Rüyada Gemi tabiri Görmek

Rüyada Gemi tabiri Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyada büyük küçük gemiler; üzüntü, sıkıntı, zindan, karlı iş ve rezillikle tabir olunur. Rüya aleminde bir gemiye bindiğini ve bundan bir daha çıkmadığını gören; büyük bir üzütüye düşer. Halk tarafından ömrünün sonuna kadar küçümsenir, azarlanır. Gemiden indiğini görmek; feraha çıkmak, sıkıntıdan kurtulmaktır. Gemide helak olduğunu görmek; bela ve mihnet işaretidir. Bindiği geminin battığını gören; dünya malına garkolur.

İçinde bulunduğu geminin battığını, eşyalarından bir kısmının su yüzüne çıktığını gören, malının bir kısmını kaybeder. Şayet bütün eşyaları suya batarsa; malının tamamını kaybedip, fakirliğe düşer. Bindiği geminin kuru bir yerde durduğunu gören, musibete ve mihnete uğrar.Bindiği geminin parçalandığını gören; biri yüzünden musibete uğrar.

Yüksek bir yerdeki gemiye binen, sonra deniz üzerinde yürümeye başladığını gören; devlet başkanı ve diğer büyükler tarafından itibar görür, onlar sayesinde izzet bulur. Geminin denizde dosdoğru gittiğini görmek sefere delalettir.Kirmani demiştir ki: Bindiği geminin deniz kıyısında durduğunu gören; yolundan kalır. Gitmekte olan bir gemiyi arkasından takip ettiği halde, ona ulaşamayan işlerinde büyük güçlük çeker. Fakat sonunda maksadına vasıl olur. Geminin yanında yürüyen, yola gider. Hayır ve menfaat sağlar.

Birçok gemilerin yürüdüğünü görmek; devlet memurlarının vazifeli olarak sağa sola gideceklerine delalet eder. Hareket halindeki bir gemide bulunduğunu, aynı zamanda korktuğunu gören; devlet başkanı veya yardımcılarına yakın olur. Gayet mükemmel bir gemide süslü elbiseler içinde bulunduğunu gören; devlet idarecisinin evine yakın olur. Bindiği geminin delindiğini görmek; devlet idarecisinin uğrayacağı bir musibete işarettir.Demirden bir gemide giden; devlet başkanından kuvvet alır.

Geminin başka bir madenden olması da böyle yorumlanır. Rüya sahibinin bindiği geminin durması, kuvvet kaybıdır. Bir gemiyi sevkeden yolculuğa çıkar ve cahil biriyle arkadaş olur. Bindiği geminin karada yürüdüğünü gören; faydasız bir yolculuğa çıkar. Ayrıca halk kendisine tamah eder. Gemisi karada kırılan rüya sahibi; büyük bir zat tarafından musibete uğrar.

Gemi tahtalarını, rüzgarın alıp götürdüğünü görenin malı, hükumet tarafından elinden alınır.Cafer-i Sadık (R.A.) rüyada gemi görmeyi şunlarla tabir ediyor: Evlat, baba, zevce, rükub yani bir vasıtaya binmek, ferah, emniyet, iyi bir hayat ve zenginlik. Rüya sahibi gemiden selametle çıkarsa yukarıdaki manalar iyi yönde gelişir. Ancak gemide kalır veya batarsa, rüya hayra yorulmaz. Gemiye kaptanlık yaparak idare ettiğini gören; halkın ıslahıyla meşgul olur. Sözü dinlenir.Fakat, dümeni iyi kullanamıyorsa, zarar görür, tehlikeyle karşılaşır, sözünde durmaz.

Bazı tabirciler için rüyada bir gemide bulunmak; üzüntü, dava, düşmanlık, hapis ve murada vasıl olamamaktır. Başka bir rivayete göre, gemiye binmek korkudan kurtulmaktır. Rüya sahibi bekarsa; evlenir. Bir gemi yaptığını, satın aldığını yahut kendisine bağışlandığını gören; evlenir veya cariye satın alır. Gemide iken karaya çıkan; sıkıntı ve üzüntüden, hapisten, uğursuzluklardan ve hastalıklardan kurtulur. Geminin suyu güçlükle yardığını görenin içinde bulunduğu dertlerden kurtulması zor olur. Buna mukabil geminin suda rahatça ilerlediğini gören; sıkıntılarından kolaylıkla sıyrılır.

Denizin ortasında boğulmaktan kurtularak gemiye çıktığını gören; günahkarsa; tevbe eder. Fakirse; zengin olur. Hastaysa; şifaya kavuşur. Zenginse; malı artar. Tüccarsa kazanır. İlim tahsil etmek istiyorsa; bu arzusuna nail olur. Sıkıntıdaysa; kurtulur. Bekarsa evlenir. Bindiği geminin battığını fakat, kendisinin kurtulduğunu gören; dünya işlerine batsa da akibeti hayırlı olur. Geminin parçalanıp tahtalarının dağıldığını gören; bir musibete uğrar. Bindiği geminin delindiğini gören; çıktığı yolculukta ticaret yapar.

Sahip olduğu iki gemiden birinin delinmesi; o geminin kurtulacağına işarettir. Gemide kaybolan, korktuğunun şerrinden muhafaza olur yahut kötü bir kadının eliyle vefat eder. Yağmur suyu birikintisinin veya küçük bir havuzun içinde gemiyle beraber bulunan; dininde büyük hayra erer. Malından faydalanır. İçinde bulunduğu geminin bir tarafa doğru yatmış olduğunu gören; o ölçüde üzülür. Denizin içine kadar yatmış bir gemiyi gören, hastaysa; vefat eder. Zenginse; malını kaybeder. Bu umumiyetle iyi bir rüya değildir.

İçinde bulunduğu geminin karada yürümesi dinde bozukluk, gayr-ı meşru bir beraberlik, faydasız yolculuk veya hastalıktır. Bir görüşe göre, bu rüyayı gören; hacca gider. Bindiği geminin havada yürüdüğünü gören; mutlaka vefat eder. Kan içindeki bir gemide bulunan, hastalanır.Bir kısım yorumcular için, geminin cinsine göre değişik tabirleri vardır. Gemiler umumiyetle, cesur vekahraman bir kadınla, büyük bir zata delalettir. Büyük ticaret gemileri vb. müslümanların malını taşıyorsa; hayırdır. Küffar malı ise; ganimet ve faydadır. Çektirme(*) cinsinden gemiler; yol kesen eşkıya ile tabir olunur. Harp gemileri; savaş ve fitneye işarettir. Yatlar zevk ve sefahattır.

Üç direkli gemiler; ticaret ve menfaattir. İki direkli gemiler; az kazanan tüccarı temsil ederler.Zehebiye adı verilen gemiler; sultan, ateş gemileri; yüksek makamdaki diğer idareciler, mavnalar; memurlar ve diğer vazifeliler, firkateynler; devlet başkanı veya yardımcısı, yüksek ve kaleli gemiler; büyük mevki sahipleri, kalesiz alçak gemiler; kadınlar, demirli gemiler; zindan, terkedilmiş ve eskimiş gemiler; evlilik, paralanmış gemiler; üzüntü bilinen gemiler; selametle tabir olunur.

Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyada gemiye binmek; velayet ve memuriyete nail olmaktır. Gemi küçükse; temsil ettiği memuriyet küçüktür. Büyük gemi ise; büyük memuriyeti ifade eder. Şayet rüya sahibi memuriyete ehil değilse; tehlikeli bir işe girer. Rüyasında gemiye binen; tehlikeli bir işte bulunuyorsa, Allah (C.C.) kurtulması için ona yardım ihsan eder yahut hatırlı ve nüfuzlu bir zata sarılır.

Gemiden karaya çıkan günah işler. Kırılıp tahtaları dağılmış bir geminin, tahtalarına tutunarak deniz üzerinde kalıp boğulmaktan kurtulan; tüccarsa, önceleri zarar eder, sonra kazanır. Memursa; azl olunur. Lakin vazifesine tekrar döner. Hasta olur, ardından şifaya kavuşur. Zenginse malını kaybeder ama, Allah (C.C.) onu eski durumuna yeniden kavuşturur. Fakirse; ihtiyaçları artar, buna mukabil zamanla feraha çıkar. Geminin battığını, tahtalarının dağıldığını görenin babası, onun yardımcıları veya akrabaları bir musibete uğrar. Geminin kalkmasına rağmen yürümediğini gören; hapis olur. Geminin bir şeyini düzelttiğini gören; bir işi bozar.

Gemide bir şey yüzdüğünü gören; bir işi ıslah eder. Gemide yalnız başına kalan; evlenir. Geminin dosdoğru yürümesi hayırdır. Bir gemiyi karadan denize çeken; devlet başkanına sırdaş olacak derecede yakın olur. Denizden karaya çekmek tam aksidir. Gemiyi çekilmesi mümkün olmayan yüksek yere çıkaran; birinin şöhrete ulaşmasına, yüksek makam sahibi olmasına ve işlerinin düzelmesine vesile olur.

Başka bir görüşe göre, bu rüya iyi değildir.Pazar kayığı ve mavna gibi halkın nakline yarayan vasıtaları görmek; şunlarla tabir olunur: Selamet, tehlikeli bir iş, zevce ve tabut. Böyle bir kayığa binmek kayığın sağlamlığına, gidişindeki kolaylık ve sür’atine göre, tehlikeli işten kurtulmakla ve evlilikle yorumlanır. Kayık eski, deniz dalgalı ve bulanıksa; rüya sahibi vefat eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.