Rüyada Gerdanlık tabiri Görmek

Rüyada Gerdanlık tabiri Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna delâlet eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve kocasının malından hanımın elinde bulunacak mala delâlet eder.Kadın için gerdanlık görmek, onun kocasıdır. Eğer gerdanlık gümüşten, geniş ve kuvvetli olursa kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna; eğer gerdanlık zayıf olursa, kocasının yaramaz olduğuna, demirden olursa, kocasının kuvvetli olduğuna delâlet eder.

Gerdanlığın ortasında ağaç parçası varsa o, kadının kocasının münafık birisi olduğuna delâlet eder.Padişahın adamlarından olan bir kimseye rüyada padişahın beyaz veya yeşil kaftan vermesi ve boynuna gerdanlık takması, o kimsenin sebebini bilmediği bir taraftan erişeceği zafer ve büyüklüğe delâlet eder. Eğer bu rüyayı gören tüccar ise, yapacağı ticarete, kavuşacağı devlet isim ve şöhrete; esnaf ise, nail olacağı şöhret ve rütbeye delâlet eder.Rüyada gerdanlığının sıkı ve dar olduğunu gören kimsenin, dinî bilgilerde cimri olduğundan kendisinden hiç bir kimsenin faydalanan madığına delâlet eder.

Rüyayı gören âlim ise, ilmini gizlediğine, sultan, vali ve hâkim ise, hükmünde cimrilik yaptığına delâlet eder.Rüyada satınaldığı cariyenin boynunda gümüş gerdanlık bulunduğunu gören kimse, bir ticav.eyapar ve o ticaretinden, fayda, kâr, kuvvet ve kudrete erişir ve o kazançtan bir kadın yahut bir cariye satın alarak ondan istifade eder. Bazı tâbirciler, gerdanlık neden olursa olsun, dinde olan bozukluğa delâlet eder, dedilerGerdanlık takınmak, cimriliğe delâlet eder. Bazan da gerdanlık takınmak mülk’e, çocuğa kavuşmağa ve emanete delâlet eder.

Rüyada üzerinde altın, gümüş, demir, pirinç veya kalaydan gerdanlık olduğunu gören kimse, dinini tahrif etmek için çalışır veya yanında bulunan emaneti kaybeder.Rüyada gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve bezektir.Bir kimse rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık olduğunu görse, Müslümanların işi ile ilgili bir vazife veriit’.r. Veya emaneti kabul eder.Gerdanlık erkek kimse için güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Eğer gerdan ile beraber gümüşten bir boyun bağı da olursa, gerdanlıkta bulunan yakut ve mücevher kadının güzelliğine delâlet eder

Eğer gerdanlık gümüş ve mücevherden olursa, mal ve refahla beraber devlete; demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyete delâlet eder.Kadınlar için gerdanlık, kocasının kendisine emanet ettiği mal-du Hâmile kadın için gerdanlık — her neden olursa olsun — Arapça-sı müzekker bir kelime ise, çocuğun erkek olmasına, eğer müennes ise kız olmasına delâlet eder..Eğer gerdanlık çözülse veya kırılsa, gerdanlık kendisine nisbet edilen vali, vazifesinden alınır.Kadın için kırmızı gerdanlık, kırmızı renkli peçeye ve baş örtüsüne delâlet eder.

Evli kadın için gerdanlık çocuğa, bekâr kadın için de kocaya delâlet eder.Rüyada üzerinde birtakım gerdanlıkların bulunduğunu ve onlar: taşımakta güçlük çektiğini gören kimse, ilmi ile amel ve icabını yeri ne getirmekten usanır.Bir kadın rüyada kendi üzerinde bir gerdanlık olduğunu ve o gerdanlıkta iyi veya kötü bir şey meydana geldiğini görse, meydana gelen şeyin tâbiri, onun kocasına veya kendisinin işlerini görüp gözeten bir kimsesine ya da üzerine aldığı emanete aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.