Rüyada Duvar Görmek

Rüyada Duvar Temel görmek takva ile tabir olunur. Temel ne kadar kuvvetli ise takva da o kadar kuvvetlidir.İbn-i Şirin (R.A.): diyor ki: Duvar insanın dünyadaki hali ile tabir edilir. Rüyasında sağlam bir duvar yaptığını görmek; insanın dünyadaki iyi haline işarettir. Eski bir duvarı yıktığını görmek, mal husulüne veya ilme delalettir. Fakat, rüya sahibinin yıktığını duvar yeniyse, üzüntüye düşer. Şayet duvar ince zayıfsa, rüyayı görenin dünyadaki işleri ters gider. Zaafa uğrar. Duvar üzerinde ayakta duranın, işleri yolunda olmaz.

Duvarda asılı olduğunu görmek; halinin, malının ve refah yaşayışının sona ermesidir. Bir duvarı yükselttiğini gören, eğer yüksek mevki mensubu ise, bir şahsın üst makama çıkmasını sağlar. Yüksek mevkide değilse, halka lisaniyle yardımcı olur. Duvarı yıktığını gören, bir insanı kazancından mahrum bırakır yahut onu mahveder.Kirmani’ye göre, duvar yaptığını yahut harap bir duvarı tamir ettiğini gören; işi bozulmuş bir adamı kurtarmaya çalışır. Bir memleketin veya bir mescidin duvarının düşmesi; o belde valisinin veya en yüksek memurunun musibete uğrayacağının habercisidir.

Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyada duvar görmek; büyük bir adamla tabir olunur. Duvarın yüksekliği, o zatın yüksek kıymetine delalet eder. Eski bir duvarı tahrip edenin; kazancı düzelir. Yeni bir duvarı harap edenin hali bozulur.Cafer-i Sadık (R.A.) buyurmuştur ki: Çamur ve tuğladan bir duvar bina eylemek, dinde kurtuluş, emanette doğruluktur. Kireç yahut kerpiçten bir duvar yapanın; niyeti kötü, dini bozuk olur. Taş ve kireçten bir duvar yaptığını gören; gururlular zümresinden olur. Dünya mevkilerini talep eder.

Halid’ül İsfahani demiştir ki: Duvar büyük bir adamdır. Bir duvara dayanan; büyük bir zata dayanır. Bir duvara ata biner gibi bindiğini gören; dünyaya biner. Bir duvara asılı olduğunu gören; şerefini kaybeder. Ebu Said’ül Vaaz için bu rüyanın yorumu şöyle: Duvarın düz ve doğru olması; rüya sahibinin halinin iyiliğine işarettir. Çökmüş, viran olmuş bir duvar görenin davranışları bozulur.

Bir rivayete göre duvar, kuvvetli ve dindar bir insandır. Başka bir görüş ise duvarı; işlerin yolunda olması, muhafız ve dünyada insana itibar kazandıran servetle yorumluyor. Üzerine bir duvarın yıkıldığını gören; hazine bulur. Duvardan düşenin, ümit ettiği şey yarım kalır. Duvardan inmek; makam ve itibardan düşmektir yahut umudun boşa çıkmasıdır. Bir duvarın üzerine düştüğünü görenin, cezası hızlandırılır.

Rüyasında bir evi duvarının sel yüzünden yıkıldığını görenin ailesi vefat eder.Abdulgani’en Nablusi buyurmuştur ki: Rüyasında sağlam bir bir duvarın üzerine bindiğini görenin; hali güzel, kazancı düzgün olur. Eğer duvar çürükse, rüya sahibinin hali de çürüktür.

Duvar, uyku aleminde dindar ve mal sahibi kudretli biriyle tabir olunur. Tamire muhtaç duvarı bir takım kimselerin onardığını görmek; itibar ve makamı elinden alınmış bir zatın, eski servet ve devletine kavuşması için çalışan dostlarına işarettir. Kendine ait bir duvarı tamir edenin, hali vakti düzelir. Duvarının yıkıldığını görenin eline define geçer. Üstüne duvar yıkılan ise, işlediği günahlardan ötürü ceza görür.

Yıkılıp mahvolmuş, harabe haline gelmiş bir duvar görmek; alim ve büyük bir zatın dostlarının ve aşiretinin sonuna, onların felaketine işaret eder. Böyle bir duvarın yeniden yapıldığını görmek; anılan zatın itibarına tekrar kavuşması, talihinin parlaması demektir.Bir duvara asılı olduğunu gören; yok olma tehlikesine maruz kalır. Bir kavle göre, kuvvetli bir zata dayanır. Duvarın üstünden düşmek; bir rivayete göre helak olmaktır. Fakat başka bir görüşe göre, ni’met ve şerefini kaybetmektir.

Bir değneğe dayanarak duvardan atlayan mü’min birini terk ederek, münafıkla arkadaş olur yahut münafık birine danışmayı mü’min birine tercih eder. Baktığı bir duvarda kendi misalini gören vefat eder ve ismi kabrinin üzerine yazılır. Elinde bir altın bilezikle duvar üstünde oturan, servet, şeref ve mevki sahibi olur.Duvarın hane içine yıkıldığını görmek; ev sahibinin hastalığına, evin dışına doğru yıkıldığını görmek ise, vefatına işarettir.

Bir duvarın kendi kendine yenileştiğini gören; ümit etmediği, beklemediği saadet ve rütbeye kavuşur. Kerpiçten duvar yaptığını gören; iyi bir amel işler. Taş ve kireç kullanarak duvar inşa etmek iyi değildir. Bir kavle göre rüya sahibi gurbette ise, memleketine döner. Bir duvarın yarıldığını gören hapse girer. Duvarın yarığından su akması; rüya sahibinin erkek kardeşi veya damadı yüzünden üzüleceğine işaret eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.