Rüyada Düğümlemek Görmek

Rüyada Düğümlemek Rüyada bir şeyi düğümlemek nikah kıymaya ve inciden gerdanlığa delalet eder. Rüyada gömleğe düğüm vurmak, ticarette sözleşmeye, urgana düğüm vurmak, borca, mendile düğüm vurmak, bir hizmetçiden fayda görmeye, kilota düğüm vurmak, nikah bağına, ipliğe düğüm vurmak, memuriyet veya ticaret ve evlendirmek gibi arzu ettiği bir şeyi kuvetlendirmeye delalet eder. Düğümlemek bir şeyi kolaylaştırmaya delalet eder. Düğümlemeye çalıştığı bir şeyi düğümleyemese, bir şeyin güçleşmesine delalet eder.

Düğümlenmiş bir şeyi çözmek, arzu ettiği şeyi çözmeye delalet eder.Bir kimse rüyada bir urgana veya bir ip ya da bir keseye düğüm vurduğunu ve onu çözmeye çalıştığı halde çözemediğinden canının sıkıldığını ve tanımadığı bir insanın onu çözdüğünü görse, sultan tarafmdan vuku bulacak sıkıntı ve kedere delalet eder. Eğer düğümü çözerse Allah (C.C.) o kimseyi hatırına gelmediği bir şekilde üzüntü ve kederden kurtarır. Bazan da düğümler, onları gören kimse için yapılan sözleşme ve anlaşmalara delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.