Rüyada Dişler tabiri Görmek

Rüyada Dişler tabiri Rüyada dişler; aile efradı ve akrabalarla yorumlanır. Üst dişler erkeği, alt dişler; kadını, azı dişleri; evin reisini temsil eder. Bazı yorumculara göre, üstte sivri dişin yanında yer alan azı dişin; sağ cihetindeki baba ve onun yerini alacak erkek çocuktur. Sol taraftaki ise, amcaya ve ikinci erkek çocuğu işaret eder. Onların yanında yer alan diğer azı dişleri ise, sırasıyle ailenin diğer büyükleridir. Alt sıradakilerde bu tertip göz önüne alınarak anne, kız evlat, teyze ve hala olarak tabir edilir.

Ön dişler de diğer akrabalara delalet eder.Dişler; rüya sahibinin veya akrabalarının yaşlarıdır. Rüyada herhangi bir dişin yanında fazla bir diş çıktığını görmek; o dişin temsil ettiği akrabadan, hayır ve menfaat sağlamaya işarettir. Rüyada misvak kullanmak; akrabalar arasındaki tartışmaları, ortadan kaldırmaya muvaffak olmaktadır. Dişleri arasında seyrek ve açık yerler görmek; aile efradı ve akrabaları arasında ayıplanacak bir halin ortaya çıkmasıdır. Bazı tabircilere göre dişlerinin aralık olduğunu görmek; halk arasında makbul olmaya, sevilmeye, bir rivayete göre hanesi hakkında övgüler duymaya işarettir. Dişlerin bozuk ve sallanır bir halde olması, zayıflık ve yorgunluğa delalettir. Dişlerin temiz ve güzel olması üzüntüden kurtulmak ve heybetli olup cömert davranmaktır. Dişlerin uzun ve beyaz olması, makam, itibar ve kuvvetin ziyadeliğine delalet eder.

eni doğmuş bir çocukta diş görenin, akrabaları çoğalır. Yeniden diş çıkarırken ağrı hisseden; akrabası yüzünden felakete uğrar. Dişini tutup çıkaran, akrabasına karşı iyiliğini keser veya zorla yardımcı olur.İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyasında bir dişini düşüren ve onu düştüğü yerde bulan; vefat eden evladının yerine tekrar evlada kavuşur. Düşen dişini aradığı halde bulamazsa, bir akrabası vefat eder.

Dişlerinin her yerinin çifte olduğunu gören; akrabasında hayır ve menfaat görür. Dişlerinin birinin veya bir kaçının uzadığını görmek; ailesinin veya akrabalarının ni’met ve mal sahibi olacaklarına delalettir. Fakat, dişlerinde kısalma görmek; bu tabirin tam aksidir.İbn-i Kesir diyor ki: Rüyada dişlerin küçüklüğü; güzellik, büyüklüğü; müjde ile yorumlanır.

El Salimi’ye göre, dişlerinden birinin kucağına yahut eline düştüğünü görmek; iki surette tabir edilir. Bunlar: Hamile kadının doğurması, ve istifade edeceği mala kavuşmaktır. Şayet rüya sahibinin karısı hamile ise kolay doğum yapar. Düşen diş üst sıradansa; çocuk erkektir. Alt dişlerdense, kız çocuğa işaret eder. Rüya sahibi bekarsa yahut eşi hamile değilse, eline faydalanacağı bir mal geçer. Dişlerinden birinin yere düşerek kaybolduğunu gören, akrabasından birini kaybeder.Dişlerinde çirkin bir hal olduğunu görmek; üç türlü tabir edilir. Keder, iflas, hastalık ve sözünü yerine getirmemektir.

Bütün dişlerinin dökülmesi ise, kendisinin veya akrabasının vefatı, elinde bütün malının çıkması, geçimde zorluk olarak tabir edilir.Bir görüşe göre dişlerinin kucağına yahut eline düştüğünü görmek, on türlü tabir edilir. Mal kazanmak, çok nesil, akrabasının toplandığı bir mekan, borç ödeme, kaybedilen mala tekrar kavuşmak, ömrün otuz iki sene olması, para cezası, borç ve mesuliyetten kurtulmak, infak(*) yüzünden malının azalması, çalışmalarından kendisi yerine başkalarının faydalanması, vefat eden evlat ve akrabalarının yerine yeni doğanlara kavuşmak.

Rüyasında dişlerinin yemek yemesine mani olacak şekilde dökülmüş olması, fakirlik ve ihtiyaçtır. Bir hilal(*) ile dişlerini temizleyen hayır ve selametten uzaklaşır.Cabir’ül Mağribi için, rüyasında ağrıyan dişine ilaç koyduğunu yahut çektirdiğini görmek; hayır ve menfaattir. Rüya sahibi üzüntüsünden kurtulur. Rüyasında dökülen dişlerinin yerine aynı dişlerin tekrar geldiğini görmek; akrabasının kendisine olan nefretinin, ortadan kalkacağına işarettir.

Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Dişlerinin odundan veya madenden olduğunu gören vefat eder. Ağzının tamamiyle dişsiz olduğunu fakat, sonra tekrar diş meydana geldiğini görmek, üç suretde tabir olunur. İşlerinin değişmesi, uzun ömür ve işlerinde isabetli tedbir.Halid’ül İsfahani’ye göre, ağzında bir tek diş kaldığını gören bir sene daha yaşar.

Ağzında bulunan her diş; bir yıllık hayatı ifade eder. On dişten sonraki her bir diş; iki seneye işarettir. Ağzında, diş bulunmaması gereken bir yerde diş görmek; hayırsız bir işle meşgul olmaya delalettir. Dişlerinin tamamını yahut bir kısmını yutmak; haram mala işarettir. Bu rüyayı gören; hem başkalarının malından haram yer, hem kendi kazancı haram olur.Cafer-i Sadık (R.A.) diş rüyasını altı şekilde tabir eder. Akraba ve aile fertleri, mal, menfaat, gam ve keder, akrabadan uzaklaşmak, zarar ve hasar. Rüyasında bir dişinin acı vererek düştüğünü gören; yakın ve sevdiği bir akrabasını kaybeder. Dişinin ağrı vermeden düştüğünü görenin ise uzak bir akrabası ölür.

One thought on “Rüyada Dişler tabiri Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.