Rüyada Deri tabiri Görmek

Rüyada Deri tabiri İnsanın rüyada gördüğü cild ve derisi insanın örtüsü, ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı maldır. Derisinin yüzüldüğünü gören kimse, hasta ise ölür. Sıhhatli ise fakirleşir ve rüsva olur. Rüyada bedenini sağlam ve şişman görmesi, rüya sahibinin din ve imanının kuvvetli olmasına delalet eder. Eğer kendi cesedinin yılan cesedi gibi olduğunu görse, düşmanlığından gizleyip sakladığı şeyi açıklar.

Koç kuyruğu gibi kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızıklı bir çocuğu olur ve kendisi de bu çocuk sayesinde bol geçime kavuşur.Cesedini demirden yahut çamurdan yapılmış çanak ve çömlekten olduğunu görse vefat eder. Zarar vermeksizin vücudunda fazlalık gören kimsenin, nimeti ziyadeleşir. Rüyada görülen cismin güzelliği ve semizliği yüceliğe ve düşmanlara galip gelmeye delalet eder. Rüyada deri ve cild, insan ve gayrisi için muhafaza ve korunmaktan ibarettir.

İnsan için cild, baba ve anasından, sultan ve malından, ev ve elbisesinden, hanım ve arazisinden sıhhat ve hastalığından, ibadet, iman ve şirkinden ibarettir. bazen da insanın cildi, onun düşmanına ve kendisine söz götürüp getiren dostuna delalet eder. Çünkü cild, kıyamet günü sahibine sehadetlik yapar.bazen cild, sabra ve işlerdeki güçlüğe metanet ve cesaret göstermeye delalet eder. Bir kimse rüyada derisinin güzel olduğunu görse, hayra, rahata ve hastalıklardan kurtulmaya delalet eder.

Ölen kimsenin rüyada cildinin güzel olarak görülmesi, o ölü kimsenin cennet nimetlerine nail olduğuna delalet eder. Derisinin kalın veya siyah olduğunun görülmesi ise ölünün azapta olmasına delalet eder. Rüyada vücudunun siyah olduğunu gören kimsenin dinini terk edenlerin büyüklerinden olduğuna delalet eder.Bir kimseye rüyada siyah tüylü bir köle hediye edilse, o kimseye bir miktar kömür hediye edilir.

Birçok zenci kadınların kendisine baktığını görse o kimsenin de o zenci kadınlara bakmasından dolayı, kendisi için meydana çıkacak hayrın çok ve şerefli olmasına ve bu kadınların da düşman cinsinden olmalarına delalet eder.Rengin kırmızılığı, cehalet, rütbe ve üzüntüden halastır. Bazıları da, rengin kırmızılığı ile beyazlığı da olursa, rüya sahibi azizliğe ve yüceliğe nail olur, dediler. Rengin sarılığı, hastalıktır. Rengi siyah olan kimse rüyada renginin beyaz olduğunu görse, vücutça zayıflar, zillet ve sıkıntıya düşer. Cisminin ve yüzünün kızardığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzun ve bundan kurtulması da uzak olur.

Vücudunun demir veya taştan olduğunu gören ölür.Diğer hayvanların derileri, mirastır. Bazı tabirciler, hayvan derileri, onlara sahip olanlar için evdir, dediler. Bir alimin derisinin yüzülüp çıkarılması, ilmini terk edip unutamayacağına delalet eder. Bir kimse şairin derisini yüzdüğünü görse, o şairin şiirinden hırsızlık yapar.

bazen da derinin yüzülmesi, hamama girerken gömleğin çıkarılmasına yahut, giydiği elbiselerden birisinin çalınmasına delalet eder. Siyah bir kadının, derisinin yüzülüp çıkarıldığını görmesi, gecenin karanlığından sonra güneşin doğmasına delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.