Rüyada Giymek Görmek

Rüyada Giymek Rüyada bir şeyi giymek, «Şu sırlar hakkında Allah’tan kürkün. Bir kişi bir sırrı, gizlediği zaman, Allah ridasmı o kimseye giydirir. Eğer sakladığı sır bayırsa mükâfatı hayır, serse cezası da serdir.» hadîsinin işaret ettiğine göre, rüya sahibinin iş ve durumuna delâlet eder.Rüyada sarığı ayağına sardığını veya ayakkabısını başına giydiğini gören kimse, musibet ve belâya düşer. Çok kere giydiği elbisesinin ismi müzekkerse, erkeklere, müennesse, kadınlara delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada üzerine giydiği elbise de uğursuzluğa delâlet eden bir şey bulunmadığı takdirde tâbirce yenisi eskisinden hayırlıdır. Kadınlara mahsus elbiselerin bekâr erkekler üzerinde görülmesi, o elbisenin miktarınca kadına, erkeklere mahsus elbisenin de bekâr kadınlar üzerinde görülmesi, o elbisenin miktarınca kocaya delâlet eder.Düğmeli elbise şiddete veya kaybolmakla dağılmış şeyleri toplamaya veya bekâr kimse için evlenmeye delâlet eder.Melik yahut vezir ya da emirlerin elbiseleri harptir. Âlim elbisesi ilim ve ameldir. Tasavvufcuların elbisesi zühd ve takvadır.

Ticaretçi-lerin elbisesi çetinlik ve meşakkattir.Görülen elbise iyi kumaşlardansa işsizlik ve tembelliktir. Çünkü onlar işsiz zamanlarında güzel elbise giyerler.Beyaz elbise heybet, vakar ve övünmektir. İplikli elbise izzet, yücelik ve rütbedir.Eğer iplikli elbise ölü üzerinde görülürse o elbise Cennet ipeğidir Altınla işlenmiş elbise düşmana galibiyettir.Siyah elbise ululuk ve yüceliktir. Yeşil elbise şehidlik mertebesi-dir. Çünkü: «Üzerlerinde ince ve kaim ipekten yeşil elbiseler vardır.» (Sûre-i insan, âyet 21.) mealindeki âyet işaretince yeşil elbise ehlinin elbisesidir.Pamuk elbise sünnettir.

Yün elbise sefadır. Ancak yün elbise sert, kaba ve onu giyen kimseye yakışmıyorsa, o zaman bu rüya fakirlik veya zillettir. Keten elbise nimettir. Damgalı elbise büyük bir mektuba, yücelmeye, mal ve çocukla beraber sevince delâlet eder.Uzun elbise uzun giymeyen kimse için isyandır. Kısa elbise kendisine lâyık olan kimse için iffet ve temizliktir. Nitekim âyette: «Elbiseni temizle» (Sûre.i Müddessir, âyet 4.) mealinde buyurulmuştur. «Temizle» kelimesi: «Kutsal» şeklinde tefsir edilmiştir.

Rüyada bir kavmin elbisesini giyen kimse, o kavmin ahlâk ve ta-biatlanyla ahlâklanır veya onların izlerini takip eder. «Kuziye» denen elbise giymek kefarettir. Cüppe giymek, uzun ömürdür.Yırtmaçlı elbise üzüntü ve kederden kurtulmaktır. Zinet elbiseleri toplanmış mal, sermayeler veya mesture ve güzel kadındır. Harp elbiseleri üzüntü, sıkıntı veya âlimler arasında mücadeledir. Arap kıyafeti olmayan elbiseler kölelere delâlet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.