Rüyada Delikanlı Görmek

Rüyada Delikanlı Rüyada genç ve yiğit delikanlı görmek, Hz. İbrahim (A.S.) ın meşhur kıssasına kıyasen nasip ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Nitekim: «Dediler: «İşittik ki kendisine İbrahim denilen bir genç bunları diline doluyordu» mealindeki ayet-i kerimesiyle izah buyurulduğu gibi İbrahim (A.S.)’ın putları kırması ve hasımlarına karşı mücadele ederek galip gelmesi ve onları aciz bıraktığı malumdur.Delikanlı görmek, anarşistlere, zalim kimselere, onlara galip gelmeye, ve onlardan intikam almaya delalet eder. Bazan ihtiyaçların bitmesine delalet eder. Çünkü eserde: «İhtiyaçlarınızı gidermek için güleryüzlülerden yardım isteyiniz» diye varid olmuştur.

Genç bir delikanlı rüyada güzel bitmiş bir ekin görse tüylerinin bitmesine delalet eder. Genç bir delikanlının tenha ve korkulu bir yerde bitki, çalı ve ağaç gibi şeyler görmesi onda bitecek saç ve sakalın insanları ürküteceğine delalet eder. Bazan güzel yüz görmek, on-dört günlük ayı görmeye delalet eder.Rüyada genç bir delikanlı ile oynadığını gören kimse, hileli ve mahzurlu bir şeye düşer. Bir kimse rüyada genç bir oğlanla oynaştığını veya ondan istediğini görse, o kimsenin çirkin bir işte bulunmasından korkulur.Rüyada kendisini genç bir oğlanın üzerinde görmesi abdesti bozan küçük ve büyük abdestten birisinin taharet ve namazda vaki olmasına veya o gencin güzellik ve çirkinliği nisbetince kendisine bir hayır veya şer gelmesine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.