Rüyada Fırın Görmek

Rüyada Fırın Rüyada görülen fırın, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini yürüten hizmetçisine delâlet eder. Bazan fırın, evin malını ve sırrını muhafaza eden anbar, mahzen, kasa veya sandığına delâlet eder. Tandır ocağının tâbiri de böyledir.Çarşı fırını, hakimin evine, çocuklarının terbiye edilmesine mahsus olan mektebe ve ihtiyaçlarının bitirilmesine delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada hamurunu fırına götürse ve ekmek yaptırsa, o kimsenin ihtiyaçlarının bitmesine hastalıklardan şifa bulmasına delâlet eder.

Bazan o kimse, valinin yanında düşmanı veya hasmına galip gelir veya o kimsenin borçlusu haps ve tevkif edilir, ya da o kimse çocuğunu san’ata veya mektebe koyar. Veya ucuzluk ve bolluğa, kazanç, ticaret ve geniş bir geçime kavuşur.Fırının âlet ve takımları, o kimsenin adamları veya san’atmda ona yardımcı olan küçük çocuklarıdır.Tanıdığı fırını görmek, han, dükkân, bağ ve bostan gibi kazanç ve geçimine, hububat ve mevkie delâlet eder.

Bazan da hayr, şer, fazlalık, eksiklik ve memurluk gibi rüya sahibinin kendisine veya kazanç yerine ait şeylere delâlet eder. Tanımadığı fırın, bazan da sultanın sarayına veya hakimin evine delâlet eder: Çünkü fırında ateş yanar. Ateş ise faydalı olması cihetiyle sultana delâlet eder.Bazan da fırın sokağa delâlet eder. Rüyada tanımadığı bir fırına arpa ve buğday gönderen kimse hasta ise, ölür. Malı, hakimin eline geçer.

Eğer hasta değilse ve kendisi üzerinde sultana ait öşür, kira veya odun ve tazminat gibi şeylere dair bir borç varsa, onu öder. Eğer üzerinde anlatılan şeylerden bir şey yoksa, o kimse eşyasını satmak için çarşr ve pazara gönderir.Fırına göndermiş olduğu hamuru arpa unundan olursa çarşı ve pazara gönderdiği eşyasının parası sermayesine yakın olarak kendisine getirilir. Eğer buğday unundan olursa, o unun temizliği nisbe-tinde o kimsenin eşyasının parası üçte bir veya dörtte bir yahut yarı yarıya kazançla kendisine getirilir, eğer o hamuru ölçmüş ve tartmış olursa veya hamurun içine buğday tanesi düşmüş ulursa.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.