Rüyada Gök Görmek

Rüyada Gök Rüyasında göğün birinci katında olduğunu görenin, eceli yaklaşmıştır. Göğün ikinci katında olmak; ilim ve hikmettir. Göğün üçüncü katı izzet ve ikbalin artmasıdır. Talih güzelliğidir. Dördüncü sema; padişahlara ve alimlere yakın olmaktır. Beşinci sema; korku ve üzüntüye uğramakla tabir olunur. Göğün altınca katı; saadet ve mertebenin büyümesidir. Kendini yedinci semada görenin, kuvvet ve kıymeti yücelir. Refahı artar, bahtiyar olur.

Semaya çıktığı halde, kapısını kapalı bulan, arzusuna nail olmaz. Göğe bakamayıp başını yere eğenin işleri bozulur, bedbaht olur. Semaya yükseldiğini gören; uzun bir yolculuğa çıkar. Bunun neticesinde, birçok hayır ve menfaat sağlar. Gökyüzüne yürüyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen; ömrünün sonuna gelmiştir. Başını semaya ulaşmış gören; büyük makam sahibi olur. Gökyüzünden bir ses duymak; hayra delalet eder.Semada bir bina yapan, kısa zaman sonra vefat eder. Gökten az miktarda kum ve toprak yağması; hayırdır. Yağan kum ve toprak çoksa; iyi değildir.

Gökten ateş, akrep ve taş düşmesi; o bölge halkının başına gelecek belayı haber verir. Semaya bir iple asılı olduğunu görmek; hayırdır. Gök kapılarının açık olması; duanın kabulüne, bereketli yağmurlara delalettir. Semaya bir merdivenle yahut başka bir vasıtayla çıktığını gören; devlet sayesinde izzet ve ni’met sahibi olur. Merdivensiz olarak çekilmek; korku habercisidir.Kendisini semada gören ve ne vakit çıktığını bilmeyen; Cennet’e girer. Hangi semada olduğunu bilmeyen ve geri dönmeyen; yakın zamanda vefat eder.Gökyüzünden düşmek; iyi bir rüya değildir. Zarara uğramaktır. Memursa; azl edilir. Bir kuş tarafından semaya götürülmek; makam sahibi olmaktır. Bu her bakımdan hayırlı bir rüyadır.

Gökyüzünün yarılması; insanlar arasında meydana gelecek ihtilafa işarettir. Semanın renginin beyaz olması; bereket ve ni’mettir. Yeşilse; hayır ve refahtır. Sarıysa; hastalık, kırmızıysa; harp ve kan, siyahsa; kıtlıktır. Gökyüzünün renkten renge girdiğini görmek; o bölgede meydana gelecek büyük fitne ve belaya işarettir. Gökte kırmızı, direklere benzer şeyler görmek; devlet idarecilerinin zaferine delalettir. Bu alametlerin siyah olması ise, hükümdarın zaaf ve mağlubiyetidir. Semadan buğday ve un yağdığını görmek; feyiz, bereket ve ni’met bolluğu ile tabir edilir.

Gökte kandiller görmek; bir cemaatin ahirete intikaline işarettir. Semanın yere inmesi; adil bir devlet idarecisini ifade eder. Yerden göğe yönelen doğru bir yol görmek; o sene hacıların çok olacağına işarettir.Semadan yere doğru ip, zincir gibi şeyler görmek; Cenab-ı Hakk’ın kullarını kurtarmak için uzattığı ipleri yani din, islam, farzlar vb.ni temsil eder. Rüya sahibi bunlardan birine yapışırsa; dinde doğru yol üzerinde olacak demektir.Kalabalık bir topluluğun bu iplere tutunması; halkın islam dinine sıkıca sarılmasıdır.

Yerden semaya doğru bir merdiven görmek; hidayet ve selamettir. Bu merdivenden çıkan; doğru yol üzerindedir. Bu merdivenden çıkması teklif olunduğu halde, bunu reddeden; islamdan uzaklaşır. Böyle bir merdivenden veya ipten göğe doğru çıkarken ayağı kayan yere düşen, dinde doğru yol üzerindeyken; fesata düşer. Günahkar olur.Yerden semaya doğru uzanmış direkler görmek; din ve islamla yorumlanır. Bu direklerden birini kucaklamak veya tırmanarak göğe çıkmaya çalışmak; dine sarılıp Hakk’a vasıl olmaya delalet eder. Sonu gökyüzünde biten direkler; kabul edilmiş ibadetlerdir.

Direğin yarı yolda kalması ise duaların reddidir.Semayı karanlık bulutlarla kaplı, şimşekler ve gürültüler içinde görmek; o bölgede çıkacak büyük fitne ve belaya işarettir. Bu halin kendisine bir zarar vermeden düzeldiğini gören; o musibetten kurtulur.Gök cisimlerinin birbirine karışması; milletler arasında savaş çıkacağına delalettir.

Semada asılı bir takım kandil ve fanuslar görmek; milletlerin ulemasıyla yani alimleiyle tabir olunur. Bunlardan birinin sönmesi; o zatlardan birinin ölümüne işarettir. Tamamına yakını birden sönerse veba, kolera gibi hastalıkların ortaya çıkmasına ve ulemayla diğer büyüklerden çok kişinin vefat etmelerine delalettir.Semanın yarıldığını buradan nur çıktığını gören; Allah’ın rahmetine mazhar olur.

Dünya ve ahiret ni’metlerine kavuşur. Gökten yere doğru ışıklar saçıldığını ve bölgeyi aydınlattığını görmek; Cenab-ı Hakk’ın o mahal halkına ihsan edeceği büyük bereket ve ni’metlere işarettir.Gökyüzünün parçalanarak devrildiğini görmek hiç iyi değildir. Bu rüya; ihtilal, fitne yahut dünyayı alt üst edecek büyük bir harbin habercisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.