Rüyada Fil Görmek

Rüyada Fil Rüyada görülen fil, heybetli, kalbi katı, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf Arap olmayan bir meliktir. Rüyada fil’e bindiğini veya malik olduğunu ya da file galip geldiğini gören kimse, sultana yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makama nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer. Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye sultan tarafından bir âfet ve belâ erişir. Eğer rüya sahibi hasta ise ölür.Rüyada gündüzün file bindiğini gören kimse, üç talâk ile hanımını boşar.Bazan o kimsenin zulüm ve hile gibi durumları vuku bulur ve yaptığı zulüm ve hile «(Habibim) Rabbinin fil sahiplerine nasıl (muamele) ettiğini görmedin mi?» (Sûre-i Fil, âyet 1.) mealindeki âyet gereğince, kendi aleyhine döner. Rüyada görülen fil mel’un bir adamdır.

Bir kimse gece vaktinde aletleriyle file binse, fil de kendisine in-kiyad etse, o kimse haksız olarak bir kimsenin malını alan bir melike hakim ve galip gelir, şayet saltanata lâyıksa. Eğer saltanata ehil değilse, galip olamayacağı bir harpte bulunur. Çünkü file binen kimse daima hile içerisindedir. Eğeriyle file bindiğini ve filin de itaat ve inkiyad ettiğini gören kimse, Arap olmayan iri yarı bir kimsenin kızıyla evlenir. Eğer o kimse tüccarsa ticareti genişler. Bir kimse rüyada filleri çağırdığını görse, o fillerin kendisine inkiyad ve itaatlan miktarınca Arap olmayan meliklerle kardeş olur.

Fili sağdığını gören kimse, haşin bir melike hile yaparak ve ondan herhangi bir şekilde helâl mal elde eder. Filin hortumundan bir şey aldığını gören kimse, yine melikten helâl mala nâıi olur. Bazı tâ-birciler, fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir meliktir, dediler. Filin, kendisine hortumu ile vurduğunu gören kimse, hayır ve nimete erişir. Eğer binse bakanlık ve valiliğe nail olur. Eğer filin pisliğinden bazı şeyler alsa. onun pisliğinden gördüğü mik tarca gören kimse malla zenginleşir.Fil, salih kavme, âlimlere ve insanların şereflilerine delâlet eder.

Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya, delâlet eder. Çünkü fil meşakkat ve zahmetle doğar. Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe ve malı ziyana uğrar. Eğer file bendiğini görse, bir mülke nail olur. Fili bir şekilde öldürülmüş bir vaziyette görse, o şehrin melikini öldürürler.Bazı tâbirciler, bir kimse rüyada Nübüvvet şehrinden (Medine) başka bir şehirde fil görse, sıkıntı ve feryada delâlet eder. Bu tâbirin sebebi ise, filin renk ve görünüşünün çirkinliğine binaendir. Özellikle fili başka vakitte görmemiş kimse hakkında. Eğer fili Medine-i Mü-nevvere’de görse, bir melike veya nimet sahibi bir adama ya da şerefli bir kimseye delâlet eder.

Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak istediğini görse, hastalığa delâlet eder. Eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin öleceğine delâlet eder. Eğer ayağı altına almazsa, rüya sahibine arız olacak sıkıntıya ve ondan halâs olmaya delâlet eder. Kadınların her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri, hayra delâlet etmez.Filin söylediğini gören kimse, melikten büyük bir hayra erişir. Filin koşarak kendi arkasına düştüğünü gören kimse, melikten taraf bir zarara düşer. Fil, kendisini yakalasa, o kimseye düşmanının zararı erişir. Filin koşarak kendi arkasına düştüğünü gören kimse, melikten taraf bir zarara düşer.Fil, kendisini yakalasa, o kimseye düşmanının zararı erişir. Bir kadın rüyada file bindiğini görse, o kadının öleceğine delâlet eder.

Filler, kıtlık ve kuraklık ile tabir edilir. Rüyada bir harpte file bindiğini gören kimse, ölür. Fil eti yediğini gören kimse, sultan tarafından mala erişir. Filin azasından veya derisinden ya da kemiğinden bir şey aldığını görse, tabiri yine öyledir. Salih ve takva sahiplerinin rüyada fil görmesinde hayır yoktur. Fakat dünya adamı olanların fil görmesi, arap olmayan sultana delâlet eder.Fil, Taun hastalığı bulunan bir şehrin dışında görülse o şehirden taun gideı. Bir fili öldürdüğünü gören kimse, arap olmayan bir kimseye zulmeder.

Bir kimse rüyada birtakım kavmi fillere bindiklerini ve öteye beriye döndürdüklerini görse, eğer harpte iseler onların mağlûp olmalarına delâlet eder. Bazan da file binmek, zulüm ve yalana delâlet eder. Bazan file binen kimse, eğer usulüne göre binmemiş ve kendisi de harpte değilse arap olmayan bir kadına nail olur. Bir kimse bir fili bir şehirden diğer bir şehire yönelerek gittiğini görse, sultanın bir şehirden başka bir şehire gitmek üzere hareket ettiğine delâlet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.