Rüyada Erkeklik organı tabiri Görmek

Rüyada Erkeklik organı tabiri Rüya aleminde erkeklik organı; evlat, mal, güzel isim ve şöhrettir.Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyada iki veya daha fazla organı olduğunu görmek; mal ve evlat çokluğuna delalettir. Fakat bu organın başkası tarafından kesildiğini gören; mal ve mülkünü kaybeder. Rüya sahibi organını kendisi keserse; evladı olmayacak demektir. Organında kuvvetsizlik görenin halk arasındaki itibarı azalır.İbn-i Şirin (R.A.) demiştir ki: Organının büyüdüğünü gören kimse, vezirlik ve emsali bir makamda ise; kudret, heybet ve haşmeti, tüccar yahut esnaf ise, alış verişi ve karı artar. Zenginse serveti çoğalır. Fakirse refah bulur ve maişeti düzelir. Bu rüya umumiyetle evlada işarettir.

Fakat, organının küçüldüğünü ve inceldiğini görmek; yukarıda beyan olunan tabirlerin aksidir. Organını koparıp sonra tekrar yerine koyan, eskisi gibi olduğunu gören; evladını kaybeder, daha sonra yine bir çocuğu olur. Bir kimsenin organını emen yahut süt sağar gibi sağan; o şahıstan hayır ve menfaat temin eder.Cabir’ül Mağribi’ye göre, bu organın hareket etmesi ve kalkması; malın artması, itibar ve hürmetin büyümesidir. Rüya sahibinin çok çocuğu olur. Ağrı olmadığı halde organının şiştiğini görmek dahi böyle tabir olunur. Ağrı olduğu takdirde rüya sahibi, malından ve evladından hayır görmez. Îtibarını kaybeder. Bir kimsenin erkeklik organına vuran; fena bir durumla karşılaşır.

Organının bağlı olduğunu gören; şahit olduğu bir şeyi gizler. Organının cansız, katı cisimlerden birine dönüştüğünü gören; vefat eder. Bitki yahut hayvanlardan biri haline geldiğini gören, hastalanır. Zarar ve hasar görür. Organında iyi bir şey çıkanın evladı söz dinleyen salih, dindar biri olur. Bunun aksini görenin çocuğu, hayırsız ve asi olur.Kirmani demiştir ki: Rüyasında organının kuruduğunu görmek şunlarla tabir edilir: Ölüm, halk arasında ismin unutulması, evladın vefatı ve mal kaybı. Bazı tabircilere göre bu rüyayı gören, uzun bir sefere çıkar.Salimi demiştir ki: Rüyasında organının koptuğunu görenin, nesli kesilir. Erkeklik kuvvetini kaybeder.

Şayet rüya sahibinin hasta çocuğu varsa, şifaya kavuşur. Organının yerinden çıktığını ve ayrıldığını görenin, bir erkek evladı olur. Bir rivayete göre vefat eder. Başka bir görüşe göre ise, bulunduğu yerde adı unutulur. Organı küçülen veya gevşeyen; fakirleşir. İhtiyaç içinde kalır. Organı olmayan, ancak bunu halktan saklamaya çok dikkat eden; zaruret çeker. Fakat, sıkıntısını halktan gizler. Burada yara veya çıban görenin, halk aleyhinde konuşur. Rüya sahibi kötü bir isim yapar. Sünnet olduğunu yahut sünnetli olduğu halde tekrar sünnet edildiğini görmek; dindarlığa işarettir. Durumundan memnun olduğunu görenin, işi düzelir.Organının ikiye yarıldığını görmek; dört türlü yorumlanır.

Rüya sahibinin işleri bozulur, evladı vefat eder, karısı hamile ise ikiz doğurur, yolcu ise, yolundan kalır. Bu durumdaki organından birinin ayakta, birinin uykuda olduğunu görenin; iki evladı varsa, biri vefat eder. Üzerinde çalıştığı iki işten biri bozulur. Karısı ikiz doğurur. Fakat çocuklardan biri ölür. Organının karnına girip kaybolduğunu gören; şahit olduğu bir şeyi gizler. Organının toplanıp top gibi olduğunu görenin, ömrü kısa demektir.

Ayrıca bu rüya faydasız mala, işte müşkülata, güçlüğe delalet eder.Cafer-i Sadık şöyle diyor: Rüyada erkeklik organı görmek; altı türlü tabir olunur. Bunlar: Evlat, mal, makam, kuvvet, izzet ve baht açıklığıdır.Organının eğri olduğunu gören, işlerinde ve hususi hayatında yanlış istikamette olur. Kendini sünnetsiz gören; dinde Hz. Muhammed (S.A.V.)’in yolunu terk eder.

Onun sünnetine uymaz. Organını çok uzun ve ince görenin kuvveti, kudreti, itibarı azalır. Makamında derecesi düşer. Kıllarla kaplı olması, rüya sahibinin kahramanlığının ve cömertliğinin habercisidir. Organının vücudunun başka bir mahalline değiştiğini gören vazifede ise, bulunduğu makam değişir. Tüccarsa, yaptığı işin cinsinde farklılık olur. Zenginse herhangi bir sebeple malı artar. Fakirse, geçimi başka bir yerden kaynaklanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.