Rüyada Duvar tabiri Görmek

Rüyada Duvar tabiri Bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmiş olduğunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir. Duvar kuvvetli ve muhkem değilse, hali de duvarın kıymeti ve üzerinde durduğu nisbetincedir. Duvar, din ve mal Rahibi ile tabir edilir. Duvar genişliği, kuvvetliliği ve yüksekliği miktarına göre, çetin ve zorba bir adamdır.Duvarın etrafındaki yapılar o kimsenin nesebidir. Rüyada bir binanın duvarlarının tamire muhtaç olduğunu ve bunu da bir kavmin tamir ettiğini görse, o duvar bir alim kimsedir. Yahut devleti gitmiş ve kendisine uyulan kimsedir ki, onun arkadaşları o kimsenin devletinin yeniden eline geçmesini arzu ederler. Eğer onlar duvarları tamir etmişlerse hali güzel olur ve devleti yerine gelir. Eğer ticaretçi ise ticareti kuvetleşir.

Bir kimse rüyada duvarının düştüğünü görse, yere gömülmüş bir mala nail olur. Kendi üzerine bir duvar yahut başka bir şey düştüğünü görse, o kimse çok günah işler ve azabı hemen meydana çıkar. Rüyada duvar veya ağaç ya da dalda görülen yarık, iki makam veya iki cümle mevkiinde; rüya sahibinin ailesinden birinin iki olmasına delalet eder. Mahvolmuş ve kaybolmuş duvarı görmek, arkadaşları, ordusu ve aşireti dağılmış bir insan veya büyük alim bir kimsedir. Eğer o kimse rüyada o binaları yenilemiş ise o kimseler de eski devletlerine tekrar dönerler.

Bir duvara yapışıp durduğunu görmek o kimsenin duvara yaslandığı kuvvetlilik nisbetinde şerefinin gitmekte olduğuna delalet eder. Bazı tabirciler de, belki o kimse, kıymetli yüce bir şahsa yaslanır, dediler.Bir duvarı kaldırıp başka bir yere attığım gören kimse bir adamın geçimini keser. Yahut o adamı öldürür veya helak eder. Duvar, tanıdığı bildiği bir duvarsa onun sahibi üzüntü ve keder içinde ölür. Bazıları da, duvar ancak yumuşaklıkla yola gelen saltanat sahibi ve kuvvetli bir kimsedir, demişlerdir.Şehir ve kasaba duvarları, harp ve cihad ile meşgul birtakım erkeklerdir. Yahut şevket sahibi bir sultan yahut malını muhafaza eden bir reistir.

Bir kimse rüyada duvardan sıçrasa yahut bostana dayansa, o kimse mühim bir kimseden münafık bir kimseye döner yahut mü’min bir kimse ile müşavere yerine münafık kimsenin müşaveresini tercih eder.Duvara bakıp onda suretini gören kimse ölür ve ismi kabri üzerine yazılır.Duvar üzerinden düştüğünü gören kimse, durum ve itibarından yahut arzu ettiği şeyden, ya da tutunduğu bir husustan düşer.

Elinde altından bir bilezik olduğu halde bir duvar üzerinde oturduğunu görse, yüksekliğe, şerefe, servet ve rütbeye nail olur. Bir tarafa meyletmiş duvarı görmek, ilim ve hidayete esrar ve hikmete muttali olmaya veya arkadaşlar arasında ayrılığa delalet eder.DuvaYîn~evin içine yıkıldığını görmek, ev sahibinin hasta olmasına delalet eder.

Duvarın evin dışına yıkıldığını görmek, ev sahibinin ölümüne delalet eder, eğer ev sahibi yolculukta ise döner.Rüyada bir duvarın yerinde yenilendiğini görmek, evlenmekle meydana gelecek akrabalığa delalet eder.Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur. Kireç ve kiremitten duvar yapmak iyi değildir. Bir yerde duvarın yarılması o yerde hapishanenin çok olmasına delalet eder. Yarık ağaç hakkında dahi tabir böyledir. Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardeş veya hanımm akrabaları tarafından gelecek üzüntü ve kederdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.