Rüyada Dövmek Görmek

Rüyada Dövmek Muhtelif şekillerde dövülmenin ayrı ayrı tabirleri vardır.Rüyasında elleri ve ayakları bağlanmadan, kamçı ile dövüldüğünü görmek; kan çıksın çıkmasın yorumu aynıdır. Haram mala işarettir. Fakat, vücudu kanla renklenirse, üzerinde iz kalırsa; dövülen dövenden o nispette menfaat görür. Döven tanınıyorsa rüyanın yorumu daha kuvvetlidir.Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyasında kim tarafından ve niçin dövüldüğünü bilmeyen, hayra ve mala nail olur.

Yeni elbise giyer. Dövülmekten korktuğunu gören güvene kavuşur.İsmail El Eşas’a göre, bir ölü tarafından dövülen; seferinden fayda sağlar yahut kaybettiğini tekrar eline geçirir. Bir ölüyü dövmek; rüya sahibinin dindarlığının artması ve borcunu ödemesidir.Rüyasında dövdüğü bir ölünün bundan razı olduğunu görmek; o ölünün ahiretinin iyi olduğuna işarettir.Ebu Said’ül Vaaz için bu rüya; dövülenin, dövenden hayır görmesine delalet eder. Ancak, ağaç ve değnekle vurmak, iyi değildir. Bir padişah veya yardımcılarından birinin eliyle, değneksiz olarak dövülmek; o zat tarafından giydirilmektir.

Şayet anılan şahıs, rüya sahibinin arkasına vurursa, borcunu öder. Karnına vurursa evlendirir. Değnek ile vurursa rüya sahibine istemediği bir şey isabet eder.Bazılarına göre dövmek; azara, bir rivayete göre, nasihat ve vaaza işarettir.Rüyasında bir adamın kendi başına sopa ile vurduğunu görmek; reisinin gitmesini istemektir.

Darbe göz kapağına isabet ederse; vuran şahıs, vurulanın dinini yıkmak ister. Şayet darbe kirpiklerini koparırsa; rüya sahibini bid’ate davet eder. Tepesine vurursa, eceli gelmiş demektir. Vuran maksadına ulaşmış olur. Vuran kişi, kulağının yumuşak yerine vurur ve yaradan kan çıkarırsa, rüya sahibinin kızına göz dikmiş demektir.Bazı tabirciler bu rüyayı beddua ile yorumlamışlardır. Bir kimseye vurduğunu gören; ona beddua eder. Elleri bağlı birine vuran; ona çirkin söz söyler. Lakin bundan dolayı nadim olur yani pişmanlık duyar.

Kirmani demiştir ki: Kırbaçla vurulan ve üzerinde darbe izleri gören, hapiste ve elleri bağlı ise, bir insanın sözlerinden zarar ve ikrah edlecek bir şey görür. Şayet rüya sahibi bu durumda değilse mal, hayır ve elbiseye sahip olur. Kırbaçsız olarak vurulan ve üzerinde darbe izleri kalan; hayırla karşılaşır. Üstünde darbe izi kalmamışsa; bir söz işittir. Hangi sebeple vurulduğunu bilmeyenin elleri bağlı değilse, rüya hayırlıdır. Fakat, elleri bağlıysa; hayra yorulmaz. Süsleri gider ve zayıflar.

Başkasının başına örülü bir şeyle vurduğunu gören; onu zarara uğratır. Bunun gibi kamçı, değnek veya bükülmüş bir şey ve emsaliyle dövdüğünü görmek de böyle tabir olunur.Bazı yorumcular için, bir insanı elleriyle veya emir vermek suretiyle vurduğunu görmek; onun işlerinde hüküm ve insiyatif sahibi olmaya delalet eder.

abir alimlerinden El-Hüseyni rahmetullah demiştir ki: Rüyada vurmak ve vurulmak; dövenin, dövülene hayır ve menfaat sağlamasıyle yorumlanır. Ancak, sopa ve değnekle vurmak, bazılarına göre hayır değildir. Çünkü şer-i cezalar ve terbiye usulleri daima değnekle vurularak yerine getirilir. Bu bakımdan, rüyayı çirkin saymışlardır. Muhtelif vurma şekillerinin en hayırlısı el ile olandır. Rüyada bir kimseye eliyle vurduğunu gören ona eliyle iyilik eder. Kendisine el ile vurulan, vuranı tanıyorsa; onun sayesinde hayır görür. Tanımıyorsa hayır ve menfaat kendi kendine hasıl olur.

Rüyada bir kimsenin ağzına vurmak; ona yiyecek cinsinden hayır ve ihsana işarettir. Arkasına vurmak; elbise nev’inden bir şey vermeye, eline vurmak; ailesine hayır yapmaya delalet eder.Hulasa değnekle vurmanın haricinde el, kamçı v.s. ile vurmak hayır ve menfaate işaret eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.