Rüyada Domuz Görmek

Rüyada Domuz Rüyada görülen domuz, bir musibetin meydana çıkmasında bağırıp feryad eden, sözünde sebatsız ve vefasız olan kuvvetli, hilekar ve mel’un bir düşmandır. Bir kimse rüyada domuza bindiğini görse bilerek haram mal kazanır. Domuz etinin kebabını yemek de, yine aynıdır. Domuz gibi yürüdüğünü gören kimsenin hemen gözü aydın olur.Rüyada görülen kara domuzu, yolcu ve denizde seyahat eden kimse için yağmur ve şiddetli doluya, dava ve düşmanlıkta bulunan kimse hakkında da, düşmanmm kuvvetli, sözü çirkin ve cahil bir kimse olduğuna delalet eder.Bu rüya köylüler hakkında ağaçların layıkiyle yetişmesine delalet eder.

Evlenmeyi arzu eden kimse hakkında, mizacına uygun olmayan biriyle evlenmesine delalet eder.Domuz, kadınla da tabir edilir. Rüyada görülen domuz eti, umum insanlar için iyidir. Bir kimse kebap olmuş domuz etini vediğini görse, bu gerçekten iyidir ve çabuk hasıl olacak menfaata delalet eder.Yatağında dişi bir domuz olduğunu gören kimse, bir Yahudi kadınla cinsi münasebette bulunur. Domuzların yavruları, onlara malik olan yahut onları gören kimse için ucuzluk ve bolluğa ve ihtiyacının görülmesine delalet eder.Rüyasında domuz gören kimse, Yahudi ve Hıristiyanlara vali ve memur tayin edilir. Kanuniyle münakaşa halinde olan bir kimse rüyada erkek veya dişi bir domuz görse hanımını boşar.Bazan domuz, Yahudi ve Hıristiyan olan bir adamla tabir edilir.

Domuzu görmek, şer, şiddet, hayret, dehşet, ümitsizlik ve harama manan kimse için haram mala, domuzun dişisi, neslin çokluğuna delalet eder. Eğer, rüyada domuzu gören kimseye domuzdan bir zarar gelmişse, o kimse Hıristiyanlardan şiddet görür.Bir kimse domuza rast geldiğini görse, kuvvet ve kudret sahibi bir kimseden istikrara kavuşur. Bir takım domuzlara malik olduğunu görse, birikmiş mala sahip olur.Kendisinin domuz olduğunu gören kimse dininde de zillete düşmekle beraber, mala, ucuzluk ve bolluğa nail olur. Eğer görülen domuz semiz ise; dini bozuk ve kazancı çirkin bir kimseye yahut çok kuvvet ve kudretli bir Hıristiyana delalet eder.

Domuzun eti, yağı veya kılı yahut derisi haram bir maldır. Domuzların sütünü içtiğini gör mek malda yahut akılda musibettir.Bir kimse rüyada bir domuza binse o kimse kuvvet ve kudret sahibi olup düşmanına galip gelir. Domuz ile çekiştiğini gören kimse zalim düşmanına zafer bulur. Domuz eti yediğini gören kimse, sırf haram mala erişir veya bir günah işler.Rüyada küçük domuzların, evine veya odasına girdiğini görse sultanın hizmeti ona gelir fakat bundan kaçınmalıdır. Domuzlan evinden kovduğunu gören kimse sultanın işini terk eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.