Rüyada Göz Görmek

Rüyada Göz Rüyada görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve sapıklık yolunu gören kalp gözüdür.Bir kimse rüyada vücudunda çokça göz bulunduğunu görse, bunlar, çok dindar ve salih bir kimse olduğuna delâlet eder.Kalbinde bir veya bir çok göz bulunduğunu görmenin tâbiri de, böyledir. .Rüyada şerli bir kimseye göz ucuyla baktığını gören kimse, o kişi hakkında hile yapar ve ona kin tutar. Eğer o şerli kimseye gözlerini açarak baktığmı görse, o adam şerli olan o kişinin işlerine nezaret ve yardım eder.

Rüyada gözünün demirden olduğunu gören kimse, namus perdesini yırtar ve halk içerisinde ona şiddetli bir keder isabet eder. Gözüyle zina ettiğini gören kimse, nâmahrem kadınlara bakar. Bir göze baktığını ve bu gözün kendisini hayrete düşürdüğünü gören kimse, dince zararı dokunacak bir iş yapar.Bir kimsenin karnı yarılsa ve içerisinde birtakım gözler bulunduğunu görse: «Allah (C.C.) bir adamın içinde iki kalp yaratmadı.» (Sûre-i Ahzap, âyet 4.) mealindeki âyet gereğince o kimsenin zındık olduğuna ve âhireti inkâr ettiğine delâlet eder.

Rüyada omuzu veya kürek kemiği üzerinde bir insan veya bir hayvzn gözü bulunduğunu gören kimse, kaybolmuş bir malı bulur. Rüyada gözünün esmer renkte olduğunu gören kimse, dostunun hanımına şüpheli bir şekilde bakar.Siyah göz, dindir; elâ göz ise dine muhalefettir. Gök renkli göz, içerisinde bid’at bulunan bir dindir.Yeşil göz ise bütün dinlere muhalif olan bir dindir.Keskin gören göz, insanların hepsi için iyidir. Az görmek sahibinin yakında mala muhtaç olacağına ve boşta kalacağına delâlet eder.

Çünkü mal göz mesabesindedir.Çocuğu çok olan bir kimse böyle bir rüya görse, o kimsenin çocuklarının hasta olacaklarına delâlet eder.Rüyada gözlerinin kör olduğunu gören kimsenin, çocuğu ölür. Bu rüyayı gören fakir veya hapis ise, yaptığı işi bir daha yapmayacağına delâlet eder. Eğer bu rüyayı gören bir felâkete uğramışsa, o kimse kendisini felâketten kurtaracak birisini bulacağına delâlet eder. Nitekim halkın çoğu, körlerin elini tutarak, ona hizmet etmekle rahatlığa kavuştururlar.Eğer bu rüyayı yolculuk yapmak arzusunda bulunan veya o anda yolculukta bulunan bir kimse görürse, o kimsenin bir daha vatanına dönmeyeceğine delâlet eder.

Rüyada bir kavmin birbirleriyle kavga yaptıklarını ve kendisinin de kör olduğunu gören kimse, kendisiyle uğraşan kimseleri görmez.Rüyada gözlerinin yabancı bir kimsenin gözleri olduğunu görse, o kimsenin gözlerinin görmeyeceğine ve başka birisinin ona yol göstermesine delâlet eder. Eğer rüya sahibi o yabancıyı tanıyorsa onun kızını alır veya ondan bir hayır görür.Bir kimse rüyada iki gözünün de kucağına düştüğünü görse, o kimsenin erkek kardeşi, oğlu vs. gibi akrabası ölür.Rüyada gözleri iri bir kadına malik olduğunu gören kimse, ahmak ve cahil bir kadınla evlenir. İnsanın gözü, çocuğu, dostu yahut dinidir.Rüyada gözlerinin ağrıdığını görse, o ağrı onun dininde yaptığı eksiklik ve kusurdur. Gözsüzlüğün noksanlığa delâlet etmesi daha fazladır.Borçlu olan bir kimse rüyada gözünü kaybettiğini veya kör olduğunu görse, namazını terketmesi veya zekâtını vermemesi ya da bir günah işlemesi sebebiyle o kimsenin dinine zarar erişir.Bir kimse rüyada yüz tane gözü olduğunu görse, o kimsenin elde edeceği yüz dirheme delâlet eder.

O gözlerin elinde olduğunu görse, yine onun eline geçecek yüz dirheme delâlet eder.Göz, itibarlı bir kimsedir. Melikin gözü onun casusudur. Göz, rakip ve kabilede belirli bir adamla da tâbir edilir. Göz, su kaynağı ve mal ile de tâbir edilir. Kâfir olan bir kimse rüyada gözünde eksiklik olduğunu görse, o eksiklik onun mal ve çocuğunda meydana gelir.Bir kimse rüyada gözlerinin ayaklarına nakledildiğini ve onlarla yürüdüğünü görse, o kimsenin iki kızını iki kölesiyle evlendireceğine delâlet eder.

Çocuğu olmayan salih bir kimse rüyada gözlerinden rahatsız olduğunu görse, para yönünden zarara uğrar.Rüyada gözleriyle yürüdüğünü gören kimsenin hastalanacağma delâlet eder.Rüyada gözlerine ilâç sürdüğünü gören kimse, dinini islâh eder. Bazı tâbirciler, rüyada kendi gözlerine ilâç sürdüğünü gören kimse, malını islâh eder,’ bazıları da o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir ve o çocuk onların gözıerirjn ışığı olur, dediler. Bazı tâbirciler ise eğer o kimsenin sürülmüş ve kaybolmuş bir erkek kardeşi varsa onu arzu edeı ve onun sağlık haberini alarak sevinir, dediler.

Bir kimse rüyada gözünün insanların zannettiklerinden daha fazla kuvvetli ve keskin olduğunu görse, o kimsenin dince gizli olan durumu görünüşünden daha hayırlıdır.Bir kimse rüyada gözünün insanların zannettiklerinden aşağı olduğunu veya gözlerinin zayıfladığını ve halkın onun bu durumunu bilmediklerini görse, o kimsenin dinince gizli bulunan durumları görünüşünden daha aşağıdır.Gözlerinde beyazlık bulunduğunu gören kimseye, üzüntü ve keder erişir veya sevdiği bir kimseden ayrılır.Rüyada gözlerinde perde bulunduğunu, sonra bu perdenin açıl-masiyle gözlerinin ışıklandığını gören kimse, uzun bir müddetten beri kendisinden ayrılmış bir kimsesiyle bir araya gelir. Eğer bu rüyayı gören üzüntülü ise Allah (C.C.) onun üzüntüsünü giderir.Bir kimsenin rüyada gözlerinin gök renginde olduğunu görmesi, suçlu olduğuna delâlet eder.

Rüyada kalbinde bir göz bulunduğunu gören kimsenin, dininin icaplarını yerine getirdiğine ve gönlünden doğarak söyleyeceği hikmetli şeylere delâlet eder.Bir oğlu ve bir de kızı olan bir kimse, rüyada gözünün birinin diğer bir gözünün içine girdiğini görse, onların aralarını ayırsın ve bir yerde bulunmalarma müsaade etmesin.Rüyada başka bir kimsenin gözünü yediğini gören kimse, o kimsenin malını yer.Rüyada iki gözünde de kirpik bulunmadığını gören kimse, İslâm dinini zedeler.Bir kimse, kirpiğini birisinin yolduğunu görse, o adam onu rezil edecek düşmanıdır.Rüyada göz kapaklarının beyaz olduğunu gören kimsenin, başında veya gözlerinde ya da kulaklarında meydana gelecek hastalığa delâlet eder.Vücutta bir göz veya birçok gözler bulunduğunu görmek; eğer o gözler tabii olan göze benziyorsa mala delâlet eder.

Çünkü gözde diyet cezası vardır.Bazan çok güzel göz görmek sihire, ölüm ve hayata, bazan da aile, akraba, evlâd ve etbaını bir araya toplamaya delâlet eder. Bazan rüyada göz yemek, pişmiş yumurta yemeğe delâlet eder.Göz, kelimelerin birbiriyle olan ilgisi dolayısıyla ölüm haberine de delâlet eder. Rüyada pişmiş göz, rızıktır.Rüyada gözlerinin güzel olduğunu gören kimse, hidayet, ilim ve basiretle rızıklanır. Eğer yanında hasta olan bir çocuğu yahut hanımı veya sevdiği bir kimsesi varsa hastalıktan iyileşir.Rüyayı gören kâfir ise, Müslüman, fakirse zengin olur. Eğer bunların hiçbirisi o kimsede yoksa, durumuna uygun bir memuriyete girer.Bazan rüyada göze ilişen karartılar sıkıntıya delâlet eder.

Rüyada gözün, yerinden başka bir yere geçmesi, kan akması, yara ve kabarcık gibi bedende meydana gelecek âfetlere delâlet eder.Yolculukta bulunan ve susuz kalacağından korkan bir kimse rüyada bedeninde bir takım gözlerin bulunduğunu veya yerden birtakım gözler kaldırıldığını görse, o kimse şuyu bulur ve ondan faydalanır.Rüyada anlatılmaz derecede görülen pek büyük gözler bazan Ce-nab-ı Hak (C.C.) tarafından zuhur edecek inayete delâlet eder.

Rüyada gözlerin mahvolması hak tarafından inecek azaba delâlet eder.Bir kimsenin rüyada kendisinden gizlenen bir kimseye gözü iliş-se, o kimse o şahsı görür. Nitekim halk arasında: «Gizlenmiş olan filân kimse gözüme ilişti» denir.Rüyada gözünde bir eksiklik hisseden kimse, bazan da ayağında meydana gelen bir zarardan dolayı şikâyette bulunur. Çünkü âşık olan bazı kişiler sevgilisinin ziyaretini «yüz ve gözümün üstüne sürünerek onun ziyaretine gittim» sözüyle mübalâğalı bir şekilde anlatırlar.Sağ göz erkek, sol göz de kız evlâda delâlet eder.

Rüyada göze bir şeyin düşmesi, uyanık olmaya ve kendisiyle iftihar ettiği dostundan ayrılmaya delâlet eder.Gözlerinin kulak olduğunu gören kimse, kör olur ve gözüyle gördüğü her şeyi kulağıyla işitir. Çünkü körün gözü, kulağındadır.Rüyada gözlerinde kızartı gören kimse meydana gelen bir hâdiseden dolayı kızar.1Rüyada bir gözünü çıkardığını gören kimse, yara ve çıban gibi kendisinde bulunan bir iltihabı akıtmaya delâlet eder. İki gözünü çıkardığını görse, çok sevdiği çocuğu ondan ayrılır veya mal, çocuk yahut ev ya da malik olduğu ve onlarla göz aydınlığına kavuştuğu bir şeyde sinirlendiği ve kızdığı bir şeyi görür.Rüyada göz oymak uzun ömre delâlet eder. Bazan da göz çıkarmak, gözde meydana gelecek ağrıya delâlet eder. Rüyada insanın, başkası hakkında yaptığı bir şey bazan da kendisine ait olur.

3 thoughts on “Rüyada Göz Görmek

  1. ben rüyamda aynada kendi yüzüme bakip gözlerimin ne güzel oldugunu söylüyorum gözlerimin rengi ela rengi yüzümde cok güzelmis lütfen yorumlarsaniz sevinirim

  2. ben rüyamda aynada kendi yüzüme bakip gözlerimin ne güzel oldugunu söylüyorum gözlerimin rengi ela rengi yüzümde cok güzelmis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.