Rüyada Gece tabiri Görmek

Rüyada Gece tabiri Rüyada görülen gece, işsizliğe ve boş durmaya delâlet eder.Bir kimse rüyada zamanın tamamen gece olduğunu görse, o kimsenin dar geçindiğine delâlet eder. Ancak bu tâbir gecede ayın aydınlığı bulunmadığı takdirdedir.Eğer zamanın hepsinin gece ve ayın da aydınlığı bulunsa, sultanın bütün işleri vezirine bırakmasına, yol kesicilerin, hırsızların ve eşkiyaların vezire meyil ve teveccüh göstermelerine ve onun emir ve reyine itaat ve inkiyad etmelerine delâlet eder.

Eğer gecenin karanlığının gittiğini ve gündüz olduğunu görse ve İnsanlar da üzüntülü ve kederli olsalar bu üzüntü ve kederden kurtulurlar, muhasara altında iseler, muhasara kalkar, pahalılık içinde iseler, fiyatlar ucuzlar, kimseden şikâyetleri varsa, şikâyetleri gider.Gece karı – kocayı bir araya getirmeye de delâlet eder. Gündüz kârı – kocanın ayrılmalarına delâlet eder. Karanlık gece, sapıklıktır.Eğer gecenin karanlığı şimşek ve gök’gürültüsü ve rüzgârla beraber olursa, bu durumun görüldüğü yerde vâki olacak sapıklığa delâlet eder. Bir kimse evinde karanlık görse, o kimse bir yola yolculuk eder.

Gece ile gündüz birbirine zıt iki sultana delâlet eder. Gece, kâfir olana; gündüz ise Müslüman bulunana delâlet eder.Bazan gece ile-gündüz iki düşman ve iki kuma kadına delâlet eder. Bazan da gece rahatlığa ve gündüz meşakkata delâlet eder. Bazan gece nikâha bazan da boşanmaya delâlet eder.Bazan gece alış-verişin durgunluğuna, san’at ve yolculukların muattal kalmasına; gündüz de alış-verişin artmasına kara ve denizde yolculuk yapmağa delâlet eder. Bazan da gece denize ve gündüz karaya delâlet eder.Bazan gece ölüme de delâlet eder. Çünkü Allah (C.C.), uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olan dış ilişkilerini keser. Gündüz de öldükten sonra dirilmeğe delâlet eder.Bazan da gece ile gündüz iki âdil şahide delâlet ederler. Çünkü gece ile gündüz halka şahitlik ederler.

Rüyada sabah olduğunu gören kimse hasta ise, hastalıktan kurtulur veya ölür, mahpus ise, hapisten çıkar, günahkâr veya kâfir ise günah ve küfründen tevbe eder. Ticaretinde durgunluk varsa ticareti canlanır.Gecenin gündüze girmesi aksiyle tabir edilir. Bir kimse zamanın hepsinin gece olduğunu ve oranın halkı da bundan dolayı üzüldüklerini görse, fakirlik ve ihtiyaçlı olmağa, açlığa ve ölüme delâlet eder.Bazan da gece ve gündüz hayır ve serden uzak olan şeyi yaklaştırmağa delâlet eder. Çünkü gece ve gündüz her yeniyi eskitmekte ve her uzağı yaklaştırmaktadırlar.Bazan da gece ve gündüz mev’iza ve edepçe pişmanlığı gerektiren şeyi yapmağa delâlet eder. Bazan da geceyi görmek zamanın değişmesine, birtakım olayların çıkmasına delâlet eder.

Gece siyah kadına, gündüz beyaz kadına ve kadınların hamile oluşuna delâlet eder.Geceyi görmek, elbiseye gündüzü görmek de maaşa delâlet eder.Bazan da gece işleri gizlemeğe ve korkudan emin olmağa delâlet eder. Ancak rüya sahibi yolculuk yapıyorsa bu durumda onu ihata edecek zulme delâlet eder. Çünkü gece: «Andölsun: bürüğü pürtüğü zamanın geceye» (Sûre-i Leyi, âyet 1.) mealindeki âyet işaretince yemine delâlet eder. Gece teheccüd namazı kılan ve alışveriş yapanlar için arzusuna kavuşmağa delâlet eder.

Bir kimse rüyada gece uyuduğunu veya kendisinin geceleyin oyun aletleriyle meşgul olduğunu görse, bu rüya nimetin gitmesine, olay, hâdise, belâ ve zahmetin çokluğuna delâlet eder. Kadir gecesi gibi mübarek geceleri rüyada görmek, bütün hayırlarla müjdedir. Eğer bu rüyayı gören hazine arıyorsa, ona muvaffak olur. Beraat miraç ve cuma gecelerini görmek de böyledir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.