Rüyada Düşmek Görmek

Rüyada Düşmek Yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü gören, hayırdan şerre düşer. Bir hanımdan diğer hanıma, bir saltanattan diğer bir saltanata ve bir şehirden diğer bir şehire, bir mezhepten diğer bir mezhebe intikal eder. Bunların hepsinden de sonunun iyi veya kötü olacağı düşünülür. Mesela rüyayı görenin düştüğü yer çimenlik ve yeşillik veya salih kimselerin toplandığı bir yer ise akibe-tinin hayr olmasına, düştüğü yer harabe ve yırtıcı hayvanların içerisi ise akibetinin kötü olacağına delalet eder.Bazan da bu rüya mal sahipleri için cimriliğe delalet eder. Allah Teala: «O, helak olduğu zaman malı kendisine asla fayda vermez.» (Sure-i Leyi, ayet 4) buyurmuştur. Damdan düşüp elinin veya ayağının kırıldığını gören kimsenin, nefsine, malına ve dostuna bir bela isabet eder. Yahut sultan tarafından kötü gördüğü bir şeye giriftar olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.