Rüyada Ejderha Görmek

Rüyada Ejderha Ejderha, dehşetli ve heybetli sultana, yahut yakıcı nara delalet eder. Ejderhanın bir yahut üç başı varsa daha eşeddir. Hastanın rüyada ejderha görmesi, ölümüne delalet eder. Bir kadın rüyada ejderha doğurduğunu görse kötürüm bir çocuk doğurur. Çünkü ejderha sürüklenerek yürümektedir.Ejderhanın kendisini suya çektiğini gören kimseye, sultan tarafından yahut Allah (C.C.) tarafından ya da reisi tarafmdan azab edilir. Kendisinin ejderha olduğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Yahut saltanata nail olur.

Ejderhanın etini yediğini gören melik tarafından mala malik olur. Ejderhanın uzunluğuna binaen, uzun müddetle de tabir edilir.Zararsız olarak ejderhanın kendisine doğru geldiğini veya kendisine bir şeyler verdiğini yahut kendisine güzel ve fasih konuştuğunu görse, o kimse için meydana çıkacak çok hayra delalet eder. Ejderhanın tagayyur ederek adam olduğunu görmek, ordudan bir askere, ejderhanın kadın olduğunu görmek, kadın askerden bir askere delalet eder.Ejderha, gözle görülen ve düşmanlığını gizleyen, her türlü şer ve kötülüklerin sahibi olan bir düşmana delalet eder.

Ejderhanın bir, üç, dört veya yediye kadar başları varsa, her başı bir bela ve afettir. Ejderhanm başı yedi olursa o düşmanın şer ve düşmanlığının benzeri yoktur ve o düşmana takat getirmek ve onunla mukabele etmek mümkün değildir. Bir ejderhaya malik olduğunu gören, akılsız bir kimseye zafer bulur.

Hamile bir kadının bir ejderha doğurduğunu görmesi, iki isimli, şerefli ve hatip bir oğlan çocuğu doğurmasına yahut, kahin, şerli ve fasık yahutta hırsız bir oğlan çocuğu doğurup ve çocuğun boynunun vurulmasına işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.