Rüyada Dinlemek Görmek

Rüyada Dinlemek Rüyada Kur’an-ı Kerim’i veya Resulullah (S.A.V.) hakkında söylenen kaside ve methiyeyi yahut kendisine yapılan bir hitabeyi dinlemek hidayete ve Allah’ü Teala’ya (C.C.) yönelmeye delalet eder. Eğer zikredilenlerden başka bir şey dinlese o kimsenin durumu ve kötülükleri hakkında Cenab-ı Hakkın (C.C.) «Eğer onları doğru yolu göstermeye çağırsanız duymazlar» (Sure-i A’raf, ayet 198.) buyurmuş olduğu müşrik ve inatçıların durumu gibi olur.

Rüyada başka birisine söylenen söze kulak vermek yalan söylemeye kovuculuk yapmaya ve bazan da rüya sahibine sultan tarafından isabet edecek çirkin bir şeye delalet eder. Bir kimse rüyada kendisinin bir adama söylediği sözünü diğer bir kimse tarafmdan gizliden dinlediğini görse, eğer rüya sahibi tüccar ise yapılan bir alışverişin bozulması istenir. Eğer vali ise görevinden alınır.Eğer bir kimse kendisinin bir adama söylediği sözünün gizli olmadığını görse o kimse diğer adamın ırz ve namusunu gidermek ve onu rezil etmek ister.

Bir kimse kendisinin bir takım çeşitli sözleri dinlediğini ve onların güzel olanlarına uyduğunu görse müjde ve sevince nail olur. Bir kimse rüyada kendisi işittiği halde, kendisini işitmez gösteriyor görse yalan söyler ve her zaman yalan söylemeyi adet edinir. Tabirci, sen rüyada konuşulan şeylerin işitilmesini tabirde muteber tut ve ondan rüya sahibine uygun olanını söyle.

Rüyada bir insanın çağırışı rızık ve faydalara delalet eder. Hayvanların sesleri üzüntü, keder, korku ve sıkıntılığa delalet eder. Atın kişnemesi izzet ve kuvvete delalet eder. Köpek sesi, fuzulî ve boş söze delalet eder. Pars sesi, hayret ve dehşete delalet eder. Güvercin’in ötmesi, feryat etmeye, sesle ağlamaya veya inkara delalet eder. Kırlangıç kuşunun cıvıltısı, faydalı söze veya Kur’an dinlemeye delalet eder.

Kurbağa sesi yola gitmeye ve yolcuların koyunların boyunlarına astıkları zil sesini dinlemeye, dişi yılan sesi, harp ve savaşa dikkatlice bakmaya ve korkutmaya, eşek anırması, zalimler aleyhinde beddua etmeye, katır sesi söze ve şüpheli şeylere dalmaya, buzağı sesi, fitneye, deve sesi, yolculuk ve meşakkata, aslan sesi şaşırıp kalmaya ve korkutulmaya, kedi sesi feryat, kovuculuk ve adamın ardınca ayıplarını söylemeye delalet eder:Fare iniltisi, bir araya gelmeye muhabbet ve rızka, geyik sesi, inlemek ve vatan hasretine, kurt uluması hırsızlıkla korkutmaya, tilki sesi feryat ve yer değiştirmeye, çakal ürümesi, hayır ve serden mühim işlere delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.