Rüyada Emirler tabiri Görmek

Rüyada Emirler tabiri Rüya aleminde büyük emirlerden bir zatın saltanata geçtiğini görmek; (ehilse, şehzade gibi, böyle bir vazifeye layıksa) aynen çıkar. Ehil değilse bile, yüksek mertebelere ulaşır, itibar sahibi olur. Değeri artar. Rüyasında büyük bir emir olduğunu gören bu mertebe için liyakat sahibi ise; kudret, haşmet ve şerefi artar. Fakat, böyle bir makam için ehil değilse, bela ve mihnete duçar olur. Büyük emirlerden birinin bulunduğu makam-dan aşağı bir makama geldiğini görmek; itibar ve şerefinde meydana gelecek azalmaya işarettir. Büyük rütbeli bir emirin kendisine bir şey verdiğini veyahut iltifat ettiğini görmek; hükumet ve hükümdardan hayır ve menfaat sağlamaya delalettir.

Rüya sahibi işinden azledilmiş-se, memuriyete döner. Tüccar ise hükumet ile iş yapar. Fakir ise, hükumetten yardım görür.Bir emirin elinde kılıç, sür’atle yürüdüğünü veya ata binerek ilerlemekte olduğunu görmek; düşmana karşı zafer ve galibiyete işarettir. Emirin uyuduğunu görmek; onun, halkın meselelerine karşı lakayd olduğuna ve tembel hareket ettiğine delalettir. Hanesine bir emirin geldiğini görenin evinde, feyiz ve bereket olur. Emirin kendisine gazap ve hiddetle baktığını gören; bela ve felakete uğrar. Emirle beraber yatakta yattığını görmek; onun vazifesine adeta iştirak edecek bir dereceye işarettir. Onun saye-sinde hayır ve fayda sağlayacağına, yüksek makama terfi edeceğine delalet eder.

Emirle beraber tatlı bir şey yemek; helal mala, acı ve ekşi yemek ise; harama işaret eder.Bu rüya, emirin mevki ve derecesi, makamının ecdadından intikal edip etmediği, sultan tarafından verilip verilmediği güler yüzlü veya asık suratlı olması, iltifat etmesi yahut hiddetli davranması nazar-ı dikkate alınarak yorumlanır. Buna göre, rızk ve ni’met hayır ve selamet, saadet ve itibar, mevki, bela, mihnet, zahmet ve meşakkat, sıkıntı, darlık ve talihsizlik gibi değişik şekillerde tabir olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.