Rüyada Gömlek Görmek

Rüyada Gömlek Rüyada gömlek görmek, kişinin dinine veya maişetine yahut Allah (C.C.)’tan korkmasına ve ilmine ya da: «Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun.» (Sûre-i Yusuf, âyet 93.) mealindeki âyetin işaretince, müjdeye delâlet eder.Rüyada bir adamın gömlek giymesi: «Onlar sizin için siz de onlar için birer libassınız.» (Sûre-i Bakara, âyet 87.) mealindeki âyetin işaret ettiğine göre, o adamın evleneceği kadına ve kadının gömlek giymesi, onun evleneceği kocaya delâlet eder.

Rüyada bir gömlek giydiğini ve sonradan o gömleği yırttığını gören kimse, hanımına ihtiyacı kalmaz. Eğer o gömlek sökülüp dikişi ayrılsa, hanımı veya ortağı o kimseden ayrılır.Gömlek, kişinin din ve dünyaca durumudur. Bir kimsenin rüyada onu kolsuz olarak giymiş olduğunu görmesi, fakir olduğu halde dininin güzelliğine delâlet eder. Çünkü mal, elde bulunan bir şey, gömlek ise kolsuzdur.Rüyada gömleğinin yakasının yırtık olduğunu gören kimse, fakirleşir. Kendisinin bir çok gömlekleri olduğunu gören kimse için, âhi-rette büyük mükâfat ve çok sevaba delâlet eder. Beyaz gömlek, dindir.Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildiğini görmesi hayırlı bir habere, gömleğini, yırtık ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere ve ona erişecek sıkmtı ve mihnete delâlet eder.

Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir gömlek giydiğini görmesi, ” onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline delâlet eder.Rüyada gömlek giymek, giyen kimsenin şan ve şerefine delâlet eder. Gömleğin yakası da böyledir. Gömlekte ve yakada görülen iyilik ve kötülüğün tâbiri onu giyen kimsenin durumuna aittir.Yeşil gömlek, dine delâlet eder. Beyaz gömlek de, böyledir. Gök renkli gömlekte hayır yoktur.Kırmızı gömlek, şöhrete, sarı gömlek de, hastalığa delâlet eder. Yaş elbise yolculuktaki zahmete yaşlığın kuruması zahmet ve şiddetin gitmesine delâlet eder.Bir kimse yakasız ve bağsız gömlek giydiğini görse, o kimsenin ölümüne delâlet eder.

Erkek ve kadından birisi, rüyada alâmet ve nişanlı gömlek giydiğini görse, hacca veya uzak bir yola gider.Kısa bir gömlek giydiğini ve dizlerini örtmediğini gören kimse, dininde kusur eder.Ağaçtan gömlek giydiğini gören kimse, gemiye binerek deniz yolculuğuna çıkar. Eğer bu rüyayı gören hasta ise, onun öleceğinden korkulur.Bir kimse gömleği üzerine bir âyet yazılı olduğunu görse, o kimsenin Kur’ânla amel ettiğine delâlet eder.Siyaha boyanmış gömlek giymek, giyen kimse için, üzüntü ve kedere, delâlet eder.Gömleği tersine giydiğini gören kimsenin, durumu değişir.Bazan gömlek, kişinin oturduğu odasına delâlet eder. Çünkü gömlek, sahibini örttüğü gibi oda da örter ve gömlekteki dört taraf odada da mevcuttur.Bir kimse gömleğinin yakasının yırtıldığını görse, fakirleşir. Gömleğinin uzunluğuna yırtıldığını gören kimse, üzüntüden kurtulur.

Eğer enine yırtıldığını görse, o kimsenin ırz ve namusu hakkında söylenecek söze delâlet eder.Bir kimse gömleğinin arka tarafından yırtıldığını görse, Yusuf (A.S.)’ın meşhur kıssasına binaen, o kimse ırz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edilir. Ve ondan uzak olur. Gömleğinin ön taraftan yırtıldığını görse, onun hakkında söylenen bu itham doğrudur.Gömleğinin buluttan olduğunu gören kimse, nimete erişir.Rüyada. Yusuf (A.S.)’ın gömleğini görmek, şehirden hayırlı haberle gelecek bir elçiye delâlet eder.

2 thoughts on “Rüyada Gömlek Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.