Rüyada Değirmen Görmek

Rüyada Değirmen Ebu Said’ül Vaaz su değirmenini, idare etme sanatında başarılı, kararlarında isabetli, aynı zamanda çok zengin bir adamla yorumluyor. Değirmenin çarkının kırılması; sahibinin vefatına işarettir. Değirmende un öğütmek; hayır ve menfaattir. Bu rüyayı gören kişi, başkalarına da faydalı olur. Değirmenin bozulduğunu, bu yüzden işlemediğini yahut taşının çalındığını görmek; değirmen sahibinin bir zarara uğrayacağına veya hastalanacağına delalettir.

Değirmenin dönmesi; yolculuğa, rızkın toplanmasına, bir rivayete göre harbe delalettir.İbn-i Şirin (rahmetullah) diyor ki: Rüyada değirmen görmek; düşmanlık ve savaş işaretidir. Sahibi bilinmeyen değirmen, umumi bir harbe delalettir. Değirmen rüya sahibinin tanıdığı birine veya bizzat kendisine ait ise, düşmanlık bu iki kişi arasında vuku bulur. Değirmen taşının buğdaysız ve boş olarak dönmesi; yolculuktur. Değirmen taşının buğday veya başka bir hububat üzerinde dönmesi ise, umumi halin şöyle böyle devamına işaret eder.Kirmani’ye göre, rüyasında değirmen taşının demirden veya bakırdan olduğunu görmek; şiddetli bir düşmanlık ve savaştır.

Değirmen taşının şişeden olması, kadınlar yüzünden halk arasında meydana gelecek düşmanlığa işaret eder. Su değirmenini eliyle çeviren işlerini kimseden yardım almadan yürütür.Cafer-i Sadık (R.A.), değirmen rüyasını beş türlü tabir eder. Bunlar: Devlet başkanı, başbakan veya yardımcısı, kuvvet, yiğitlik ve zabıta memurudur. Değirmen yerini görmek; büyük bir reis ve hatırlı bir idareciye işaret eder.Halid’ül İsfani demiştir ki: Su veya hayvan vasıtasıyla çalışan bir değirmen; hayır ve berekete, geçimin kolaylaşmasına işaret eder. Değirmen çarkı dönüyorsa; harbe, dönmüyorsa; evlenilecek kadına delalettir.

El değirmeni ile un öğütmek; hayır ve menfaattir. Bu rüya sahibi, elinin emeğiyle kazanır, bundan fakirlere dağıtır. Bir rivayete göre hayırlı ve zengin bir kadınla evlenir veya güzel bir cariye satın alır. Değirmen çarkının çalınması yahut kırılıp parçalanması iyi değildir. Rüya sahibinin vefatına, işaret eder. Eğer çarkı böyle ziyana uğrayan değirmenin sahibi biliniyorsa, onun vefatına delalet eder.Yel değirmeni de su değirmeni gibi tabir edilir. Ancak bu rüyada, yel değirmeninin kolları dikkate alınır. Ateş ve gazla çalışan değirmenin yorumu da böyledir. Değirmenin büyüklüğü, küçüklüğü, yüksekliği veya genişliği tabirde çok mühimdir.İbn-i Kesir için yel değirmeni, savaş ve düşmanlık ifadesidir. Halkın buğdayını öğütmek üzere yel değirmeni yapan; şayet ehil ve layıksa hüküm sahibi olur. Meclise girer. Rüya sahibi halktan biriyse, rızkını toplamak için çalışır.

Yel değirmeninin kollarını (yelkenlerini) boyalı ve nakışlı görmek geçimin kolay ve güzel olmasına, işlerin yoluna girmesine ve arzuların gerçekleşmesine işarettir. Yel değirmeninin yelkenlerini asıp açtığını gören istifade edeceği, menfaat sağlayacağı bir işe başlar. Kolları olmayan bir yel değirmeni ile un öğütmek; ahlaksız bir kadınla evliliğe işarettir. Rüyayı gören kadınsa, iffetini kaybeder.Herhangi bir değirmene girmek; rızk temin edilecek bir yere girmektir. Yel değirmeni için yelken ve dolap kanatları almak; evlilik işaretidir.Abdulgani’en Nablusi rahmetullah diyor ki: Buğday öğütülen değirmen hakla batılın ayrılması gibidir. Rüya buna göre yorumlanır. Çünkü orada da ilim, adalet insaf, hüküm ve ferman vardır. Öğütülen hububatın zekatı verilir. Bu sebeple rızk ve faydanın tesilcisidir.

Değirmen taşları üst üste durur. Bu da karı kocaya işaret eder.Bir başka rivayete göre değirmen görmek; üzüntüye, göğüs darlığına, baş ağrısına delalettir. Rüyayı yorumlayan bu hususları ve rüya sahibinin durumunu göz önüne almalıdır. Değirmenin buğday yerine insan öğütmesi, iyi bir rüya değildir. Fitne ve fesatla beraber toplu ölümlerin habercisidir. Kına, hatmi, sedir v.b. şeyleri öğütmek temizliğe, hastalıkların son bulmasına, kederden kurtulmaya ve borçların ödenmesine delalet eder. Değirmende yenmeyen bir şey öğütmek, kıtlık ve pahalılık işaretidir. Unun çoğalıp değirmen mahzenlerini doldurması ise ucuzluk, bol rızk ve şifa ile yorumlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.