Rüyada Erkek Görmek

Rüyada Erkek Rüyada erkek kimse görmek, fazilet ve genişliğe ve kudret ve takvaya delalet eder. Çünkü Allah Teala Hazretleri erkeği dişiye faziletli kılmıştır. «Erkek için dişinin iki hissesi (vardır)» (Sure-i Nisa, ayet 176) ayet-i kerimesinin meali gereğince erkeğin nasib ve hissesinin fazla olduğunu beyan etmiştir.Rüyada görülen erkek insan eğer tanınıyorsa, yine o kimse ile yahut onun adaşı ile yahut arkadaşı ile ya da halktan onun benzeri İle tabir edilir.

Bir kimse rüyada maruf bir adam görse, o adamdan yahut onun benzerinden ya da adaşı bulunan bir kimseden bir şey ümit eder. Eğer o adamdan aranılan bir cevher alırsa umduğu şeyi de almaya nail olur. Eğer bir gömlek alsa kendisi de hükümet erkanından olsa o adamdan memuriyet için söz alır. Eğer ip alsa, o ip de yine söz almaktır. Çünkü Araplar ahd’e ip derler. Eğer çocuk v.s. gibi sevilmez bir şey alsa onun o adamdan ümit ettiği şey düşmanlığa döner. Bu bahse dair tabirler «insan» maddesinde geçmiştir.Şurası bilinmelidir ki, rüyada görülen insan, keramete delalet eder.

İnsan sınıfından her biri için kendisine mahsus tabir vardır. Bundan dolayı melikleri görmek, galip gelmeye, hakimleri görmek, muhakemeye, valileri görmek, korku ve şiddete, askeri görmek, yolculuğa, sanatkarı görmek, onun imal ettiği şeye ve rızka, kadını görmek fitneye, salih kimseleri görmek, ibadete delalet eder.

Bazan da erkek görmek, Allah Teala Hazretlerinin, «Yerde yürüyen hiç bir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş hariç olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir.» (Sure-i En’am, ayet 38) mealindeki ayeti kerimesi ile zikri geçen insanlardan başka beyan buyurduğu şeylere delalet eder. Bundan dolayı salih bir kimseyi görmek, hayvan ve kuşlardan salih bir şeye delalet eder. İyi hayvahın yahut kuşun çok hayırlı bir insana delalet ettiği gibi. Zira insanda kuşlara, vahşi hayvanlara ve başkalarına benzeyen ahlak ve tabiat vardır. Bazan da insan görmek biçilmiş ziraata delalet eder.

Nitekim Allah Teala Hazretleri, «Allah sizi yerden ot (gibi) bitirdi», buyurmuştur. (Sure-i Nuh, ayet 17) Bil ki, veliler, rüyada ademoğullarının şekillerim görüp onları simalarıyle tanısalar Allah indinde makamlarının noksanlığına delalet eder. İnsan oğlunu görmek, şüpheli kazanca delalet eder. Çünkü onların kazançları muhteliftir. Yine insan oğlunu görmek acaip binaya yahut güzel ve makbul sanata delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.