Rüyada Direk Görmek

Rüyada Direk Rüyada direk görmek, dine delalet eder. Bir kimse rüyada gökten bir direk indiğini görse, Allah (C.C.) o kimseye halim ve adaletli bir sultan sebebiyle ikram ve ihsan eder. Bir kimse bir direkle birisine vurduğunu veya vurulduğunu görse, dövenin dövüleni utandıracağı bir söz söyleyeceğine delalet eder. Eğer vurduğunda dövülen bir tarafını yaralarsa, döven kimse dövülen kimseye, bir zarar verir.Bazı tabirciler, kendisinin direk ile dövüldüğünü gören kimse, köle ise satılır ve parası alınır. Eğer hür ise, onun esir olmasından ve köle satılır gibi satılacağından korkulur.

Rüyada direğin durduğu yere dayandığım veya o yeri satınaldığını ya da o yerin kendisine bağışlandığını gören kimse, yaşlı bir kadına güvenir veya: «Kadınlardan, hayızdan, evladdan kesilmiş artık nikaha ümitleri kalmamış (olan İhtiyarlara gelince: Gizli) zînet (mahallerini)ni erkeklere göstermemeleri şartıyla (dış) rubalarını bırakmalarında onlar için bir günah yoktur.» (Sure-i Nur, ayet 60.) mealindeki ayet işaretince, yaşlı bir kadınla evlenir.Direk kendisine itimad edilen güvenilir bir kimsedir.

Rüyada direğin eğildiğini gören kimse vali ise, onun hizmetinde bulunan adamı verdiği emirlerinin aksine iş yapar ve ona itaat etmez. Eğer rüya sahibinin kendisi sultanın hizmetçisi ise, sultan ona bozularak aleyhine döner ve onun hoşlanmadığı şeyleri yapar. Eğer rüyayı gören köle ise, efendisi ondan hoşlanmaz.

Bazan da efendisi onu satar.Direkler mahzurlu şeyle defetmeye ve mühim işlerde kendilerine itimad olunacak adamlardır. Direklere malik olduğunu veya kendisinin direklerden olduğunu gören kimse, mülke ehil ise bir mülke malik ya da kendisine itimad edilir bir kimse olur. Eğer alim ise, dindarların yanında toplanır.Direk, baba, çocuk, mal, ortak, hayvan zevce veya mülktür. Direk olduğunu gören kimse, ölür ve onun naşı ve tabutu direkler araşma yüklenerek götürülür. Direk, kelimelerin birbirleriyle olan ilgisinden dolayı, gözyaşına delalet eder. Mermer sütün faydalı veya şerefli bir mal ya da kadındır. Eğer direk, sert bir taştan olursa, o şerefsiz ve hor bir kimsedir.

Eğer direk adî taştan olursa, o adam fikrinden çabukça dönen ve sebatsız bir kimsedir. Eğer direk ağaçtan ise, o adam münafık olur.Rüyada eğilmiş ve devrilmeye yüz tutmuş görülen cami direği sultanın adamlarından olduğu halde onun emirlerine itaat etmeyen bir kimsedir. Eğer görülen mescit direği ise, o mescidin hizmetçilerine delalet eder.

Direğin göğe kalktığını ve orada kaybolduğunu veya bir kuyuya ya da bir çukura düştüğünü ve bir daha görülmeyecek şekilde görülmesinin tabiri de yerinden eğildiği hakkındaki yapılan tabir gibidir. Eğer eğilen direk kilise direği ise, bir kafirin veya bid’at sahibi bir kimsenin ya da rahip, papaz gibi birisinin ölmesine delalet eder.

Ağaçtan, toprak veya kireçten direk görmek,x evin kıymetine ve o ev halkına hizmet eden kimseye ve evin yükünü yüklenen ve direği mesabesinde olan şahsa delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.