseyle karşılaşmaktır. Gözünün patladığını gören; bir hatasından dolayı ceza görür.İki gözünün patladığını gören; sevgili evladından ayrılır yahut evladında veya malında mekruh (çirkin, günah) bir hal meydana gelir. Gözün patlaması bazı tabirciler için uzun ömürdür. Göz çıkarmak; görme kabiliyetinde bir rahatsızlığa işarettir.Bir rivayete göre, dindar bir insanın kendisini tek gözlü görmesi; iyi bir müslüman olduğuna delalettir. Fasık birinin bu rüyayı görmesi, iyi değildir yahut ağır bir hastalık ölüm veya kederdir. Rüyada ama olmak; bazen zenginlikle tabir olunur. Bazen de dinde noksanla yorumlanır. Fakir için servettir.

Bir hafız kendini ama olarak görürse; Kur’an-ı unutur. Bir kafir tarafından kör edildiğini görmek; iyi değildir. Kafir kendini ama görürse; üzülür. Ama olup, yeni elbiseler giyen; vefat eder. Rüyasında kendini ama görmek; gaza ve hac borcuna da işaret eder.Bir kısım tabirciler, iki gözün kör olmasını; güzel bir şöhret, itibar veya ilimle yorumlamışlardır. Bir amayı kıbleye arkasını dönmüş görmek; onun dalalette olduğuna işarettir. İki gözün kör olması, karı koca arasındaki geçim bozukluğuna da delalettir. Bu hal bazen sükuta, esrarı (sırları) muhafaza etmeye işarettir. Gözdeki beyazlığın kalkması, gizli bir işin aşikar olmasına da delildir.Din ve Allah yolundaki birinin, iki gözünü kör görmesi; dünyaya ehemmiyet vermemesidir.

Gurbette bulunan, iki gözünün kör olduğunu görürse; memleketine dönemez.Hapisteki biri bu rüyayı görürse, hürriyetine kavuşur. Bazen de rüya sahibi muradına eremez.Çocukların gözüne münasip olmayan bir maddeyle sürme çeken; onların namuslarına göz diker. Gözlerindeki bir noksanı halktan saklayan, iki yüzlü biridir. Gözlerinin birbiri içine girdiğini gören kimse, oğlu ve kızı varsa; onları yalnız bırakmamalıdır. Aralarında bir fenalık hasıl olur. Bir gözünden yiyen; malından yer. Abdulgani’en Nablusi demiştir ki: Vücudunda birçok gözler olduğunu gören, dinde ileri derecelere ulaşır. Kalbinde göz veya gözler görenin dini kuvvetlenir. Bir adama dikkatle bakmak; ona haset etmektir. Ona gözlerini açan; işlerinde yardım eder.

Gözünün demirden olduğunu görenin sırrı, halk arasında yayılır. Rüya sahibi üzüntüye uğrar. Gözüyle işitip kulağıyla gören; karısını ve kızını kötü yola düşürür. Bunun ticaretini yapar. Bir göze bakıp beğenmek; günah işlemeye delalettir. Karnı yarılarak içinden gözler çıktığını gören; kafir olur. Ensesinde hayvan yahut insan gözü görenin eline, beklemediği bir yerden mal geçer. Gözünü çivili görenin karısına dostları kötü niyetle bakar.Kalbinde göz veya gözler gören onların parlaklığı derecesinde din ve iman kuvvetine kavuşur. Gözüyle zina ettiğini gören, kadınlara bakıp haram işler.Gözlerinde zayıflık görenin evladı varsa, hasta olur. Gözlerini kaybeden çocuğunu kaybeder.Şayet rüya sahibi fakir veya mahpus ise selamete çıkar. Bir daha da böyle üzüntü görmez. Mazlum ise yardım görür.

Gözlerinin kucağına düştüğünü gören çocuğunu, biraderini veya başka bir yakınını kaybeder.Siyah göz; din, şehla göz; dine muhalefet, mavi göz; dinde bid’at, yeşil göz; dinlere muhalif, batıl bir inanışla tabir olunur.Gözün kuvvetli olması, herkes için iyidir. Gözde zayıflık; fakirliğe işarettir. Bu rüyayı görenin evladı varsa; hasta olur. Savaş sırasında gözlerinin bağlı olduğunu gören; bu durumdan rahatsız olmaz. Başka bir insanın gözlerini kendinde gören, görme kabiliyetini kaybeder. Yolda başkalarının yardımıyla yürür. Şayet gözlerini kendinde gördüğü şahsı tanıyorsa; kızını onunla evlendirir. Gözleri büyük bir kadına sahip olanın, evleneceği kadın aptal biridir. Bir kavim ile kavga edileceği sırada gözlerinin kapalı veya bağlı olduğunu gören, kimseyi kendisiyle dövüşecek durumda görmez.

One thought on “Rüyada Göz tabiri Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.