Rüyada Gölge Görmek

Rüyada Gölge Rüyada insan gölgesi, dünyaya ve dünyanın değişmesine ve dünyada bulunanların hallerinin muhtelif olmasına delâlet eder. Bazan rüyada görülen gölge, tövbe ve hidayete ve hüsn-i tevhide, Allah ve kâinat hakkında tefekküre delâlet eder.Bir kimse rüyada kendi kendine hareket etse ve gölgesi de meydana çıkmasa, o kimsenin hüccet ve delillerinin iptaline, emir ve yasakların gitmesine, ölümüne, hareket ve duyularının mahvolmasına delâlet eler.Güneş, ay, mum, lâmba ve suyun ışığında gölgesini kaybeden kimse hakkında da bu tâbir aynıdır. Fakat dans ve dönme zamanında görülen gölge, yalan, bühtan, bâtıl ve meşru olmayan bir yolla halkın malını yemeye, din ve dünyaca renkten renge girmeye delâlet eder.Rüyada gölge ve karaltıların lisanı ile konuşmak, yahut gölgeyi döşek veya döşeme üzerinde oynatmak için tayfasını meydana çıkarmaya ve onların lisanlarıyla konuşmaya yahut fitne ve şerre delâlet eder.

Rüyada yazın görülen gölge, rahatlık, menfaat ve himayesine gi-ri’ecek şöhret ve rütbe sahibi bir kimseye delâlet eder. Kış gününde görülen gölge, üzüntü, keder ve bid’ata veya bid’at sahibi kimselere meyletmeye delâlet eder. Gölge sultana da delâlet eder. Zira hadîsi şerifte: «Sultan, yeryüzünde Allah’ın gölgesidir» (Bu gölgenin Cenab-ı Hakka izafeti teşbihi bir izafettir. Nitekim bütün «mescitler Allah’ın mülkü iken hasseıen Kâbe-i Muazzama’ya» Beytullah: «Allah’ın Evi» denilmiştir.

) şeklinde vârid olmuştur.Gölge, abid, zahid ve hafız olan âlime de delâlet eder. Rüyada sıcaktan gölgeye çekildiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve rızka nail olur. Kadının rüyada gördüğü gölge, onun kocasıdır. Kocası olmayan bir kadın rüyada gölgeye çekildiğini görse, saygıdeğer ve servet sahibi birisiyle evlenir.Rüyada vücudunda güneşin hararetini hissedip gölgeye çekildiğini gören kimse, üzüntüden kurtularak rahatlığa kavuşur. Gölgede bulunduğundan dolayı üşüdüğünü ve oradan çıkıp güneşli bir yerde oturduğunu gören kimse, fakirlikten kurtulur. Çünkü soğukluk fakirliktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.