Rüyada Elbise tabiri Görmek

Rüyada Elbise tabiri Rüyasında yeni elbise giydiğini gören memur, bulunduğu yerde yükselir. Tüccar; iyi kazanır, kar eder. Zengin; malını arttırır. Fakir refaha çıkar. Bu rüya ziraatçi için bereket, halk için ucuzluktur.Giydiği yeni elbisenin yırtıldığını ve bunu tamir edemediğini gören, hapse girer. Eğer elbisesinin yırtığını diker ve düzeltirse evlat sahibi olur. Rüyada yamalı elbise giymek; köle için maraz, hür için ni’mettir. İnce elbise giyenin içi dışı birdir.

Bir rivayete göre rüya sahibinin niyeti hayırlıdır. Başka bir görüşe göre ise, biriktirilmiş mala kavuşmaya delalet eder.İslam hukuku ile uğraşan fakih veya fukaha dediğimiz din alimleri için ipek elbise giymek, hayırlı değildir. Bu rüya İslam Şeri’atı hakkında hüküm veren alimlerin dünyaya meyledeceklerine, halkı bid’ate davet edeceklerine işaret eder.

İpek kumaştan elbise giymek; İslam uleması haricindekiler için iyidir. Aynı rüya halk için cennete girmelerini sağlayacak ibadet ve hayırlı amellere, yüksek makama veya başkanlığa delalettir. Bir rivayete göre, şerefli bir kadınla evliliktir veya cariye almaktır. Tabirci rüya sahibinin halini ve makamını dikkate almalıdır.Kirmani’ye göre, üzeri işlemeli elbise giyen; salihlerden ise, dini kuvvetlenir. Takvası artar. Fesat ehli ise ceza görür. Bunların haricindekiler için rüya, çiçek hastalığına delalet eder.

Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyada yeni elbise giymek; layık olanlar için velayet ve yüksek makama işarettir. Çiftçiler, ziraatçiler için berekettir. Kadın için büyük sevinç ve refahtır. Hulasa bu rüya herkes için hayır ve ni’mettir. Rüyada ipek kumaştan elbise giyen; memursa; terfi eder. Azledilmişse; yerine geri döner. Fakirse; eli genişler, zenginse; malı artar. İslam alimleri için bu, iyi bir rüya değildir. Halkı bid’ate çağırmaya islamdan uzaklaştırmaya işarettir.

Rüyayı gören İslam alimi, dinde tembel davranır. Kendine işlemeli bir elbise verilen, yabancı bir kavimden veya müslümanların idaresi altındaki hıristiyanlardan mal kazanır.Ketenden yapılmış elbise giymek; makam, şöhret ve itibardır. Böyle bir elbiseyi giymek; erkek ve kadın için iyidir. Keten elbiseyi giymeksizin toplamak ve satın alıp saklamak, mala delalet eder. Bu rüya geçim kolaylığını ifade eder. Her bakımdan iyidir.

Kullanılmış bir elbise alıp giymek; muhtelif surette tabir edilmiştir. Bazıları zevceye (kadın eş), bazıları mala, bir kısmı ise hastalığa yahut gaza ve cihada işaret ettiğini söylemişlerdir.İbrişim elbise giymek Hac ile yorumlanır. Sarı renkli ibrişim elbise giymenin tabiri ihtilaflıdır. Kimisi rüyayı hayra yormamışlardır. Bazı tabirciler içinse rüya fena değildir. Bu renkte bir mahzur olmadığında ittifak etmişlerdir. Kırmızı elbise dünyanın kendisine teveccühüne(*) delalet eder.

Canfes denilen parlak, ince iki renkli gibi görünen bir cins elbiseyi giymek, sevinç işaretidir. Bu rüya tamamiyle hayırdır. Bilhassa rüya sahibi kadınsa, hayır ve ni’mete gark olur.Yırtık ve parça parça olmuş bir elbiseyi birbiri üstüne giyen, vefat eder. Elbisenin enine doğru yırtılması, üzüntüye delalettir. Yukarıdan aşağıya doğru yırtılması ise, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaktır.

Bir kadın rüyasında elbisesinin yırtık olduğunu görürse, fakir düşer. Sırları ortalığa yayılır. Yeni elbise; helal mala, kirli ve eski elbise almak; harama işarettir. Elbise, kalbin temsilcisidir. Kirli elbise; kötü kalbe, temiz elbise ise; kalbin temizliğine delalet eder.El Salimi demiştir ki: Rüyasında sırtındaki elbisenin ıslanmış ve bedenine yapışmış olduğunu gören, kararlaştırdığı yolculuğa çıkamaz. Niyetlendiği iş yarım kalır. Elbisesini satan; selamete çıkar. Elbiseyi satın almak; iyi değildir. Arkasındaki elbiseyi kendi isteğiyle çıkarıp birine vermek; fakirliğin sonudur. Gusl ettikten sonra yeni elbise giyen; dertlerinden kurtulur.

Mekruh bir işten selamete çıkar. Rüyasında kadınlara ait bir elbise giyen, zina eder. İşlenmiş, süslü elbise sıkıntıdır. Bir rivayete göre, rüya sahibinin şöhretidir. Rüyayı gören dini bozuk biriyse, cezaya uğrar. Kadın kıyafetine girip, onlar gibi elbise giyenin yanında hamile kadın varsa, kız doğurur. Eğer yoksa, zarara uğrar ve korkuya düşer.

Omuz üzerine atılan şal, hırka, pelerin gibi şeyler, insanın boynuna aldığı emanet ve dindarlığı ve mensup olduğu din ile tabir edilir. Üzerinde güzel bir atkı görmek; dinde selamete ve güzel imana işarettir. Üzerine attığı pelerin vb.nin yeni ve süslü olduğunu görmek; din ve itikadının sağlamlığına delalet eder. Bunların ince olması iyi değildir.Elbise yıkamanın birçok tabiri vardır. Elbisesini kirden arıtmak; kurtuluşa, üzüntüden selamete ve güzel geçime işarettir.

Yıkadığı elbiseyi sırtına giyen, borcunu öder. Giymezse borcunu ödemeye çalışır ama müşkülat çeker.Kirmani demiştir ki: Temiz elbisenin üzerinde leke görerek yıkamak, dinde fesada ve günah işlemeye delalet eder.Ebu Said’ül Vaaz ise bu rüyayı şöyle yorumlamıştır: Elbiseyi kirinden dolayı yıkamak; tevbeye işarettir. Üzerinde meni lekesi olan bir elbiseyi yıkayan; zinadan vazgeçer. Kanlı bir elbiseyi yıkayan; katilse, tevbe eder. Pislikten arıtmak için yıkamak; haramdan uzaklaşmak, tevbe etmektir.

Cafer-i Sadık (R.A.) elbiseyi soğuk su ile yıkamayı tevbe, afiyet, güçlükten kurtuluş, korkudan selamet mana-larıyla yorumlar. Çamaşırı sıcak su ile yıkamak; hüzün ve hastalıktır. Temiz elbiseleri yıkamak; din ve takvaya tam bir bağlılıktır. Fakat, başka bir rivayete göre aynı rüya, israf işaretidir. Bazıları için bu rüyanın faydasıda zararıda yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.