Rüyada Ezan Görmek

Rüyada Ezan Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine delalet eder. Bazan ezan, koğuculuğa, hareket ve intikal ve harb için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına delalet eder. Ezan bazan hırsızlığa, bazan da derece yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek her hangi bir söze, bekar için evlenmeye delalet eder. Ezan çok kere doğru habere delalet eder. Kendişini kıbleden başka bir yöne veya Arabcadan başka bir lisanla ya da bununla beraber, yüzü siyah olduğu halde bid’atın ve sapık mezheplilerin bulunduğuna da delalet eder.

Müezzin hayra çağırıcı ve simsardır. Yahut nikahları kıyan veya bir padişahın elçisi ve bekçisidir. Yahut asker içinde hancıdır. Ezanı hac aylarında tamamen okuduğunu görse hacca gider. Bir kadm, rüyada kendisini cami minaresinde ezan okuduğunu görse, o memlekette büyük bir bid’at zuhur eder.Çocukların vakitsiz ezan okumaları, o memleketin cahiller ve ehl-i sünnetin gayri kimseler tarafından istila edilmesidir. Bir kimse minarede kendisinin ezan okuduğunu görse kendisi de buna ehilse, sesinin duyulduğu yer nisbetinde velayete nail olur. Eğer velayete ehil değilse düşmanları çok ve onlara üstün olmaya muvaffak olur. Eğer rüyayı gören tüccar ise ticaretinde kar eder.Ezan; duaya, takvaya, taat ve hayırlı işler ile, emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa delalet eder.

Eğer bir kimse kendisini kafir bir memlekette kuyunun içerisinde ezan okuduğunu görse o memleket halkını islam dinine davet eder. Eğer kuyu, Müslüman memleketinde ise o kimse casustur. Bu rüyayı gören bazan da insanları bid’ata davet eder.Kendisinin ezan okuduğunu gören dindarsa millete iyilikle emreder. Eğer fasıksa dövülür.Ezan okuduğunu, fakat kimsenin ezanına icabet etmediğini görse zalim bir kavimden olduğuna delalet eder.

Kendisini, komşusunun evinin üstünde ezan okuduğunu görse komşunun hanımına hiyanet eder.Kabe üzerinde ezan okuduğunu gören ehl-i bid’at olur veya sa-habe-i kirama söver. Yüzükoyun ezan okuduğunu gören kimsenin hanımı insanlar arasında koğuculuk yaparak onları rahatsız eder. Eğer rüyayı gören bekar ise evlenir. Çarşıda ezan okuduğunu gören, hırsız ve yol kesicilerin casusudur. Sultanın kapısında ezan okuduğunu gören hak bir şeyde şahitlik eder.Sokak ve çarşılarda ezanın okunması temiz bir hayat ve hüsn-ü maişettir. Bazı tabirciler, «bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlıkla itham edilir,» demişlerdir. Yine ezan, ortaktan ayrılmaktır. Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarına ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına delalet eder. damamda ezan okumak, sıtma ve humma hastalığı ile tabii edilir.

Eğer bir kimse kendisini kafir bir memlekette kuyunun içerisinde ezan okuduğunu görse o memleket halkını islam dinine davet eder. Eğer kuyu, Müslüman memleketinde ise o kimse casustur. Bu rüyayı gören bazan da insanları bid’ata davet eder.Kendisinin ezan okuduğunu gören dindarsa millete iyilikle emreder. Eğer fasıksa dövülür.Ezan okuduğunu, fakat kimsenin ezanına icabet etmediğini görse zalim bir kavimden olduğuna delalet eder.

Kendisini, komşusunun evinin üstünde ezan okuduğunu görse komşunun hanımına hiyanet eder.Kabe üzerinde ezan okuduğunu gören ehl-i bid’at olur veya sa-habe-i kirama söver. Yüzükoyun ezan okuduğunu gören kimsenin hanımı insanlar arasında koğuculuk yaparak onları rahatsız eder. Eğer rüyayı gören bekar ise evlenir. Çarşıda ezan okuduğunu gören, hırsız ve yol kesicilerin casusudur. Sultanın kapısında ezan okuduğunu gören hak bir şeyde şahitlik eder.Sokak ve çarşılarda ezanın okunması temiz bir hayat ve hüsn-ü maişettir. Bazı tabirciler, «bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlıkla itham edilir,» demişlerdir. Yine ezan, ortaktan ayrılmaktır. Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarına ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına delalet eder. damamda ezan okumak, sıtma ve humma hastalığı ile tabii edilir.

Evin üstünde ezan okuduğunu görse, o kimsenin ehli vefat eder. Bir çocuğun ezan okuduğunu görse, o çocuğun ana ve babası yalan ve bühtandan kurtulur. Bir kimse, güya kendisini oyuncak olsun diye ezan okuduğunu görse, aklı gider. Bir kimse sokakta ezan duyduğunu görse o sokak ehlinden birisi ölür. Bir kimse pis bir yerde ezan okuduğunu görse, ahmak birisini sulha davet eder fakat o da bunu kabul etmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.