Rüyada El Görmek

Rüyada El Rüya aleminde el görmenin çok çeşitli tabirleri vardır. Sağ el; insanın geçim sebebi, kazancı, arkadaşı ve alış-verişidir. Sol el; yardımcısı, sadık yakını, ihtiyaçlı günleri için biriktirdiği para ve sevdiği akrabasıdır.Ellerin uzun olması büyük kudrete işarettir. Ellerini kısa görmek ise, bu tabirin zıddıdır.

İbn-i Şirin (R.A.) demiştir ki: Devlet idarecisi veya yardımcıları için uzun el; uzun ömre, yardımcı ve hizmetkarlarının kuvvet ve kudretine, mal çokluğuna, memlekette tasarrufa, emrinin yerine getirilmesine yani idarecinin muktedir olmasına işarettir. Tüccar için; büyük mülk ve güç, kazanç ve karda artış demektir. Esnaf ve sanatkar içinse maharete delalet eder. Uzun el hırsızdan başka herkes için iyidir. Rüyada elin kısa olması, bu yorumların zıddıdır.Rüyasında elinin kesilip vücudundan ayrıldığını görenin erkek kardeşi, ortağı, dostu, katibi, hademesi, sevdiklerinden veya akrabalarından biri vefat eder.

Bir rivayete göre, sağ elinin kesildiğini gören, bir insanın hakkına mani olmak için yalan yere yemin eder. Başka bir görüşe göre rüya sahibinin işleri bozularak geçimi zorlaşır yahut akrabalarına iyilik etmez.İbn-i Kesir’e göre, bu rüyayı gören dindarsa haramdan el çeker yahut yanılarak yalan yere yemin eder. Rüya sahibi dini bozuk ve basit bir insansa ya hırsızlık yapar yahut bununla suçlanır.

Elinin kesik olduğunu ve yanında bulunduğunu gören, muhtemelen oğlundan veya erkek kardeşinden fayda sağlar. Kesik elinin yanında bulunmadığını ve nerede olduğunu bilmeyen bir felaketle karşılaşır. Şayet bu rüyayı gören gurbette ise, para kazanamadan memleketine döner.Sol elinin kesildiğini gören, akrabasına yardım ve merhamet eder. Ailesinden her türlü hayrı görür. Ellerinin birinin veya ikisinin kırıldığını gören; kendi nefsinde bir belaya duçar olur. Ya malını kaybeder, ya sevdiklerinden biri ölür veya devlet başkanı ile hükumetten zarar görür.

İki elini yanında birleştiren; hayırlı ameller işler, günah işlemekten çekinir.Elinin bileğinden kesilerek alındığını gören; mal yönünden fakir, ilim açısından eksik olur. Evlat veya erkek kardeşten mahrum kalır. Bir elinin, öbür elinden beyaz olduğunu görmek; kötülükten, iyiliğe, bela ve felaketten kurtuluşa, düşmana karşı zafer ve galibiyete işarettir. Sol elini sağ eli gibi rahat kullanan; işlerinde normalin üstünde kudret gösterir.

Ellerini yıkayıp temizleyen, kendisine isnad edilen suçtan ve atılan iftiradan temize çıkar. Günahlarından kurtulur. Bir rivayete göre, dünya sevgisi tükenir. Ellerinin yarıldığını gören zenginse, malının bir kısmını kaybeder. Bu rüyayı gören, fakirse ya refaha çıkar, ya zaafa uğrar. Ellerini göğsünün üzerinde kavuşturan; bir dostu yüzünden sıkıntı ve endişeye düşer.

Rüyasında elleri kesildiği halde acı duymayan, aşık olur. Kalbine birinin sevgisi dolar. Bir elini diğer elinin içine alanın akrabaları, bir nikah vesilesiyle beraber olurlar.Ellerinin titrediğini görmek; dört surette tabir olunur. Para kazanamamak, kuvvette zaaf ve noksan, hastalık, uzun ömür. Elleri titreyen bir insanın iş yapamaması, herhangi bir şeyi kuvvetle tutamaması bu rüyada dikkate alınır. Ellerinin kuruduğunu görenin, hayrı az olur. Bazı tabircilere göre, iki elinin birden kesilmiş olduğunu gören; uzun bir ömür sürer.

Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında elini kolunun altına sokup çıkaran, aynı zamanda elinin parlak ve aydınlık olduğunu gören, ehil ise; ilim sahibi olur. Şayet ilim tahsil edebilecek kabiliyette değilse, ticaretinden hayır ve menfaat görür. Koltuğunun altından çıkardığı elinde, ateş olduğunu gören; başında bulunduğu işte kuvvet ve gali-biyete nail olur. Aynı şekilde çıkardığı elinde, su olduğunu görmek; hayırdır. Rüya sahibinin malı artar veya yolcusu gelir.

Ellerini yumuk gören; istediği işte müşkülat çeker. Ellerin açık olması ise, cömertlik işaretidir. Ellerinin üzerinde yürüyen, bazı akrabalarına itimat eder. Elinin kendisine güzel bir şey söylediğini görenin, geçimi çok kolay olur. Fakat, elinden kötü bir söz işitenin kazancı, az olur. Darlık çeker.

Bir suçundan dolayı eli kesilen, kötü bir kadına evlilik yoluyla akraba olur veya böyle ahlakı bozuk, fena şöhretli bir kadınla evlenir yahutta kendisine emanet edilen şeye ihanet eder.İsmail El-Eş’as’ın rüyayla alakalı yorumları ise şöyle: Rüya aleminde, ellerini dindar birinin boynuna dolayan; Allah (C.C.) tarafından hidayete mazhar olur. Tevbe eder ve günahları affedilir. Ellerini inkarcı, bid’at ehli, dinden uzak ve bozguncu birinin boynuna dolayan; ilahi aftan mahrum kalır.

Salah ve takvadan uzaklaşır. Dalalet(*) yolunda koşar. Ellerini kil veya sabun ile yıkayan; ümidine nail olamaz. Biri tarafında elinden tutulduğunu gören; o şahıstan yardım görür. Bunun gibi rüya sahibi birinin elinden tutarsa; o kişiye faydalı olur. Bir alim, elinden tuttuğu kafirin hidayete erip müslüman olmasına vesile olur.Dünyada çirkin olan bir şeyin, rüyada elinin üzerinde meydana geldiğini görmek; hayra yorulmaz. Elin madenden veya tahtadan olması iyi değildir.

Tabircilerin çoğuna göre, bu rüyanın sahibi, alış verişinde ve karında kesada uğrar. Geçimi zahmetli olur.Cafer-i Sadık (R.A.) el rüyasını şunlarla manalandırır: Erkek kardeş, kız kardeş, ortak, evlat, köle, cariye, kuvvet, zenginlik, velayet, memuriyet, mal, hüccet(**), san’at, iş ve amel.

One thought on “Rüyada El Görmek

  1. Bır Baskasına Bakıyorum. Bir İşi Yapamıyor Neden Dıye Bakıyorum. Kolları Var Fakat İkı Elide Yok. Ben Şahısın Karsısındayım Ve Eller Yanı Basımda Duruyor. Acaba Neden Bu Kısı Çok Soğuk KanLı , Elleri Kesılmıs Olmasına Ragmen Dıye Dusunuyorum ve Uyanıyorum . Paylasıyım Dedım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.