Rüyada Elma Görmek

Rüyada Elma İbn-i Şirin (R.A.) demiştir ki: Rüyada görülen elma, yeşil renkte ise evlada işaret eder. Elmanın rengi kırmızıysa, devlet başkanı yahut üst kademedeki insanlar sayesinde menfaat temin etmeye delalet eder. Beyaz elma gören, ticaretinden fayda sağlar. Rengi sarı veya lezzeti ekşi ise, hastalık ve kuvvet kaybıdır. Bir elmanın ikiye bölünmesi; iki ortağın ayrılmasıdır. Ağaçtan elma koparıp yiyenin bir kızı olur.

Kirmani’ye göre rüyasında kendisine ekşi bir elma verilen, elmayı verenin düşman olduğunu bilmelidir. Elma tatlıysa; veren sadık bir dosttur.Cabir’ül Mağribi için elma rüyası, gaibten veya göz önünde bulunan bir şeyden haber almaktır. Elma tatlı ise; haber iyi, ekşi ise; haber kötüdür.Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyada elma görmek; insanın işinde ve sanatında lutuf, yardım ve gayrete delalet eder. Eğer rüya sahibi melik ise, rüya memleketle alakalıdır. Bu tabir; tüccarın ticareti, ziraatçinin ekinleri ve diğer meslekler için de geçerlidir. Bir elmayı yiyen, işinin erbabı olur.

Bir rivayete göre, rüya sahibi muradına erer.Bazılarına göre elma; evlat, menfaat, hastalık, cariye, mal, hükumet, himmet ve haberin temsilcisidir. Bir elmaya herhangi bir sebeple sahip olan veya onu yediğini gören; arzusuna nail olur. Rengi ne olursa olsun eline bir elma geçenin, kendine benzeyen bir evladı olur. Bir başka görüşe göre, bu rüyayı görenin eline mal geçer.

Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Hükümdar ve vali, rüyada gördükleri elmaların sayısı kadar hüküm sürerler. Abbasilerden Hişam Bin Abdülmelik, halife olmadan önce rüyasında ondokuz buçuk elma aldığını görmüş, rüyasını zamanının tabircilerine anlatınca, kendisine o elmaların adedince hükumet edeceğini söylemişlerdir. Rüyanın yorumu aynen vaki olmuştur. Bir rivayete göre elma rüyası, herkes için murattır. Bazılarına göre tatlı elma; helal mal, ekşi elma; haram maldır.

Elmanın adedi ise, sayılır paradır. Rüyasında elmayı alıp saklamak; bilahare telef olacak mala işarettir. Fakat, onlardan yerse menfaat temin edilecek mala delalet eder. Ağaçtan elma koparan; güzel şöhret sahibi birinden mal kazanır. Başka bir ağaçtan elma topladığını gören, sözünde durmayan biriyle anlaşma yapar. Bir melikin yani devlet idarecisinin kendisine elma verdiğini görene, melik tarafından bir haber gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.