Rüyada Düşmek tabiri Görmek

Rüyada Düşmek tabiri Rüyasında üstüne birinin düştüğünü görenin düşmanı, kendisine karşı zafer kazanır. Dağ ve duvar gibi yüksek bir yerden düşenin maksadı yarım kalır. Bir darbe tesiriyle düşen, bela ve musibete uğrar. Ayağı kayıp düştüğünü görmek felakete işarettir.Kirmani demiştir ki: Yüzü üstüne düştüğünü görmek; (eğer secdeye niyet etmemişse) hayır değildir. Rüya sahibinin davası varsa, harbte veya tartışma içinde ise muzaffer olamaz.

Damdan, duvardan, ağaçtan, dağdan ve emsali bir yerden düştüğünü gören; muradına eremez. Dinde sağlam olmayan bir adamın, rüyasında düştüğünü görmesi; günaha, fitneye, kötü işlere düşkünlüğüne işa-rettir.Hayırlı bir fiil işlemek maksadıyla, sür’atli hareketinden dolayı, bir mescidde, bir bahçede ve benzer bir yerde düştüğünü gören; günah ve isyanı terkeder. Gelip geçici arzularından ve bid’atten vazgeçer.Ebu Said’ül Vaaz’a göre rüyada düşmek; iyi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.