Rüyada Fare Görmek

Rüyada Fare Rüyada görülen fare, fesadçı bir kadına delâlet eder. Bazı tâbirciler, bağırıp feryad eden Yahudi ve mel’une bir kadına veya Yahudi bir erkeğe ya da ev soyan bir hırsıza delâlet eder, dediler.Çok fare,1 rızka delâlet eder. Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur. Çünkü fareler rızık olan yerde oynaşır.Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse, o yerde nimet ve bereket az olur. Rüyada bir fareye malik olduğunu gören kimse, bir hizmetçiye malik olur. Çünkü fareler insanların yediği şeylerden yerler. Keza, hizmetçi de efendisinin yediği şeyden yer.Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir. Çünkü oyun tokken oynanır.Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye delâlet ederler.

Bir kimse gündüz uykusunda fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna delâlet eder. Bir kimsenin fareyi, kendi elbisesini kestiğini görse, o kimsenin geçmiş ömrünü haber vermesine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza delâlet eder. Bundan dolayı rüya sahibinin uyanık bulunması gerekir.Fare kötü ve fesatçı bir kadındır. Tâbir yönünden farenin dişisiyle erkeği arasında, fark yoktur. Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona malik olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına delâlet eder.

Farelerin renkleri muhtelif olmadığı takdirde kadınlara da delâlet eder. Farelerin beyazları gündüz, siyahları gecelerdir. Bazı tâbirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.Bir fare öldürdüğünü gören kimse, kötü bir kadına galip gelir. Fareye ok veya taş attığını gören kimse, kötü bir kadının gıybetini yapar veya kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur. Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar.Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına delâlet eder.

Bir kimse rüyada burnundan veya tenasül uzvundan bir fare çıktığını görse, o kimsenin hayırsız kötü bir kızı olur. Eğer fareyi kıçından çıktığını görse o kimsenin hayırsız olan bir hanımı çıkıp gider.Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse, o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınların girmesine delâlet eder. Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, işlerine karışan hayırsız bir kadına delâlet eder. Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse, o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.