Rüyada Fakirlik Görmek

Rüyada Fakirlik Rüyada fakir olmak, zenginliğe delâlet eder. Binaenaleyh bir kimse rüyada fakir olduğunu görse: «Rabbım, hakikat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım.» (Sûre-i Kasas, âyet 24.) mealindeki âyetin işaretince, o kimsenin eline çokça yemek geçer. Bazı müfessirler âyetteki «hayırdan» murad arpa ekmeğidir, demişlerdir.Rüyada fakir olduğunu ve halktan dilendiğini gören, şahıs çok dua eder. Çünkü dilenenler çok dua ederler.

Bir yerde dilencilerin görülmesi, o yerde bir zenginin ölümüne ve oradan çıkacak sadakaya delâlet eder, dediler.Rüyada dilendiğini ve kendisine bir şey verildiğini gören kimse, zahmet çekmeden bir mala erişir. Çünkü dilencilik sermayesiz bir kazanç ve hiç bir şey vermeksizin elde edilen bir ticarettir. Bazı tâbirci-ler, rüyada fakir olduğunu gören kimse, hayır ve menfaat elde eder, dediler.Rüyada isteğini açıklayarak Allah (C.C.)’a fakirlik ve ihtiyacını arzetmek, sözü geçerli kimselerden yaptığı ricanın kabul edildiğine delâlet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.