Rüyada Dudaklar Görmek

Rüyada Dudaklar Rüyada görülen dudak, rüya sahibinin kendisiyle iftihar ettiği bir adamın yardımına ve anlatım kuvvetine veya kendisiyle şereflendiği dostuna delalet eder. Alt dudak, üst dudaktan daha faziletlidir. Üst dudak, rüya sahibinin dostu ve bütün işlerinde itimad ettiği kimsesidir. Alt ve üst dudaklarda meydana gelen olaylar tabirde anlattığımız kimselere aittir. Dudaklar, karı, çocuk ve akraba yerine geçerler. Dudaklarında sızı ve ağrı olduğunu görse, bu, dostlarının işleri gereği gibi gitmediğine delalet eder.

Rüyada dudağını kesilmiş gören kimsenin, koğuculuk etmesine delalet eder. Eğer alt dudağı kesilmiş olursa, işlerinde yardımcısı bulunan kimse, onun yanına uğramaz. Üst dudağının yerinden ayrıldığını gören kimsenin, nimeti elinden gider. Alt dudağının ayrıldığını gören kimsenin, hanımı ölür veya onu boşar. Eğer üst dudağını yarılmış ve iki parça görse, dudağına nisbet edilen bir şey iki olur.

Yarılmış olarak görülen alt dudak, iki hanımla, üst dudak da, iki dost ile tabir edilir. Eğer yarılmış olan dudağının iyileşmiş olduğunu görse, o kimsenin iki dostu onun işlerinde arzusuna uyarlar. Yarılmış olan dudağının kesildiğini görse, o iki dostu ondan ayrılırlar.Dudak adamın kuvveti, süsü ve yakınlarıdır. «Şefe»nin çoğulu «şifah» dır.

Bunun için rüyada görülen dudak, hastalıklardan şifa bulmaya, başkasını çekemeyen bir kimsenin gam ve kaharetinden kurtulmaya ve kalb hastalıklarına şifa veren haberlere delalet eder. Dudaklar bazan kapıcılara, kölelere, bekçilere, kapılara ve kilidlere, bazan da, ilim, hidayet, yemek, içmek, sevinç, keder ve sırları gizli tutmaya delalet eder.

Rüyada dudaklarının yok olduğunu gören kimsenin, kapıcılarını veya kölelerini yahut bekçilerini kaybetmesine veyahut kilidinin bozulmasına veya anahtarının kaybolmasına delalet eder. Dudaklar bazan da, düdük, zurna ve bunlar gibi şeyleri çalanların ve nefesli çalgı aletleri yapanların geçimlerinin bolluğuna delalet eder.Dudakların inceliği ve kırmızılığı, düzgün söze, doğru yola ve yi-yilip içilecek şeylerin güzel ve hoş olmasına yahut gök renkte olması ahmaklığa ve açtığı davaya delil getirmeden aciz olduğuna, kazanç ve geçimde rahatsızlığa delalet eder.

Hasta için dudakların siyahlığa ve göklüğü, hastanın öleceğine delalet eder. Zira bu durum ölüm alametlerindendir. Bazan da dudaklar, açılıp kapanma birbirlerine uygunluk ve benzerlikten dolayı göz kapaklarına delalet eder. Bazan da dudaklar ona giren ve çıkan şeyler itibariyle kadının tenasül uzvudur. Bazan da, nehir ve kuyunun iki kenarına, insanın dizine, kıçına, kuyu ve benzeri şeylerin örtüsüne delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.