Rüyada Değirmen tabiri Görmek

Rüyada Değirmen tabiri Rüyada değirmen görmek, aile halkının sıkıntı ve darlıktan kurtulmasına yahut fakirlikten sonra zenginliklerine, bekar erkek için zevceye, bekar kız için kocaya ve evdeki hizmetçiye delalet eder.Değirmen bulunmayan bir evde değirmen görmek, şiddet ve çetinliklere, düşmanlığa delalet eder. Eğer değirmende ekmek, et veya bal öğütse, aile halkının fesad ve riyalarına ve sevici olmalarına delalet eder. Değirmende buğday veya arpa veya kendisinden istifade edilen faydalı bir şey öğütse, aile halkının işlerinin kolaylığına ve rızıklarının yolunda gitmesine, hastalıklardan şifa bulmalarına, işlerini idare eden kimseyi yenilemelerine, delalet eder.

Şehir ve kasabanın yahut camilerin ortasında görülen büyük değirmen, eğer o şehir ve kasaba harap ise meydana çıkacak harbe delalet eder, hususiyle o değirmende ateş veya büyük taş öğütülürse. Eğer şehir harap değilse ve orada öğütülen kötü kokulu arpa, su, çamur veyahut zayıf et olursa vebaya delalet eder. Bazı tabirciler, su üzerinde bulunan değirmen, işlere nezaret eden ve elinden çok mal geçen bir adamdır, dediler. Bir kimse o adama iltica etse, onun çalışma ve gayreti güzel olur.Rüyada değirmenin döndüğünü gören kimseye değirmendeki un miktarınca gelecek hayra delalet eder. Bazan değirmenin döndüğünün görülmesi yolculuk, değirmenin buğdaysız dönmesi şiddet ve sıkıntıdır.

Değirmenin eğrilik ve aksaklık ile dönmesi piyasanın pahalılığına delalet eder.Bir kimse kendisinin dolap ile dönen bir değirmeninin olduğunu görse, temiz bir rızka nail olur. Bir şey öğütmeksizin değirmenin döndüğünü görmek, yolculuktu1″. Değirmenin sebepsiz olarak döndüğünün görülmesi, ecelin yaklaşmasına delalet eder. El değirmeni, iki fasık arkadaşa delalet eder ki, başkaları tarafından onların hallerini düzeltmek mümkün değildir.Bir kimse eliyle değirmeni döndürdüğünü ve onunla un öğüttüğünü görse, dininde ve geçiminde eline itimad eder. Öğülen un mlk-tarınca geçim ve rızka nail olur. Değirmen kötü işlere ve kendilerinden emniyet olunan hizmetçilere delalet eder. Bazı tabirciler, değirmen düğün ve sünnet yemeğine delalet eder, dediler.

Elinde değirmen olduğunu gören kimse, dövülür ve hapsedilir.Değirmeninin kırıldığım ve bozulduğunu gören kimse hapis ise hapislikten çıkar. Üzüntü ve kederde ise bunlardan kurtulur. Eğer tehlikeli bir işte ise necat bulur. Yahut ölür.Bir kimse değirmeninin olduğunu, su ile yahut susuz olarak yiyecek öğüttüğünü görse, o kimsenin geçimi başkasının çalışması ile meydana gelir. Ve onun kuvvet ve selahında geçimi değirmenin kuvveti ve öğütmek için döndüğü yerin güzelliği ve sağlamlığı nisbetin-cedir. Değirmenin taşının kırıldığını görse, sahibi vefat eder.Değirmenin taş öğüttüğünün görülmesi korkudur. Değirmen korkuya da delalet eder.Değirmen satın aldığını gören kimse bekar ise evlenir. Yahut oğlunu veya kızını evlendirir. Ya da bir hizmetçi satın alır. Yahut yolculuk yapan birisi ise seyahata çıkar.Yel değirmeni devamlı olmayan düşmanlıktır.

Bazıları da değirmenin kırılıp bozulması, sahibinin üzüntü ve kederden halas olmasına, bazıları ise sahibinin ölümüne delalet eder, dediler. Zaferan değirmeni ferahlık ve sevince, halin güzel olmasına, güzel methedilmeye, bazan da safya hastalığına delalet eder. Değirmen, kadın veya erkeğe delalet ederse, onların yakarlı olmaları ile tabir edilir.Su ve hava değirmeni güç olan şeyi kolaylaştırmağa, gemilerin gitmesine, yağmurun yağmasına, delalet eder. El değirmeni rahata, üzüntüden kurtulmağa, bazan da zevce veya cariye tarafından şer ve düşmanlığa delalet eder. Bazı kere hanıma, geçime ve rızka delalet eder. Eğer hanımın iddeti tamamsa, onun değirmen görmesi, işin yerine getirilmesine ve çabucak yapılan yolculuğa delalet eder. Bazan da el değirmeni, çok yiyen, çok şerli ve israfcı bir kadına delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.