Rüyada Ev Görmek

Rüyada Ev Rüyada görülen evin bir çok tabiri vardır. Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı hatununa delalet eder. Bundan dolayı evlenen kimseye «eve girdi» denilir. Bazan da, rüyayı görenin vücuduna delalet eder.Bir kimse derse ki, «evimde yeni bir oda yaptığımı gördüm,» o kimse hasta ise hastalığından kurtulur ve sıhhata kavuşur.

Evinde hasta varsa iyileşmesine delalet eder. Ancak o evde ölen kimsenin eve gömülme adeti varsa o oda hastanın kabri olur. özellikle yapmış olduğu oda, yapılması mümkün olmayan bir yerde yapılmış veya onunla beraber çalgı, düdük ve güzel kokulu şeyler olursa. Yahut musibetlere delalet eden bir hal bulunursa. Eğer evde hasta yok ve rüyayı gören de bekar ise evlenir. Yahut evinde büyük kızı varsa onu evlendirip yeni yaptığı odaya koyar. Yahut kızı ayarında bir cariye alır.Bir kimse meçhul bir evin üzerine çıktığını görse o evin kıymeti, talihleri ve şerefi nisbetince bir kadınla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayrı bir evde görse, bununla beraber şerre delalet eden söz de söylese, o ev o kimsenin kabri olur. Bir kimse kendisini muhkem bir evde hapsedilmiş ve kapısı üzerine kilitlenmiş görse, halbuki o ev de diğer evlerin ortasında olsa, o kimse hayır ve nimete nail olur.

Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine alır.Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldiğini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanımının üzerine olur. Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar. Kendini küçük bir evden çıkıyor görse, üzüntü ve gamdan halas olur. Bir kimse bacasız bir evde olduğunu ve güneşin yahut ayın o haneye doğduğunu görse o yerden bir kadınla evlenir.Bir kimse evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın olduğunu görse, halbuki o evde öyle bir oda yok olsa o evde saliha kadınların çokluğuna delalet eder. Eğer o oda kireçle sıvanıp kiremitle yapılmışsa o kadının kötü sözlü münafık birisi olmasına delalet eder.

Eğer rüyada gördüğü evin altında su soğutacak bir yer olursa o adamın hile-kar bir insan olması ile tabir edilir. Eğer su soğutacak yer çamurdan yapılmış ise o kimsenin hilesi din hususundadır.Bir kimsenin demirden yapılmış bir ev görmesi, hanımıyla beraber uzun ömürlü olmasına; rüyasında karanlık bir ev görmesi ise, kötü ahlaklı bir erkeğe delalet eder. Bir kimse bir evin, kendisini yüklendiğini ve içinde olan eşya ile yürüdüğünü ve insanların da onunla beraber yürüdüğünü görse, o ev halkına bir musibet erişir. Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse, o ıslaklık ve çamur nisbetinde hanımı tarafından gelecek üzüntü ve kedere girip, sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.

Bir kimse evler ve kalelerle ihata edilmiş bir şehirde bir bina yaptığını görse, o kimse o şehirde evlenir ve bir çocuğu olur. Eğer kendi evini bulunduğu halinden geniş olarak görse, hayır ve nimete ve bolluğa kavuşur ve hamım tarafından servete erişir. Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören kimseye büyük bir üzüntü isabet eder.Yeni bir ev gören kimsenin düşmanı ölür. Kendisinin bir evi nakışladığını görse o evde husumet ve şiddet meydana gelir. Bir kimse kendi evini karanlık görse, menfaat ve rahatı olmayan uzak bir yolculuğa çıkar. Evini aydınlık görse, çıktığı yolculukta hayırla karşılaşır. Kendi evini yıktığını görse malına başkaları varis ^olur.

Rüyada görülen ev, kişinin dünyasıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisinin yeni sıvanmış, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi, eğer fakir ise zengin olmasına, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder. Eğer sanatkar ise gördüğü evin güzelliği- nisbetince devlet ve servete nail olur.Rüyayı gören günahkar ve kusurlu ise tevbe ve istiğfar eder. Çünkü evis genişliği rüya sahibinin dünyasının, ilim ve cömertliğinin genişliğine delalet eder. Evin sıklığı ve darlığı rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliği amelinin yeniliğine, evin mükemmelliği, rüyayı görenin tedbirine ve evin sıvası dinindeki metanetine delalet eder.Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, evin odaları rüyayı^görenin hanımlarına, demirden ev, ev sahibinin Uzun ömrüne, devlet ve servetine delalet eder.Eğer bîlınmiyen bir eve girse ve orada ölüleri görse, o ev ahiret evidir.

Bilinmiyen bir eve girdiğini ve çıkmaya muktedir olmadığını gören kimse ölür. Eğer o ev toprak ve çamurdan sıvanmış ise rüyayı görenin ahirette halinin güzel olmasına, eğer kireçle sıvanmış ise ahi-rette halinin kötü olmasına delalet eder.Bilinmiyen bir eve girdikten sonra çıksa, hastalık sebebiyle ölüm derecesine yaklaşıp sonra kurtulmasına, eğer eve yalnız girse ve orada birtakım ölüler görse, o evde olanların hepsinin ölmesine delalet eder.Bir kimse evinden kızgın olarak çıktığını görse hapsedilir. Rüyada evine başkasının girdiğini görse, evine giren adam sırrına vakıf olur. Eğer evine giren adam fasik ise o adam rüya sahibinin hanımı veya geçimi hakkında hainlik eder. Adaletli bir imamın (devlet adamının) rüyada ev görmesi, Müslüman memleketlerinin sınırlarında olan bozukluk ve metanetsizliğe delalet eder.

Bekar olan bir kimse, insanları, rüyada, bilinen veya bilinmiyen bir yerde ev yaptıklarını görse, şeref ve şan sahibi bir kadınla evlenmesine delalet eder.Bir kimsenin uzaktan gördüğü ev, uzaktan uzağa nail olacağı dünyalığa delalet eder.Eğer o eve girdiğini, halbuki o ev çamur ve topraktan yapılmış ve sıvanmış olup diğer evlerden ayrı olmasa, rüyayı görenin hemen yakında erişeceği malın haram olmasına delalet eder. Eğer rüyayı görenin binalardan çıkması, kahra uğradığından yahut yolculuktan veya nakilden dolayı olursa, onun dünyadan çıkmasına veya binalardan çıkarken hissettiği halin delalet ettiği miktar nisbetince malik olduğu şeyden çıkmasına delalet eder.

Kendisinin yeni bir eve girdiğini go -se, evin sahibi veya’ evde oturan da orada olsa, eğer o kimse zengin ise zenginliği artar, fakir ise zengin olur. Kendisini eski bir eve girdiğini ve evin de üzerine yıkıldığını görse o kimse akrabalarından bir mirasa nail olur. Billurdan bir evin üstünde otururken oradan düştüğünü ve kendisinin de çıplak olduğunu görse, o kimse melikin evinden güzel bir kadınla evlenir, ancak o kadın kısa zamanda ölür.Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir ev yapsa onun bazı akrabaları veya evlatlarından biri ölür, dediler. Kendi evini sattığını gören kimse hanımını boşar. Kendisinin güzel bir evinin olduğunu görse, ameli güzel olur, evinin sık ve çirkin olduğunu görse, amelinin kötü olmasma delalet eder.

Bazan da ev, herkesle iyi geçinmeye, zamanm değişmesiyle halinin değişmesine delalet eder.Bir adamın evi onun, vücuduna, nefsine ve şahsına delalet eder. Zira ev kendisiyle kendisi de evle bilinir. Ev kişinin şerefi, sanı ve çoluk çocuğunun barınağıdır. Bazan da ev, rüya sahibinin hayatını devam ettirdiği mala, bazan da ev, ona girdiğinden dolayı elbiseye delalet eder. ;Ev, rüya sahibinin vücıdu ile tabir edildiği zaman evin kapısı o kimsenin yüzü olur. Hanımı ile tabir edildiği zaman evin kapısı hanımının tenasül uzvudur.

Rüyada kendi evini süpür’düğünü gören kiliseye bir üzüntü isabe’; eder, yahut aniden ölür. Bazı tabirciler, ‘rüyada ev süpürmek, üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder, .dediler. Bazıları da, rüyada evin yıkılması sahibinin ölmesidir, dediler. Bir kimse yeni bir ev yıktığım görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir ev yapsa veya satın aldığını görse, o kimseye çok hayır erişir.Bir kimse evini veya evinin odalarını, yahut avlusunu veya bacasını bilinen miktarın üstünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine, geçim ve nasibinin çok olmasına delalet eder.

Bir kimse rüyada evin içinde veya iç kapılardan birinde kötü bir şeyin meydana geldiğini görse, o kimsenin hanımı hakkında yaramaz ve kötü bir şey meydana çıkar. Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut olarak çıktığını görmesi, ölmesine delalet eder.

One thought on “Rüyada Ev Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.