Rüyada Ense Görmek

Rüyada Ense Rüyada ense görmek, kötülemek, ilerlemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borç gibi adamın arkasından söylenen şeylere delalet eder. Bazan ense, bir adamın eserini araştıracağına delalet eder.Ensenin kalın ve beyaz veya güzel kokulu yahut berrak ve parlar bir nur ya da demirden olması gibi, hayra delalet eden bir şeyin meydana geldiğinin görülmesi, onun düşmanla karşılaştığında ileri ve geri veya düşmana arkasını çevirmemek gibi fikir ve niyetinde olduğu bir şeyde şükür etmesine delalet eder.

Eğer bu rüyayı gören mütevelli ise, kadri yücelir veya borcunu ödet. Eğer ensesini aşağı bükmüş veya ensesinde yara, çıban ya da pranga gibi şey bulunduğu görülse, bu rüya o kimsenin zelil, hakir, korkulu olmasına ve borçlanacağına delalet eder. Bazan da görülen ense, kişinin eserlerini araştırıp karıştırmağa ve onun ayıp ve kusurlarına muttali olmasına delalet eder.Bir kimse rüyada ensesinin kalın olduğunu görse, o kimsenin kendi hakkında Allah (C.C.) in takdir ettiği şeye sabır ve tahammül etmesine delalet eder. Rüyada ensesinin kalın olduğunu gören kimse kaçar. Rüyada bir insanın, ensesinin çukuruna vurduğunu gören kimse, amirine seyis olur ve onun hizmetinde bulunur.Rüyada ensesinde kıl olduğunu gören kimsenin, malı olduğu halde borçlu olduğuna; eğer ensesinde kıl olmasa, onun iflas ettiğine delalet eder.

Rüyada ensesinin kılını traş ettiğini gören kimse, üzerinde bulunan emaneti yerine teslim eder ve borcunu öder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.