Rüyada Dua Görmek

Rüyada Dua Rüyasında kendi nefsi için Allah-ü Teala Hazretlerinden rahmet niyaz eden kimsenin sonu hayırlı olur. İhtiyacı yerine gelir. Salih bir kişiye dua etmek; dünya ve ahiret için hayırlıdır. Müfsid, yani nifak sokan, ibadeti bozmak isteyen birine dua etmek; onun zulmüne ve fesadına yardımcı olmaya delalet eder. Bütün halk için dua etmek; onların salahını yani kurtuluşunu istemeye işarettir. Ayrıca kendi nefsine dua etmek; evlat sahibi olmaya da delalet eder.

İbn-i Kesir demiştir ki: Dua eden, kendisine dua edildiğini gören; hayır ve berekete nail olur. Namazı takiben dua etmek; hayra, bir insana beddua etmek ise; onu kelamıyla kahretmeye işarettir. Kendi nefsine beddua etmek; ilahi nimetlere şükre, dua etmek istediği halde buna muktedir olamamak; muvaffakiyetsizliğe delalettir. Uyurken dua etmek; mühim bir işi ihmal etmektir.Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Bildiği bir duayı okuyan; farz namazını eda eder.

Allah-ü Teala Hazretleri’nin isminin bulunmadığı bir duayı okuyan; namazı gösteriş için kılar. Rabb’ine karanlıkta dua eyleyen, keder ve sıkıtıdan kurtulur. Güzel dua, zafer ve yardımı ifade eder.Büyük tabircilerden Seyyid Ahmed Cabir diyor ki: Rüyasında dua okuduğunu veya bir meclis duasında amin dediğini görenin, duası kabul olur. Maksadının husulüne, dünya ve ahirette saadete, ilahi rahmete, affa mazhar olur. Sevap kazanır.

Rüyasında bildiği dualardan birini okuduğunu veya okunduğunu gören; hayır ve menfaate ulaşır. Ni’met, devlet, kıymet ve şeref sahibi olur. Bir cemaatin huzurunda dua okuyan veya okunan duaya iştirak eden; ailesiyle ve komşularıyla beraber ni’mete vasıl olur. Gece yatsı namazından sonra dua okuyanın duası Cenab-ı Allah tarafından kabul edilir. O duayı hangi maksatla okumuşsa arzusuna nail olur. Dünya ve ahirette saadete erer. Bahtı açık olur.

Duayı gece yarısından sonra ve sabaha karşı okumak; duanın sür’atle yerine gelmesine delalettir. Herhalde dua okumak hayra işarettir.İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada dua etmek; uyanık iken edeceği duanın kabulüne işarettir. Dua rüyası aynen çıkar. Gündüz dua ettiğini görmek; akşam üzeri ve gecenin başlarında yapılan dua rüyasından daha çabuk çıkar. Sabaha karşı görülen dua rüyası, bir hafta içinde aynen vaki olur.Bazı tabircilere göre, dua rüyası dinde kurtuluş ve takvaya, kuvvetli iman ve itikada işarettir. Dua rüyası şahsa mahsus olduğu zaman rüyayı gören içindir.

Rüya sahibinin cemaatle dua ettiklerini görmesi, halkla beraber hayra ve saadete nail olmaya delalet eder.Rüyada duasını yarıda kestiğini veya tamamlayama-dığını gören; teşebbüs ettiği işi nihayete erdiremez yahut bir işin hasıl olması için Cenab-ı Kibriya’ya duaya yönelmek istediği halde, buna muvaffak olamaz.Bir kavmi veya cemaati duaya davet ettiğini ve şevklendirdiğini görmek; müslüman bir kavmin yahut cemaatin din yoluyla ıslahına ve itikatli olmalarına hizmet etmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.