Rüyada Evliya Görmek

Rüyada Evliya Rüya aleminde sufiyeden(*) meşayihten, evliyadan, sulehadan, abdal ve mecazibten birini görmek; dinde kuvvet ve ileri derecedir. Bu rüya hayır, bereket, emiyet, ferah ve sevinçtir, korkulardan kurtulmaktır.Meşhur bir evliyayı veya meşayih-i sufiyeden birini güler yüzlü bir halde görmek; işlerde hayır ve muvaffakiyettir. Din ve dünyada saadet, hayır ve berekettir. Fakat bu zatlardan birini hiddetli ve asık suratlı görmek hiç iyi değildir. Yukarıdaki yorumların tam zıddıdır.Layık olmadığı halde, şeyh olduğunu görmek; bir rivayete göre, hayırdır. Başka bir görüşe göre, gizli riyadır.

Bu makama layık olan biri rüyasında bu zatlardan birinin kıyafetine bürünürse, korkudan kurtulur, emniyete kavuşur. Hüznü dağılır, feraha çıkar. Talihsizlikten sıyrılır, mesut olur.Halkı etrafına toplayarak irşat ettiğini onları aydınlatıp doğruya yönelttiğini görmek; dine hizmet etmek, hayır işlemektir. Bir şeyhin veya bir velinin kendisini elinden tutarak beraberinde götürdüğünü görenin, akibeti güzel olur. Makamı yücelir. Cennete girer. Bir velinin kendisine iyi bir şey verdiğini gören; Allah tarafından mükafat-landırılır. Hakk’a yakın olur. Fakat verilen fena bir işe ise, haramdan, günahtan Allah’a isyan etmekten sakınması için korkutmaya delalet eder.

Büyük zatlardan birinin kendisine bir haber verdiğini görmek; o haberin aynen vaki olacağına, sahrada veya tenha bir yerde, evliyadan birinin kendisine yol göstermesi, din yolunda hidayete, müşkülattan kurtulmaya, ümit ettiği şeylerin hasıl olmasına işarettir. Bu zatları görmek eğer kendilerinde mekruh sayılacak bir şey yoksa, daima hayırdır. Menfaat ve saadete işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.