Rüyada Gem Görmek

Rüyada Gem Rüyada gem görmek, san’atkâr için terbirli olmaya ve malca kuvvete delâlet eder. Gem, melikin emrine muhalefet etmeyen seyisine delâlet eder.Rüyada semer vurulan ata gem ile bindiğini gören kimse, bir vilâyete vali olur. Oraya yemin ettirilip teminat alınmadan kimse sokulmaz. Gem ve göğüslüğün bezeksiz olması, o kimsenin mütevazi ve içinin dışından hayırlı olmasına delâlet eder.Rüyada kendi ağzına gem vurulduğunu gören kimse, boş şeylerden dilini muhafaza eder ve kendisini selâmette tutar. Eğer bu rüyayı görenin diğer bir kimse ile mahkemesi varsa, getirdiği deliller boşa gider.

Bir kimse rüyada atının geminin kesildiğini görse, o kimsenin atına bakan kölesi ölür. Gem, atın delâlet ettiği kimsenin namusuna bazan da onun malını muhafaza eden zekâtına delâlet eder.Rüyada kendi atının geminin düştüğünü veya elinden gittiğini gören kimsenin, işleri perişan olur ve durumu bozulur, veya onun hanımı haram olur. Ya da izzet ve namustan yoksun bir kadın onun nikâhı altında bulunur.Bir kimse rüyada kendisine gem vurulduğunu görse, günah işlemekten men’edilir. Bazan da bu rüya oruç tutmağa delâlet eder. Çünkü oruç, tutan için bir nevi gemdir. Kesilmiş gem, melikler için iyidir. Melik olmayanlar için onda hayır yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.