Rüyada Et tabiri Görmek

Rüyada Et tabiri Rüyada görülen et, eğer pişmiş ise, mala delalet eder. Çiğ etin tümü, ağrı, hastalık ve ızdıraplara delalet eder. Kasaptan et almak, musibet ve kedere delalet eder. Taze et ölüme ve gıybet etmeye de delalet edr.Rüyada bir insanın etini gören kimse, o insanı gıybet eder. Rüyada kendi vücudunun etini yediğini gören kimse, kendi kazancından ve elinin emeğiyle meydana getirdiği şeyden yer.Bir kadın diğer kadının etini yediğini görse, o kadın diğer kadınla sevicilik eder.

Rüyada kendi etini yediğini gören, zina yapar.Sarı renkli sığırın zayıf eti hastalığa delalet eder. Yılan eti düşman tarafından bir maldır. Eğer yılan eti pişmiş olmayıp çiğse, onu yiyen kimsenin, düşmanının gıybetine düşmesine delalet eder. Yırtıcı hayvanların eti, sultan tarafından maldır. Yırtıcı kuşların eti de böyledir. Domuz eti haram maldir. Pastırma görmek, ölüleri gıybet etmeye delalet eder. Bir kimsenin rüyada zayıf et yemesi onun malca noksanlığına delalet eder.

Bir kimsenin rüyada eliyle dokunmaksızın görmüş olduğu erkek deve eti, baba ve kuvvetli bir düşman tarafından meydana çıkacak mala delalet eder. Eğer o ete eliyle dokunursa, o kimseye kaba bir düşman tarafından bir keder isabet eder. Erkek deve etini pişmiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, sonra yine kurtulur. Bazı tabirciler, rüyada erkek deve eti yiyen kimse, melikten mal ve menfaat elde eder, dediler.Sığır eti zahmet, meşakkat ve az .iş yapmaya delalet eder.

Rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalanmış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet eder, veya birtakım dost ve arkadaş kazanıp onlarla mesrur olur. Eğer kendi evinde yüzülmüş, ancak parçalanmamış koç eti görse, o kimsenin aniden göreceği bir bela ve musibete delalet eder. Eğer koyun eti yağlı ise, o kimse bir ölünün malına varis olur. Eğer zayıfsa, o ölüye varis olmaz.Bir kimse rüyada çiğ et yediğini görse, bu rüya hayırdır. Eğer çiğ eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir.

Bir kimse rüyada pişmiş et yediğini görse, o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin melikler yanında kadri ve şanı yücelir. Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa, doğacak çocuk oğlandır. Bazı tabirciler kebap edilmiş sığır eti, rızka ve ucuzluğa delalet eder, dediler. Rüyada sığır veya öküz eti yediğini gören kimse, hakime götürülür.

Tavuk eti kadın tarafmdan menfaatlanmaya delalet eder. Bazan et sinirli kimsenin halimleşmesine delalet eder. Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine delalet eder. Haram-lığına icma vaki olmuş et, haram maldır. alimler arasında hakkında ihitlaf edilmiş et, mala veya şüpheli olan nikaha delalet eder.Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir. Bazan da rüyada kuş eti yemek: «İştahlanacakları kuş eti ve (etraflarında dolanırlar)». (Sure-i Vakıa, ayet 21) mealindeki ayet gereğince, Cennete ve kişiyi Cennete yaklaştıran salih amellere delalet eder. Vahşî hayvan eti helal olan rızıktır. Bazan onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye de delalet eder.

Balık eti, kolay kazanılan ve afiyetli bir rızıktır. Bazan balık eti, deniz veya sultan tarafından temin edilecek menfaa-ta delalet eder.İnsan eti, düşmana galip gelmektir. Tanınmayan et ve kan görmek, galip gelmeye ve fitneye delalet eder. Kuş etleri pişmiş veya kebap yapılmış olduğu halde bir kadın tarafından hile ve zulümle elde edilecek rızık ve maldır. Eğer iyice pişmemişse, rüya sahibinin bir kadmı zalim okluğundan, gıybet etmesine delalet eder.Rüyada yenmesi helal olmayan kuş etini yediğini gören kimse, hilekar ve zalim bir kavmin malım yer. Ördek eti, erkeklerden mütedeyyin ve salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaata delalet eder.

Kebap edilmiş vey kızartılmış kuş yavruları, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir maldır. İnsan eti kişinin kazancından sıhhat ve hastalığından veya malından yahut ticaret edecek şeyinden veyahut din ve takvasında yahut helal ve harama bakmasından veyahut yumuşak ve sinirli, kederli ve sevinçli olmasından ve kendisine gelecek bela ve ayıptan ibarettir.Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise, kurtulur.

Bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin işlerinin durgunluğuna veya hastalığına yahut kendi durumunun veyahut kölesinin ya da ticaretinin noksanlığına delalet eder.abid ve zahid bir kimse rüyada kendi etinin fazla olduğunu görse, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur. Abid ve zahld bir kimsenin kendi etini eksik görmesi, yukarda geçen tabirin aksinedir.Meçhul et helak olmuş kimselerin geriye bıraktıkları mallarına delalet eder.

Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan ve harcanmayan bir mal satın alır. Vali olan bir kimse rüyada kendi etinde fazlalık görse, o valinin icraatı şöhret bulur. Malı çoğalır. Bazan çok sinirli olur. Bazan da insanın etinin fazlalığı sevince, noksanlığı da üzüntü, keder ve sıkıntılara delalet eder.Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte yahut parça parça kesilip yere düştüğünü görse, o kimseye arız olacak şiddetli bir azaba veya tutulacağı bir hastalığa delalet eder. Bazan bu rüyayı görenin gemisi açılır, ya da yorgan veya yastığı kesilir.

Bir kimse rüyada kendisinde gördüğü fazla eti yerse, o kimse malının kazancını yer. Sermayesini bırakır. Rüyada kendisinin fazla olmayan etini yediğini gören kimse, sermayesini zayi eder, veya bir iş yaptığından dolayı pişman olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.