Rüyada Evlenmek tabiri Görmek

Rüyada Evlenmek tabiri Rüyada evlenmek, Allah’ü Teala Hazretleri tarafından meydana gelecek bir yardıma delalet eder. Bazan da evlenmek, esarete, borca, üzüntü – keder ve tazminat vermeye veya yüksek bir mevkiye geçmek için çalışmaya delalet eder.Eğer rüyada tanıdığı bir hanımla evlense, o şahsın onunla geçimini sağlıyacağı şey hakkında çalışır. Eğer tanımadığı bir kadınla evlense veya rüyada kadını görmese ecelinin yaklaştığına ve bir evden diğer bir eve taşınacağına delalet eder. Eğer amirliğe layıksa amir, valiliğe layık ise vali olur. Veya kendi durumuna uygun bir makama erişir.Rüyada evlenmek, şahitler huzurunda olursa Allahü Tcala’ya salih bir amel yapacağına dair söz vermeye delalet eder.

Eğer nikah, adetlere uygun olarak çarşıda yapılırsa makama ve kadrim yüceltecek bir şöhrete erişmeye delalet eder. Evlenmek sanatla da tabir edilir. Bundan dolayı bir kadınla evlendiğini ve o kadının öldüğünü gören kimse, bir sanatla meşgul olur. Ve bunu yaparken de zahmet, üzüntü ve kedere düşer.Bir kimse rüyada dört kadınla evlense, Peygamberinizin kabrini ziyaret eder. Yahudi bir kadınla evlendiğini gören kimse, bir sanat için çalışır ve günah işlemeye cür’et eder. Hıristiyan bir kadıhla evlendiğini gören kimse, fitneyi gerektiren bir sanata çalışır. Eğer evlendiği kadın ateşperest ise, o kadın dinle ilgisi olmayan bir sanata delalet eder.

Rüyada zina eden bir kadınla evlendiğini gören kimsenin, zina yaptığına delalet eder. Rüyada kendisine musallat olan ve kalb kıran bir kadınla evlendiğini gören kimse, ağır bir yük altına girer. Dişi bir köpekle evlendiğini gören kimse, çirkin bir iş yapar. Rüyada düğün yapılarak sultanın kızı ile evlendiğini gören kimse, içki veya içkj gibi diğer sarhoş edici şeyleri içer.Rüyada bir adam bir kadınla evlendiğini ve o kadını kendi evine götürdüğünü görse, o adam o kadının kocasından mal elde eder. Eğer kadınla evlendiğini ve kendisinin de kadının evine gittiğini görse, kadının evvelki kocası onunla rüyada evlenen adamdan mal ve hayra erişir.

Bir kimse rüyada hanımının hamamcıyla evlendiğini görse, o kadın devamlı bir sıtma hastalığına yakalanır. Rüyada sultanın hanımı ile evlendiğini gören kimse ehil ise melik olur. Ehil.değil ise bir vilayete vali olur.Rüyada ölmüş bir kadınla evlendiğini gören kimse, ümidini kestiği bir maksadına kavuşur. Hasta olan bir kadın rüyada evlendiğini ve kocasının onu görmediğini, tanımadığını ve kocasına da isminin söylenmediğini görse, o kadın ölür. Yine hasta elar, bir adam rüyada evlense ve evlendiği kadını görmese vs ismi de söylenmese o adam ölür. Rüyada annesini bir adamla evlendirdiğini gören kimse mülkünü satar.Hamile olan kadın rüyada evlendiğini görse bir kız çocuğu doğurur.

Gelin gibi halka gösterilirse, bir çocuk dünyaya getirir. Erkek çocuğu olan kadın rüyada evlendiğini görse, çocuğunu evlendirir. Kocası olmayan veya evli bir kadın rüyada evlense hayra erişir.Bir kadın rüyada ölü olan bir şahısla evlendiğini görse, o kadın fakirleşir ve etrafındakiler dağılır. Yine bir kadm ölü olan bir şahsın evine girse ve o kadın ölünün hayatta iken tanıdığı bir kadınsa yine tabir böyledir. Eğer o kadını ölü olan o şahıs tanımıyorsa, o kadının öleceğine delalet eder.

Rüyada ölü olan bir kadınla evlendiğini ve onun yanına girdiğini gören kimse, kaçırdığı ve ümidini kesmiş olduğu bir işine kavuşur. İşi de o kadının güzelliği nisbetinde olur. Eğer o kadının yanına girme-mişse, o kimsenin işi kadının yanma girdiği zamanki tabirden daha aşağıdır.Rüyada bir kadınla evlendiğini ve kendisinin de bir veya birkaç hanımı olduğunu gören kimse evlendiği kadını- görse Veya tamsa, • o kadının güzellik ve endamı nisbetfnde hayır, servet ve devlete erişiR.Eğer kadını tanımayıp ve ismi de kendisine söylenmediyse, o kadm da kendisi için hazırlanıyorsa, o adaımn veya eli altında bulunan birisinin öleceğine delalet eder.Tanımadığı yaşlı bir adamın kızıyla evlendiğim gören kimse, çok hayra kavuşur. Bir kadm tanımadığı yaşlı bir adamla evlendiğini görse, o kadın da yine çok hayra erişir. Eğer hasta ise iyileşir.

Rüyada kendisine haram olan ve ölmüş bir kadınla evlendiğini gören kimse, akrabalarını ziyaret eder. Eğer o kadın sağ ise, o şahıs akrabalarını ziyaret etmez.Rüyada kendisine haram olan bir kadınla evlendiğini gören kimse, ailesinin önderi olur.Rüyada görülen hanım, ortak, düşman, zalim sultan, şiddetli düşman, melik, ya da kara ve denizde binilecek bir binekle tabir edilir. Kara parçası tabirde zevceye delalet ettiğinden dolayı, rahatlık ve zahmetten veya hayır ve serden kara parçasının delalet ettiği şeyi o kadınla tabir et.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.